Hvorfor vi skal opøves i Guds ord

Hvorfor vi skal opøves i Guds ord

I denne verden som er så fuld af tomme forstyrrelser er det vigtigt, at vi dyrker en levende interesse i Guds ord.

5 min. ·

“Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.” Ordsprogenes Bog 4:23.

Dette er et meget vigtigt vers at have fokus på, specielt i vor tid med alle de forskellige måder, vi kan blive forstyrret på. Vi kan blive draget væk fra den ene ting som er mest nødvendigt – at have vore sanser opøvet i Guds ord. Ingen af disse forstyrrelser kan hjælpe os på kampens dag. De kan endda skyldes uoprettelig skade på sjælen. Et specielt skadeligt eksempel på dette er pornografi. Vi skal vogte vort hjerte nidkært for disse farer.

At have vore sanser opøvet i gudsfrygt betyder, at vore reaktioner bliver påvirket af Guds ords love og bud, som leder os ind på retfærdighedens sti. Vi skal ikke lade vore reaktioner påvirkes af vor sjæl, hvor vore sanser bor – de ting vi ser, hører, føler, osv. Hvordan gør vi det? Ved at dyrke en interesse i Guds ord, hellere end de ting som opstår i vore sanser.

Legeme, sjæl og ånd

Paulus sagde; “Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig.” Første Korintherbrev 6:12. Når andre interesser og underholdning begynder at fylde ekstra meget af vor tid og tankeliv, så er vi under deres magt. Det er en form for slaveri, selvom det ikke synes sådan.

En discipels mål er at blive som mesteren. Guds ord er vor vejviser på den vej. Hvis ikke vi bliver opøvet i Guds ord, hvordan skal vi da blive som mesteren? Selvom de andre interesser ikke nødvendigvis er ‘forkerte' i sig selv, kan de let lede os væk fra vort kald til at være en Jesu Kristi discipel. De stjæler vor tid, vort hjerte og vore sind, som skulle være fokuseret på vort forhold til faderen og sønnen (Matthæusevangeliet 22:37). Dette kald burde være vort liv, og vi skal bruge hver eneste mulighed til at lære af mesteren!

Vi består af et legeme, en sjæl og en ånd. Paulus skriver: “for legemlig øvelse nytter kun lidt, men gudsfrygten er nyttig til alt og har i sig løfte både for dette liv og for det, som kommer." Første Timotheusbrev 4:8. Legemet skal bruge føde og aktivitet. Sjælen skal renses, så man kan kende forskellen på godt og ondt. Og ånden skal have føde og fyldes med gudsfrygt (Kristi dyder).
Spørgsmålet er: hvordan går det med dette? Efter at alle hverdagens aktiviteter er overstået, og du er alene med dine tanker, føler du dig så tom? Har du nød over dit liv? Hvis du har det, så prøver Gud at komme i kontakt med dig. Begynd at læse i Guds ord og bed om, at Gud vil åbne dine øjne, så du kan lære Guds vilje at kende i dit liv. I stedet for at vandre rundt i tomhed og forfængelighed i dine egne tanker, vil du få en retning med dit liv som er utroligt givende. Prøv det og oplev det selv!

Hvorfor ordet er nødvendigt

David skrev: “Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord!” Salmernes Bog 119:9. Når der kommer fristelser i vore dagligliv, skal vi vide hvad vi skal gøre for at blive stående. Når vi har en levende interesse i Guds ord, er han i stand til at skrive i vore hjerter. “… tag med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle.” Jakobsbrevet 1:21. Dette indplantede ord er det våben, vi kan bruge til at kæmpe imod synden, når vi bliver fristet. “Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.” Hebræerbrevet 4:16. Hvor forskelligt dette liv er fra at være en slave under ting, som kan beskadige vor evige sjæl!

Vi modtager dette ord med sagtmodighed, når vi er hurtige til at høre og sene til at tale. Læs Jakobsbrevet 1:12-25. Hvis du ser på frihedens fuldkomne lov og er trofast til at fortsætte i den, vi du blive velsignet i alt du gør. Dette betyder at bruge Guds ord som et spejl; sammenlign dig selv med det og vær ydmyg og døm dig selv ifølge det. Elsk sandheden og du vil blive fuldstændig fri, som Jesus lover. Johannesevangeliet 8:36. Fri fra at være bundet til at leve ifølge dine menneskelige lyster og begæringer, og fri til at følge Jesus på helliggørelsens vej. Opøv dig i Guds ord. Hvis du gør dette, vil du komme til et lykkeligt liv i fred, hvile og samfund med ligesindede.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.