Hvorfor du altid kan glæde dig i prøvelser

Hvorfor du altid kan glæde dig i prøvelser

Vidste du, at prøvelsen kan blive en himmelsk guldgrube for dig?

4 min. ·

Det menneske, jeg er født som, er ikke dannet til en gerning i himmelens rige. Jeg har langt fra guddommelig natur. Men det er lige præcis derfor, jeg kan glæde mig, når der kommer prøvelser i mit liv – for så kan jeg få det!

Det dårlige stof, der bor i mig, skal jeg først se for at kunne gøre noget med det. Det er præcis derfor, jeg kommer i prøvelser: Gud bruger prøvelsen til at vise mig, hvad jeg skal rense ud. Det er på den måde, jeg kan blive helliggjort – lig Jesus Kristus.

Prøvelserne kommer i alle former og faconer og er forskellige for hver person. Gud kender mig og ved lige præcis, hvad jeg trænger. Derfor, når jeg kommer i en svær situation, lille eller stor, så kan jeg «agte det for bare glæde». (Jakob 1,2-4; 1. Peter 1,6-7) Jeg har brug for det! Den menneskelige reaktion er ofte helt modsat, men jeg er jo kaldt til at blive dannet til himlenes rige. Så skal jeg hellere lytte til, hvad Guds vilje er for mig præcis nu – hvad vil han vise mig i denne situation? Hvad er det, jeg skal renses fra?

Prøvelsen er ikke til for at gøre livet hårdt og trist for mig. Gud giver mig skræddersyede situationer for at jeg skal se synden, der bor i mig – så jeg kan erkende sandheden og blive lykkelig og fri.

I prøvelsen kommer det frem hvordan jeg er efter naturen, og jeg får for eksempel at se, at jeg har krav til andre, eller at jeg er utaknemlig eller utålmodig. Men det at jeg overhovedet får lov til at se min egen natur, er Guds store nåde. Det er lys fra himmelen, der gør at dette bliver så klart for mig. Sådan kan jeg præcis i denne situation få del i guddommelig natur.

Derfor står der: «Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags.» Jakob 1, 2.

Når jeg ser det som en værdifuld mulighed for at blive helliggjort, så bliver prøvelserne uundværlige situationer for mig. Noget jeg ikke ville have været foruden! Så glæder jeg mig midt i selve prøvelsen, selv om det i menneskelige øjne kan være hårdt, fordi jeg har et højere mål for øje.

Hvad gør jeg, når ilden kommer?

«I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer; men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares.» 1. Peter 4,12-13.

Peter opmuntrer her til at glæde sig i lidelsen, fordi det fører til at Jesu liv kan komme frem fra mig. Dette er det overordnede mål for alt, der hænder mig – at jeg skal blive helliggjort, så jeg en dag kan stå foran Gud uden plet og rynke. For at det skal ske, er det helt nødvendigt, at der kommer en «ild» over mit liv, og så gælder det om at stå urokkeligt fast! Ikke ønske sig ud af forholdene, men i stedet bede Gud om hjælp til at tage dem rigtigt og få mest muligt ud af forholdene. Ilden renser guldet fra alt urent. (1. Peter 1,7)

Gud kender mig og ved præcis, hvad jeg har brug for.

Hvad er bedre end at få del i guddommelig natur? De der står trofast i prøvelsen oplever dette og glæder sig og kan takke for alt, de møder i livet. De oplever at alt tjener til det bedste. Hver prøvelse bliver en mulighed for at komme videre på vejen og udvikle sig videre ved at gennemføre Guds vilje.

«Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.» Romerne 8,28.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.