Hvordan man kan bedrage sig selv, og hvordan undgå det

I bibelen står der om at dåre sig selv, og dette er måske lettere at gøre, end man ville tro. Men løsningen er heller ikke kompliceret.

Skrevet af Johan Oscar Smith
Hvordan man kan bedrage sig selv, og hvordan undgå det

Ordets gørere

«Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv.» Jakobsbrevet 1,22.

Når ordet kun bliver hørt, men ikke gjort, så kan det ikke slå rod i min person, og det bliver mig ikke til frelse. Men når jeg hører ordet og gør derefter, så smelter ordet sammen med min person, med mit sind og det omskaber og forvandler mig til noget nyt efter Guds billede. Hvis vi er ordets hørere og ikke dets gørere, så ligner vi en mand der ser sig i et spejl og går bort, og glemmer hvordan han ser ud (Jakobsbrevet 1,23).

Guds ord er som et spejl, når det bliver talt i ånd og sandhed. Vi får så Kristi person som vort fuldkomne forbillede, og os selv med alle vore mangler og fejl. Vi kan da rette på os selv, ved at gøre som ordet siger, gøre sandheden, og så vil vi blive dannet af sønnens billedes ord, for han er selve ordet.

Aktiv brug af korset

«Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os.» Første Johannesbrev 1,8.

Vi har synd, men synden skal ikke herske. Vi skal herske over den. Her får vi brug for korset. Synden slipper ikke forbi korset. På denne måde kan vi sejre, idet vi ved, at det gamle menneske blev korsfæstet med ham, for at syndelegemet skulle blive tilintetgjort, så vi ikke længere skal tjene synden (Romerbrevet 6,6).

Dette skal vi tro på. «Jeg er korsfæstet med Kristus.» Galaterbrevet 2,19. Hermed får det nye liv som er skabt efter Gud i sandhed og retfærdighed, tid og ro på sig til at trives og vokse Guds vækst. For ved korset holder jeg synden udenfor mit indre liv. Israel havde jo bedraget sig selv, hvis de havde sagt: Der findes ikke nogle fjender i landet. Jo, landet var fuld af fjender, da Josva begyndte sin indmarch. Og der skulle tro og tillid til Gud for at kunne sejre. Ligesom nu. I vort kød bor intet godt, men ved tro skal vi sejre. «… det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden.» Romerbrevet 6,6.

Slut med at øse fra bitre kilder

En og samme kilde kan ikke give både bittert vand og friskt (Jakobsbrevet 3,11). Hvis vi øser af en god kilde for med det samme bagefter at øse af en bitter kilde, så har vi bedraget os selv. Vi kan ikke tjene Gud og mammon. Vi kan heller ikke dyrke Gud og afguderne.

Alle bitre kilder skal stoppes. Alt afguderi tilintetgøres. Kødet med dets lyster og begær skal korsfæstes. Hvis det ikke bliver gjort – og lige præcis det – så bedrager vi os selv. Et todelt sind og et halvt hjerte kan aldrig vokse op til ham som er hoveder, Kristus. Man har bedraget sig selv.


Dette er en redigeret version af en artikel der først blev publiceret i BCC’s menighedsblad «Skjulte Skatte» i november 1935, under titlen «At dåre sig selv».

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Så stor en frelse

Skrevet af Sigurd Bratlie

Apostlen der skriver Hebræerbrevet kalder det et «formaningens ord». Hensigten med denne bog er at forstærke og udvide den formaning, og bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kald. Alle der følger opfordringen fra Hebræerbrevet kan opnå denne store frelse.