Hvorfor vi har brug for Jesus som vor fortaler

VIDEO: Jesus er vor fortaler, stående ved Guds højre hånd i forbøn for os.

“Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.” Første Johannesbrev 1:9. Gary Fenn taler i dag om emnet Jesus som vor fortaler. Det er et kraftigt budskab om en af de aspekter af, hvem Jesus er for os.

“Tilgivelse er det første skridt. Vi har brug for at blive tilgivet. Og vi har brug for at indrømme. Vi har brug for at erkende. Vi har brug for at indrømme, hvis vi falder. Vi er nødt til at indrømme overfor ham og lade sorgen komme over os; lade det være en sorg for os. Og jeg tror det er sådan, for alle som er kommet til den erkendelse af Jesus Kristus, at han er frelseren. Vi ønsker ikke at gøre ham ondt! Vi ønsker ikke at krænke ham! Vi ønsker ikke at gøre noget, som ikke er behageligt for ham. Men fordi vi har en natur, fordi vi har synd i vort kød, så er det ikke unormalt, specielt på de første stadier, at vi snubler, falder og krænker ham, fordi vi ikke er stærke nok endnu. Vi er ikke ydmyge nok. Vi er ikke nok årvågne endnu. Og vi er blevet vant til at at leve ifølge vor menneskenatur, så situationer kommer over os og kan overrumble os. Og man kan falde i synd.”

Så dette er grunden til, at vi har brug for Jesus som vor forbeder, en som elsker os og som sidder ved Guds trone, går i forbøn med ham på vores vegne. Dette burde inspirere en gensidig kærlighed i vore hjerter, så vi længes efter at følge ham og leve i lydighed mod hans bud, så at vi falder mindre og mindre ofte, og vi kommer til en sejrende liv over synden!

Lyt til Gary Fenn’s tale “Hvorfor vi har brug for Jesus som vor fortaler,” og blive styrket i vort forhold til Jesus.

Dette indlæg er tilgændeligt på

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.