Hvordan kan vi holde fast på vores tro?

Hvordan kan vi holde fast på vores tro?

Hvorfor giver nogle op i deres tro? Svaret er egentlig ganske enkelt

5 min. ·

For de fleste kristne betyder troen på Gud syndernes forladelse, og at de kommer til himlen. Men denne tro er kun den første bestanddel af tro. Hvis vi læser i Jakobsbrevet 2, er det klart, at der kræves mere af os.

“Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.” Jakobsbrevet 2:21-22 og 26.

Det er en ting at sige, at du har tro, men det er noget helt andet at vise det. Hvis tro uden gerninger er død, skal vi arbejde aktivt, så vores tro kan blive gjort fuldkommen. Enhver situation der kommer, er en mulighed for at arbejde på os selv, hvorvidt det vil sige at sige sandheden, når vi bliver fristet til at lyve, eller behandle nogle med godhed, selvom vi ikke føler for det, eller synes de “fortjener” det. At arbejde på os selv betyder ganske enkelt, at når vi bliver fristet til uretfærdighed, siger vi “nej” til Satan og “ja” til Gud, og det han minder os om at gøre. Dette er den anden bestanddel af troen.

Men hvordan holder vi fast på vores tro igennem alle de ting, vi går igennem i livet?

Tænk på det som er i himlen

Måske er du kommet til et sted i livet, hvor du ved, at kristendommen er livet for dig. Du tror på Gud, går i kirke, du ønsker at være en god person. Men som tiden går, finder du ud af, at det at holde Guds love ikke er så let, som du troede, det ville være. Faktisk føles det slet ikke naturligt at gøre det, som står i bibelen.

“Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske.” Kolossenserbrevet 3:2.

Som kristne er vort håb, at vi en dag bliver oprykket og skal tilbringe evigheden sammen med Jesus. Når vi vælger, at vi vil være trofaste mod Gud, skal det mål altid være i vore tanker. Så finder vi evig værdi i enhver situation. Dette forsikrer, at når vi finder os selv fristet til at synde mod Gud, ser vi, hvad vi kæmper for. Så bliver vi ikke bedraget til at tænke, at noget andet er vigtigere eller vil bringe os mere glæde, end at gøre Guds vilje i enhver situation.

Hvorfor giver folk op i denne tro; i dette håb? Helt enkelt fordi de stopper med at fokusere på deres himmelske mål. Deres fokus skifter til timelige ting, som deres jordiske mål, drømme, materielle ting eller oplevelser. Disse ting er der, i sig selv, ikke noget galt med. Det er, når de bliver vigtigere et vort himmelske kald, at de bliver et problem. I deres indsats for at søge disse himmelske ting, mister mange fuldstændigt synet på deres himmelske mål. Resultatet er, at de ikke længere har en nød efter Gud i deres liv. Deres sind er ikke længere fokuseret på det, som er i himlen.

Hvis vi ikke bevidst fokusere på det himmelske mål, efterlader det et tomrum der hurtigt fyldes med alle slags jordiske ting. Dog, når vi fylder vore tanker med himmelske ting, så vil et liv i Gud blive det vigtigste for os, og resultatet er, at vi vil kæmpe for at være trofast i enhver situation i livet!

Vi har brug for Gud

“ For vi lever i tro, ikke i det, som kan ses.” Andet Korintherbrev 5:7.

Gud ønsker at lede os til sted i livet, hvor vi ikke længere kan leve uden vor tro på ham. I hårde tider, når tingene ikke går, som vi synes de skulle og i gode tider, når alt synes at gå vores vej. Som vi går igennem livet, bliver det mere og mere klart for os, at vi ikke kan nå vort himmelske mål uden hjælp fra Gud. For nogle mennesker bliver dette klart efter mange mislykkede forsøg på at besejre synden i deres egen kraft. For andre kræves der en livsforandrende situation, før de kommer til erkendelse. Ligemeget hvad situationen er, skal vi komme til dette – at ligemeget hvad der sker, har jeg brug for Gud i mit liv, selv hvis jeg var den sidste trofaste person på jorden.

Når vi indser, at vor tro på Gud er den eneste ting som har sand værdi, er der ingenting og ingen som kan tage dette fra os. Enhver situation vi møder bliver mødt af en, som har Guds kraft, og vi vil være Kristi soldater, som ikke har tolerance for synd. Vi bliver mere og mere fri fra synden, og resultatet er, at vor tro bliver stærkere og stærkere.

“Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast.” Hebræerbrevet 10:23.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.