Gå til indhold

Hvorfor det er det værd at holde sig ren

Det er mange grunner til at det eneste riktige valget er å ta det nøye når det gjelder renhet.

Der skal lidt brutal ærlighed til for at indrømme alle de tilbøjeligheder til synd, som jeg ser i mig selv. Men Gud har velbehag i en tjener der lever for ham. Han leder efter de, som er villige til at opgive alt, sådan at han kan hjælpe og styrke dem (Andet Krønikerbrev 16,9). Ved Guds nåde havde jeg i min tidlige ungdom flere indflydelsesrige vejledere der bidrog til at gøre det klart for mig, hvor stort et rent liv er. Jeg bestemte mig for at holde mig helt fri fra urene tanker om andre mennesker, selv drømme og tankebygninger. Hvorfor? Fordi disse er kødets lyster og begæringer, som går imod det, der står skrevet i Guds ord (Første Johannesbrev 2,15-17; Jakobsbrevet 1,14-15).

Denne kamp mod mine lyster foregår først og fremmest i mit tankeliv. Den nøgle jeg har fundet er helt enkelt at opgive min egen styrke og råbe til Gud for at få kraft. Jeg kunne have fortalt om nogle utrolige oplevelser, hvor jeg følte Guds styrke overtage og gav mig myndighed over mine tanker og handlinger i situationen.

At være trofast til at holde mig ren på alle måder gavner mit liv på så mange måder – for mange til at nævne her. Men her er nogle af de måder, hvor mit liv har været rigere, fordi jeg har holdt mig fra synd på dette område:

1) En dyb kundskab om at jeg tilhører Gud og er tryg i hans hænder: At holde mig ren fra al bevidst synd resulterer i absolut hvile, fred og glæde i Gud. Jeg ved, at jeg tjener ham først, og jeg er velbehagelig for ham. Når jeg holder hans bud (som Første Korintherbrev 6,18-20), ved jeg, at jeg tilhører ham og kan trygt hvile i hans varme, kærlige hænder. Ligemeget hvad der møder mig i livet, er han på min side, og jeg kan trygt stole på, at han sørger for mit allerbedste på alle måder.

«Skån også din tjener for de overmodige, lad dem ikke få magt over mig! Da er jeg udadlelig og uden skyld i grov overtrædelse. Tag nådigt imod min munds ord og mit hjertes tanke, Herre, min klippe og forløser.» Salmernes Bog 19,14-15.

Guds omsorg for mig dækker alle områder i mit liv, inkluderet min skolegang, karriere, økonomi, relationer, bønnesvar, åndelig vejledning, osv.

2) Frihed til at være en sand Guds tjener: Når jeg får nåde fra Gud til at komme fri fra mine lyster i mit tankeliv, kan min krop være et redskab i hans hænder. Der er ingenting mere tilfredsstillende, spændende eller mere værd at leve for på denne jord! Jeg kan glæde mig over, at jeg er fri til at tjene ham, og bruge min krop i min korte tid her på jorden, som han havde til hensigt. Dette er absolut den største glæde, jeg nogensinde kunne opleve – langt udover nogen forbigående glæde som resultat af at give efter for mine lyster (Romerbrevet 6,13).

3) En velprøvet opskrift på «sejr over synd»: Da jeg brød mig fri fra urene tanker, blev grundvolden for resten af mit liv lagt. På en måde virkede det, som om jeg havde opdaget «skabelonen», jeg kunne følge for at bryde fri fra enhver synd! Siden dette ofte er et af de vanskeligste områder for unge mennesker, ser resten ud til at komme mere naturligt når vi først får kraft fra Gud til at herske over vore lyster.

Jeg lærte at opgive at prøve i min egen styrke, og overgive mig til Guds kraft for at lykkes. Jeg takker ofte Gud for dette. Enhver form for synd der opstår i mig (for eksempel: bekymring, mistænkelige tanker, sammenligne mig med andre, utålmodighed, krav eller utilfredshed), møder den samme konsekvens. Livet er så fantastisk og frigørende, når jeg får Guds kraft til at være fri for alt dette!

4) Et ubrydeligt ægteskabsforhold: Når to Guds tjenere som har kæmpet for at holde sig rene indgår ægteskab, er der dannet en varig og dyb tillid imellem dem. Min mand og jeg kæmpede begge denne kamp i vor ungdom, og kom fri fra vore lyster, ved Guds kraft. Vort ægteskabsforhold kan beskrives som 100 % tillidsfuldt og fuld af omsorg, kærlighed, uselviskhed, enhed og harmoni. Vi er ikke bekymrede for, om den anden «falder»; vi stoler dybt på hinanden, fordi vi ved nøjagtigt, hvad vi skal gøre hvis nogle urene tanker kommer vor vej. Det er en konkret, enorm mængde guddommelig nåde over vort ægteskab, fordi vi begge tjener ham først.

Vi er utrolig velsignet med, at vi ikke behøver at bære byrden af at sammenligne vore ægteskabsdetaljer med partnere fra tidligere dybe forhold. Jeg er dybt taknemlig til Gud for dette. På forhånd havde jeg ingen anelse om, hvilken enorm indvirkning dette ville have på vort ægteskab, selvom jeg var blevet advaret. Jeg er bare begyndt at indse, hvor dybt han respekterer mig og stoler på mig, på grund af mine valg i min ungdomstid.

Selvfølgelig kan par som har fulgt en anden kurs i livet også opnå et lykkeligt og tillidsfuldt forhold, ved Guds nåde. Dette er ikke en selvfølge. At blive erfarne til at overvinde vore seksuelle lyster før vi gifter os er «førsteklasses» måden, og lægger en grundvold for hvordan vi håndterer fremtidige fristelser på dette område.

«Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!» Første Korintherbrev 6,18-20

«At synde mod sit eget legeme» har indvirkning på resten af ens liv. Det er også sandt, at tilgivelse for alle tidligere synder og fald er endelig. Der er mange eksempler på helhjertede kristne, der er kommet til et helt nyt liv efter en «beskidt fortid», og som har fået en rigelig mængde nåde over sine ægteskab og familier. Der står også skrevet, at man skal høste det man sår, så det lønner sig at så i trofasthed.

«Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste: Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.» Galaterbrevet 6,7-8.

5) Evnen til at høre Åndens stemme: Endnu en fordel er, at når min egen synd er «under mine fødder», så er jeg fri til tydeligt at høre åndens vejledning. Min erfaring er, at da mine tidligere lyster ikke længere havde magten over mig, kunne Guds ånd tale tydeligt til mig. Ikke mindst kunne jeg klart høre, hvem jeg skulle gifte mig med, og hvornår. Jeg tror, at hvis jeg ikke havde holdt mig ren fra tanker om andre mænd i mit liv, så ville jeg ikke have hørt dette, sådan som jeg gjorde. At give efter for vore lyster formørker vore tanker og forstyrrer vor forbindelse til hovedet.

Jeg har et oprigtigt ønske om, at alle unge mennesker kunne se og forstå den enorme fordel, som renhed har, når det gælder deres forhold til Gud, deres fremtidige ægteskab og deres lykke. Det er umuligt at fortryde, at man lever et liv i frihed fra synd! Forbløffende velsignelse bliver udøst over de som lever trofast mod Gud.

«For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham.» Anden Krønikebog 16,9.

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Guds evangelium

Nåden betyder, at al min synd bliver tilgivet, når jeg bekender den. Men det betyder også, at vi får kraft til at adlyde sandheden, som Jesus kom med. I denne bog skriver Sigurd Bratlie om dette, og viser at Guds sande evangelium er troens lydighed.

Følg os