Hvordan kan vi drage fordel af troens enorme magt?

Ved du, hvordan troen på Gud kan forvandle dit liv?

7 min. ·

“Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” Hebræerbrevet 11,1.

Troen på Gud er en livreddende magt. Det er ikke en følelse. Nej, det er en tro på Guds magt til at frelse os til det yderste fra synden, som vi må få fat i og siden kæmpe for at holde fast i hele vores liv. Men når vi får fat i troen, oplever vi den enorme magt, den har til at forvandle vores liv helt. Men hvordan? Hvad er de egentlige fordele ved at leve et liv i tro til Gud?

1. Vi behøver ikke længere at bekymre os om fremtiden.

Vær ikke bekymrede for noget,” opmuntrer Paulus os til i Filliperbrevet 4,6.

“og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer,” skriver Peter i 1. Petersbrev 5,7.

Hvis vi kun stoler på Ham så langt som vi forstår, har vi al mulig grund til at bekymre os om de forskellige prøvelser og vanskeligheder, der kommer over vore liv. Vi ved trods alt ikke, hvad meningen er med dem. Vi ved ikke, hvordan de ender, eller hvilke langsigtede effekter, de får for os. Og fremtiden? Der er et helt liv med usynlige prøvelser, som vi kunne blive sindssyge af at tænke på.

Men hvis vi vælger at have tro, at stole på Gud – mesteren, som styrer alt i himmelen og på jorden – så bliver vi fri fra at bekymre os om vores liv. Gud har en perfekt plan for os i alt det, Han sender vores vej. Han sender prøvelser, og Han tester os, så vi kan sejre over synden og Jesu dyder kan vokse i os. Han kender udvejen. Han har planlagt hele vores liv med kærlighed. Når vi i sandhed tror på det, har vi ikke en eneste grund til bekymring. Vi kaster alle vores bekymringer på Ham og fokuserer kun på at gøre Hans vilje i stedet for at bekymre os om fortiden, nutiden og fremtiden.

2. Vi blive sikre, stærke og modige.

Når vi prøver at gøre det gode, møder vi hurtigt vores egne mangler. Vi finder ud af, at vi mangler tålmodighed, når det gælder vores børn; vi kommer til at sige sårende ting til dem, vi elsker. Hvis vi roder rundt i vores egen kraft uden tro på Gud, falder vi hurtigt ned i fortvivlelse over uforeneligheden, når vi møder disse mangler.

Men hvis vi tror på Gud og Ordets magt, ved vi, at vi ikke behøver at rode rundt i vores egen kraft. I 2. Krønikebog 16,9 står der, “For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham.” Vi kan også læse om dette herlige løfte i Romerbrevet 16,20: “Men fredens Gud vil snart lægge Satan knust under jeres fødder.”

Hvis vi tror på disse vers og på skrifterne, vil vi være sikre i vores prøvelser. Vi vil være fuldt vis på, at Gud vil knuse Satan under vore fødder. Den udvej er sikker! Gud vil vise sig stærk på vores side, og sejren vil være vor. Tro på dette vil gøre os stærke og frimodige i vores kamp imod synden.

3. Vi oplever glæde.

Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.” Filipperbrevet 1,6.

Gud har startet et værk i os. Og hvad er det for et værk? Det værk, som gør os fri fra synden i vores natur, og som forvandler os efter Jesu billede. Det bringer en utrolig glæde til den, som længes efter at blive fri fra synden. Og Gud har ikke bare begyndt et værk i os, vi kan også være sikre på, at Han skal fuldføre det. Gud bliver ikke plaget af de samme uheldige tendenser som mennesket. Han begynder ikke noget og så mister interessen for det halvvejs igennem og opgiver det.

Hvordan skulle vi kunne fortvivle eller blive afskrækket på livets vej? Hvis vi har tro på Guds ord – på Hans løfter om at forvandle os, i Hans kraft der hjælper os til at sejre over synden – så bliver vi fyldt med glæde.

4. Vi bliver urokkelige

“De, der stoler på Herren, er som Zions bjerg, det rokkes ikke, det står fast for evigt.” Salmernes Bog 125,1.

Flere steder i bibelen bliver Guds ord sammenlignet med en klippe. I Lukasevangeliet fortæller Jesus os at alle dem, der hører Hans bud og gør dem, bliver som en mand, som byggede sit hus på klippen. Og uanset hvilke storme der skulle banke mod huset, ville det blive stående på grund af den solide grundvold af troskab det blev bygget på.

Modsat er de, der lever efter deres følelser og stoler på de jordiske ting. De er som en mand, der byggede sit hus på sand. Hvilken elendig grundvold! Den første storm der kom, ville rive det hus ned.

Ved at tro på Gud og vælge at leve et liv i tro og ikke efter vores følelser, som er lige så foranderlige som vejret, kan vi stå urokkelige i livets storme. Intet kan afskrække os. Intet kan stjæle vores tro, fordi vi tror på almagtens Gud.

5. Vi oplever mirakler

Det gamle testamente er fyldt med fortællinger om mennesker, som har oplevet mirakler gennem tro. De bliver end refereret til som "troshelte." Tænk på David. Selvom han var en ung dreng, troede han uden tvivl på, at Gud ville hjælpe ham med at slå kæmpen Goliat. Han stoppede ikke op for at rationalisere, for at regne ud hvor meget større end ham, kæmpen var, hvor mange års kamperfaring han havde, osv.

Han valgte at tro på Gud, og han gik i tro. Og på grund af hans tro, reddede han den israelske hær fra filistrene!

Der er utallige af andre eksempler på mirakler, Gud har udført gennem og for trosheltene. Og alligevel er det største af alle mirakler det mirakel, Gud udførte i Jesus, og som Han vil gøre i alle os, som tror. Han vil hjælpe os med at kæmpe mod synden og sejre over den til det punkt, hvor vi ikke længere bliver fristet til at synde, men flyder over med dyder i stedet. Han vil forvandle os, så det bliver en del af vores natur at reagere med tålmodighed i stedet for utålmodighed, taknemmelighed i stedet for krav, osv. Se det er et mirakel! Og hvis vi tror på Gud, vil det mirakel ske inde i os.

“Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt, for Gud havde for vor skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os.” Hebræerbrevet 11,39-40.

“Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.” 2. Petersbrev 1,3-4.

Forfatter
Julia Albig
Kategorier

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.
Lær mere om AktivKristendom
Følg os
Eksklusivt indhold
Arbejder
Kopiering af materiale fra Brunstad Christian Churchs hjemmeside til brug andet sted er ikke tilladt uden aftale.