Hvordan kan vi tjene Gud i sandhed?

Hvordan kan vi tjene Gud i sandhed?

I bibelen læser vi meget om at være Guds tjenere. Men hvad kan vi gøre for ham?

5 min. ·

Gud giver os sine bud for vor skyld

«Kan en mand være Gud til nytte? Nej, den kloge er til nytte for sig selv. Har den Almægtige glæde af din retfærdighed? Har han vinding af din retsindige færd?» Jobs Bog 22,2-3.

«Hvad gør det ham, om du synder? Hvad rører det ham, om dine overtrædelser er mange? Hvad har du at give ham, hvis du er retfærdig, hvad skulle han modtage fra dig? Din uretfærdighed rammer kun mennesker som dig selv, din retfærdighed gavner kun mennesker.» Jobs Bog 35,6-8.

Af dette forstår vi, at Gud ikke har brug for os. Det er os, der har brug for ham. Han bliver ikke berørt af vor ugudelighed eller af vor retfærdighed. Bare menneskerne, vore ligemænd, kan det berøre.

Når Gud giver os sine bud, så kan vi sige, at vi tjener ham, når vi holder dem. Men han har ikke givet os dem for sin del, sådan at han ved dem skulle have nytte af os. Nej, dem har han givet for vores skyld for at give os visdom, så vi kan blive lykkelige.

At søge ære er uretfærdigt

Der er kun én måde, vi kan tjene Gud på, og det er, når vi lever og tjener, sådan at Gud får ære. Så er vi sandfærdige, ellers gør vi uret. «Den, der taler af sig selv, søger sin egen ære. Men den, der søger hans ære, som har sendt ham, han er sanddru, og der er ingen uret hos ham.» Johannesevangeliet 7,18.

Siger man: Herre! Herre! og søger sin egen ære, så gør man uret. Så hjælper det ikke, hvor meget herligt man har gjort ved Jesu navn. Man har tjent sig selv og ikke Jesus. Dette har Jesus sagt os med al tydelighed: «Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!» Matthæusevangeliet 7,21-23.

Dette er svært at forstå. Hvorledes kunne de gøre sådanne store ting ved Jesu navn, og så kendte han dem ikke? Ganske enkelt fordi de gjorde den uret, at de tog ære af det, de gjorde. Æren og magten tilhører Gud alene. Hvis man tager noget af den ære, er man en bedrager. Det gør det ikke bedre, at man siger: Herre! Herre! eller: Al ære til Gud!

Paulus var en tro Herrens tjener. Han havde det sådan, at han var kommet på skam, hvis ikke Kristus blev æret ved hans legeme: «Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mit legeme, hvad enten jeg skal leve eller dø.» Filipperbrevet 1,20. Sådanne tro tjenere fandt han ikke mange af. Da han skrev dette, sagde han, at han kun havde Timotheus; de andre søgte sit eget, ikke det som hører Kristus til (Filipperbrevet 2,19-23).

Det hjælper ikke, hvad de udretter og ofrer, når de søger ære. Om de gør det for at udbrede evangeliet og for at frelse sjæle, så tjener de sig selv, når de søger egen ære. De har ikke oprigtig omsorg. Paulus havde fået apostelembede for at virke troens lydighed blandt alle hedningefolkene til Jesu Kristi ære (Romerbrevet 1,4-5). Det var for at virke til Jesu Kristi ære, at Paulus havde fået apostelembede. Virkede han så til egen ære, var han ikke tro. Han gjorde uret.

Tjene Gud – ære Gud

Jesus er et forbillede i dette at søge Guds ære ligesom i alt andet. Det eneste han tænkte på var at forherlige sin fader. I trængslens time var det hans bøn, at faderens navn måtte blive herliggjort, ikke det at slippe udenom.

«Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn!« Johannesevangeliet 12,27-28. Hvis dette er vor bøn i trængslens time, så vil trængslen også blive os selv til herlighed.

Da Jesus skulle udtrykke sin gerning på jorden, siger han det sådan: «Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre.» Johannesevangeliet 17,4. Hvis vi gør det samme, så tjener vi Gud.


Dette er en redigeret version af en artikel der først blev publiceret under titlen «Tjene Gud» i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i januar 1964.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.