Gå til indhold

Hvorfor sker dette for mig?

Har du nogensinde tænkt på dette, når der kommer vanskelige situationer på din vej?
Why is this happening to me?

Har du nogle gange tænke, når forskellige situationer kommer på din vej, som skaber lidelse, “hvorfor sker dette?” Du kan blive urolig og angst, føle dig nedtrykt eller have ondt af dig selv. Har du nogensinde overvejet, at det faktisk er fordi Gud har så stor omsorg og kærlighed til dig, at disse situationer blev sendt til dig fra ham, så du kan se din synd og blive forvandlet?

Prøvelser er en mulighed!

Der kræver et stort arbejde fra Guds side, for at få os til at se os selv. Af naturen er vi fuld af stolthed, selvtillid, arrogance, overfladiskhed og det at søge vort eget. Guds intention er, at vi bliver ydmyge og ringe af hjertet, som Jesus var. Vi ser ikke altid den effekt vor syndfulde natur har på menneskerne omkring os, når vi siger eller gør ting. Hvilken enorm nåde det er fra Gud, at han leder os ind i situationer, hvor vi får lys over det!

Ofte sender Gud situationer eller mennesker som redskab til disse prøvelser. På grund af dette indser vi ikke, at de prøvelser kommer fra Gud. Faren er da, at vi tillader vore følelser at tage over. Vi kan føle os uretfærdigt behandlet, misforstået, bagtalt eller forsømt og blive modløse eller selv bitre, og skylde skylden på andre mennesker eller situationer for vores “prøvelser” (Hebræerbrevet 12:15). Vor sjæl kan blive meget aktiv, tirret af Satan, som ikke ønsker andet end at forblinde os, overfor Guds nåde over os.

I de Apokryfe skrifter står der, “Hids dig ikke op i din selvhævdelse … du vil stå tilbage som et udgået træ.” Siraks Bog 6:2. Guds intention for os er, at vi bliver et frugtbart træ, som udstråler Kristi dyder. Vi skal lære at anerkende prøvelserne som en mulighed, for at sejre over vort syndige kød og blive forvandlet til Kristi billede! Det er Guds intention, når han prøver os, ligemeget hvilket instrument han bruger for at gøre det. Tillad ikke din sjæl at råde dig med menneskelige tanker og fornuft, så du lader disse muligheder gå forbi. Vær hellere opmærksom på ånden, som vil lede dig til sandheden.

Find din trøst i Gud

I prøvelserne er det meget naturligt at tale med andre om dem, retfærdiggøre dig selv og søge menneskelig trøst. Tag i stedet David som eksempel. I Salmernes Bog 38 og 39 står der skrevet, at Davids venner og slægtninge havde vendt sig imod ham og indhentet hans liv. De ventede på, at han skulle lave en fejl, så de kunne tage ham. David sagde i alt dette, at han var som en døv mand der ikke hørte, og en stum mand der ikke talte; og han svarede ikke. “For det er dig, der har forvoldt det,” sagde han (Salmernes Bog 39:9). Han så, at det var en tid med prøvelse fra Gud, og han fandt sin trøst og håb i Gud.

“… Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger.” Filipperbrevet 2:12-14.

Hvor vigtig denne formaning fra Paulus er! Det er afgørende, at vi får lys over, hvad der er i vor natur, så vi kan renses fra det. Vi har brug for hjælp til at se os selv. David bad i Salmernes Bog 13:4: “Se mig, svar mig, Herre min Gud! Giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind i døden.” Hvad er det for en søvn? Det er, at vi er selvtilfredse, overfladiske og ikke har nogen nød over os selv. Gud sendte os lys, sandheden om os selv, og hvis vi elsker sandheden, kan vi få del i åndens frugter; retfærdighedens frugter. Det er retfærdigt for os at ydmyge os selv under Guds mægtige hånd (Første Petersbrev 5:6-7). David skriver, at Gud behandlede ham rigeligt og var barmhjertig. Kan vi se prøvelserne på samme måde? David var en mand efter Guds eget hjerte.

Alle ting virker sammen til gode, hvis vi elsker Gud (Romerbrevet 8:28). Vær sen til at tale og snar til at høre, og du vil modtage din trøst fra Gud og ikke fra mennesker. Den trøst er det indplantede ord som er i stand til at frelse din sjæl (Jakobsbrevet 1:19-21). Dette ord kløver mellem sjæl og ånd, tanker og intentioner, marv og ben (Hebræerbrevet 4:12). Det forbedrer livet, hvis vi er lydig imod det, vi hører.

Der er en vej, som vi skal gå på, for at komme til Kristi liv. Derfor står der skrevet, “ I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer; men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares.” Første Petersbrev 4:12-13. Paulus kalder dem “lyse og øjeblikkelige lidelser,” hvilket de er, hvis vi ser dem, for hvad de er. Vi skal aldrig spørge os selv eller andre, “hvorfor sker dette for mig?” Svaret er altid, så Gud kan lede os til en større grad af glæde!

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Så stor en frelse

Apostlen der skriver Hebræerbrevet kalder det et «formaningens ord». Hensigten med denne bog er at forstærke og udvide den formaning, og bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kald. Alle der følger opfordringen fra Hebræerbrevet kan opnå denne store frelse.

Følg os