Hvordan kan jeg tjene Herren?

Hvordan kan jeg tjene Herren?

Hvad vil det egentlig sige at “tjene Herren”?

2 min. ·

Hvad vil det egentlig sige at “tjene Herren”? Er det at synge i kor, lave missionsarbejde eller hjælpe med en indsamling? Tjener jeg Herren med mine tanker, ord og gerninger?

Din dagsplan ser måske sådan ud: Lektioner kl. 7, fremlæggelse kl. 9, to opgaver som skal afleveres kl. 12, terminsprøver næste uge og en menighedsaktivitet lige efter skole. Som opgaverne bliver flere, sådan også stressniveauet! Har du nogensinde følt at 24 timer i døgnet bare ikke er nok? Hvornår kan du udover dette finde tid til at tjene menigheden, læse bibelen og bede? Du tænker, “Hvordan kan jeg tjene Herren og samtidigt pleje mine studier?”

Tjene med mit LIV

Hvad vil det egentlig sige at “tjene Herren”? Er det at synge i kor, lave missionsarbejde eller hjælpe med en indsamling?

“Da siger jeg: ›Se, jeg er kommet – i bogrullen er der skrevet om mig – for at gøre din vilje, Gud.” Hebræerbrevet 10:7. En tjeners opgave er, at gøre som hans mester befaler; at behage ham. “For dette er Guds vilje, at I skal helliges…” Første Thessalonikerbrev 4:3. Guds længsel er, at vi skal helliges til at blive rene, ligesom han er ren. En Herrens tjener, tjener med sine tanker, ord og gerninger.

Hvad hvis jeg igennem en hel dag kunne sætte flueben ved alt på min to-do-liste, men var sur og klagede imens jeg udførte alle opgaver, bagtalte mine klassekammerater eller gjorde det halvhjertet? Tjener jeg så Herren med mine tanker, ord og handlinger? “Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt…” Prædikerens Bog 9:10. Når jeg vælger at behage Gud i alt jeg gør, så er det ligemeget hvad min opgave er—om jeg læser til eksamner, er på mit fritidsarbejde eller hjælper til i søndagsskolen—jeg kan tjene Gud med mit LIV—mine tanker!

En uddannelse for evigheden

At blive renset og forvandlet indvendigt er en livslang uddannelse. Når min trang er at leve på en måde, som behager ham—i mine tanker, ord og gerninger—så begynder jeg at høre Guds stemme. Når jeg lytter og er lydig, så lærer jeg hvad Guds vilje er for mig i livets mange forskellige situationer. Så udfører han sin vilje igennem mig, jeg kan bliver en sand tjener for Herren!

Når jeg lytter og er lydig, så lærer jeg hvad Guds vilje er for mig i livets mange forskellige situationer.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.