Gå til indhold

Hvordan skal vi kæmpe mod synden i kødet?

Menneskets natur vil hellere synde end lide, så hvordan skal vi tage kampen op mod synden?
How to fight sin – and win! Overcoming sin by the power of the Holy Spirit

At engagere sig i kamp er at opgive hver eneste ting som Gud viser dig er nødvendig at opgive. Hver ting som vil komme mellem dig og dit mål: at blive ligedannet med Kristi billede, så du kan være sammen med ham for evigheden. (Romerne 8,29) Din ære, din vilje, dine ønsker, dine tanker. Alt må opgives for at leve efter Guds vilje med dit liv.

En desperat længsel efter at blive frelst

Fordi lyster og begær i dit kød kræver noget andet end Guds vilje, vil det at nægte lysterne tilfredsstillelse føre til lidelse i kødet. At være trofast kræver et fast og bestemt sind. Du må erkende at der ikke kommer noget godt fra kødet. (Romerne 7,18) Nidkærhed må til, samt beslutsomhed og en dyb afhængighed af hjælp fra Gud. Du må være klar over hvor svag du er af naturen, hvor magtesløs du er mod synden, og du må komme til et punkt hvor du ydmygt erkender at du ikke kan gøre noget uden Gud. Når du er på det punkt, vil du forstå hvorfor der står om Jesus at han bad til sveden blev som bloddråber. (Lukas 22,41-44)

«Mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led» Hebræerne 5,7-8.

Jesus var Guds Søn, men alligevel var han et menneske som måtte bede med høje råb og tårer til Gud for at få den styrke han havde brug for for at holde sig oppe i kampen. Det er den ånd som du også må være i. Et desperat behov for hjælp, en desperat længsel efter at blive frelst fra synden som ligger dig så nær. (Hebræerne 12,1) Du må også råbe til Gud i bøn for at blive frelst fra synd. Du må bede om Jesu sindelag, sindet til at være villig til at lide i kødet og holde ud i kampen. (Jakob 1,12; 1. Peter 4,1-2)

Kraften i Den Hellige Ånd

Synden ligger for døren, og den har lyst til dig, men du skal herske over den! (1. Mosebog 4,7) Hvis du ikke står imod fra første øjeblik, får den lidt fat i dig, og så vokser den og bliver til en ny tanke og endnu en ny tanke. Til sidst bliver det en måde at tænke på. Så har den overvundet dig. Giv ikke synden en tomme! Modstå den indtil lysten er væk, uanset hvor lang tid det tager. Og så er du fri!

Kraften i Den Hellige Ånd fra Gud giver dig den energi du har brug for for at stå fast og aldrig give op, uanset hvor længe fristelsen fortsætter. (Apostlenes gerninger 1,8) Tålmodigt og med udholdenhed at fornægte fristelser til synd som stiger op i dig, uden nogensinde at give efter – det er en kraft som bare Den Hellige Ånd kan give dig. Det er ikke noget du har i dig selv, for mennesker er svage og giver let op. Det er derfor du må fornedre dig selv, erkende din egen svaghed og træde frimodigt frem for nådens trone for at få miskund og finde nåde til hjælp i rette tid. (Hebræerne 4,16)

Jo mere du sejrer i fristelsens stund, jo mere håb får du for fremtiden. Gud kan forvandle dig, ændre dig, gøre dig ny. (2. Korinter 5,17) Fremtiden bliver spændende og fyldt med fantastiske muligheder, når du ved at du ikke er nødt til at reagere i henhold til synden i kødet, men at du kan vandre i et nyt liv! (Romerne 6,4) Vi er født med en tilbøjelighed til mange synder som bor i vort kød, men vi behøver ikke at dø med dem! Nåde og fred bliver dig til del i rigt mål gennem kundskaben om Gud og Jesus, vor Herre. (2. Peter 1,2)

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.

Følg os