Hvordan modtager vi det, vi beder om?

Hvordan modtager vi det, vi beder om?

Har du oplevet, at bøn ikke altid bliver besvaret på den måde, du tror?

4 min. ·

Vi kan bede til Gud på vore knæer: “Åh, giv mig mere kærlighed, mere af din godhed; hjælp mig til at være tålmodig, osv.”, fordi vi mærker vor mangel på disse dyder. Hvordan forventer vi egentlig at modtage det, vi beder Gud om? En fin pakke af godhed nedsænket lige ind i vore hjerter, så vi kan føle os gode? Eller en fylde af tålmodighed så vi kan være milde og tålmodige mod vore børn og medmennesker?

Tværtimod, i hans godhed og visdom, sender Gud os situationer og omstændigheder, i hvilke vi møder vanskelige mennesker, sure og besværlige børn, vågne nætter, ustabil økonomi og sorger. I alle disse ting bliver vi meget godt klar over vor elendighed og fattigdom. Vi føler os slet ikke gode eller tålmodige, eller kærlige! Fjenderne angriber os fra alle retninger.

Dog er det præcis da, at Gud ønsker at give os, det vi har bedt om – kristi dyder – hvis vi holder fast ved hans ord i vore trængsler. Disse ord indeholder selve essensen af et nyt liv.

Det er Gud opgave, at lade disse ord spire; vi skal enkelt og helhjertet være lydig mod ordet, hade det onde vi ser i os.

Lad os ikke miste modet hvis vi konstant mærker vor fattigdom og elendighed; tværtimod kan vi glæde os og tro på, at Gud vil give os, det han har lovet. For eksempel, når vi kun føler os irriterede eller frustrerede i situationer, hvor vi ønsker at være tålmodige og langmodige. Vi forstår, at Gud ikke bare giver os sine dyder, uden at vi kæmper for dem! Vi skal kæmpe imod den irritation og frustration som kommer op fra vort kød, og ved hans nåde og kraft, sejre over dem i lydighed mod ordet. Så vokser åndens frugter – den guddommelige natur vi er blevet lovet – i os.

Det er kun ved at sejre over vor menneskenatur, at vi mostager dyderne som vor nye, forvandlede natur. Kærligheden vokser, når jeg sejrer over ondskab, vrede, bitterhed, osv. Barmhjertigheden vokser, når jeg sejrer over krav, dømme andre, mistænksomme tanker, osv. Tilfredsheden vokser, når jeg sejrer over misundelse, jalousi og utilfredshed. Det er sådan, vi modtager, det vi beder om!

Dette bliver et nyt liv, som er ægte, ikke så vi kan “føle”, at vi er blevet så gode, kærlige, osv., men at Kristi liv kan tiltage i et meget svagt kar.

“Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags…” Peters Første Brev 1:6. Dette er, hvordan Gud har bestemt, det skal være! Vi skal igennem kampe (prøvelser), så vi kan få del i de ting, vi har bedt om. Gud tillader, at vi kommer i situationer og omstændigheder som vækker lysterne i vort kød. Lyster som at søge sit eget, stolthed, ondskab, irritation, osv. Men hvis vi, som vi læser i Peters Første Brev 4:1, lider i kødet og sejrer over den synd, vi finder der, så vil vi blive færdig med det. Det skaber helt sikkert en lidelse for kødet at opgive de ting, som er så stærkt forankret der, men den lidelse er det, som fører frem til svaret på vor bøn om godhed.

“Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber.” Peters Første Brev 4:19.

Vi går ind i alle slags lidelser ifølge Guds vilje, og hvis vi er trofaste, modtager vi præcis det, vi har bedt om, fra ham, præcis i disse lidelser.

Derfor lad os ikke miste modet, men hellere elske Guds vilje, og så vil vi opleve, hvad der står skrevet: “som bedrøvede, dog altid glade” (Andet Brev til Korintherne 6:10), fordi vi stoler på Gud af hele vort hjerte.


Denne artikel er redigeret fra en artikel originalt skrevet af 
Nina French og publiceret i BCC's tidsskrift Skjulte Skatte i Juni/Juli, 2019.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.