Hvornår skal jeg bede til Gud?

Hvornår skal jeg bede til Gud?

A close call during a sailing expedition makes me consider my prayer habits.

Mit hjerte sank af frygt, da jeg så hvad der skete. Jeg var ved roret på et lille sejlbåd, som hurtigt begyndte at vugge i den pludselige vind, som var blæst op. Sejlet tippede længere og længere, og kom farligt tæt på bølgerne som vinden tog til i fuld kraft. “Hjælp! Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre!” råbte jeg. Min ven, som havde slappet af, lukket øjnene, hoppede op i panik, tog hurtigt over og rettede min fejl. Langsomt kom sejlbåden på ret kurs igen. Det var tæt på!

“Hvis du kun beder, når du er i knibe, så er du i knibe!”

Jeg faldt over dette citat for nyligt, og det mindede mig om denne hændelse, som skete for længe siden. Uerfaren som jeg var, troede jeg, at jeg gjorde det ganske godt ved roret og havde fuld kontrol. Jeg forventede ikke, at der ville komme nogle pludselige vindstød eller andre forhindringer og, ganske enkelt, blev jeg taget på sengen. Da det gik op for mig, hvor meget fare jeg var i, så jeg bad min ven, som var en erfaren sejler, om hjælp. Hvor anderledes det havde været, hvis jeg havde talt med ham hele tiden, selv da sejladsen gik godt, for at få de nødvendige råd og visdom til at sejle korrekt, og hvordan jeg skulle holde øje med uforudsigeligt vejr eller mulige forhindringer. Så ville jeg have været langt bedre forberedt.

Forhold til Gud

Dette kan være en analog på, hvordan det er at være kristen. Gud er min fader, som kun ønsker det bedste for mig. Hvorfor ville jeg ikke bede ham om absolut alt?

“Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.” Filipperbrevet 4:6-7.

Selv når det er en “glat sejlads,” og alt virker til at gå godt i mit liv, så er det livsvigtigt, at have konstant kontakt med Gud. Han har omsorg for de mindste detaljer i mit liv. Og han siger, at jeg kan komme til ham med alt – alle mine anmodninger – om det er en “god” dag eller en dårlig dag. Resultatet af det konstante, faste forhold til Gud er, at han vil give mig en fred, som vil beskytte mit hjerte og sind fra uro og angst.

Så er jeg forberedt, når stormene i mit liv kommer, fordi jeg har den bedste mentor af alle, som giver den nødvendige hjælp jeg skal bruge, for at komme uskadt igennem stormen. Her er mig nær, klar og længes efter at hjælpe mig, når jeg kommer i prøvelser.

“Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.” Hebræerbrevet 4:16.

Gud er min livline

Hvorfor er jeg nogle gange så langsom til at gå til Gud om hjælp? Specielt når jeg ved, at hjælpen er til rådighed, hvis jeg bare er tålmodig nok til at spørge om det. Nogle gange, efter at jeg har været igennem en særlig vanskelig situation, ser jeg tilbage og ønsker, at jeg havde søgt Gud langt tidligere. Så kunne jeg have fået fred i mit hjerte langt tidligere, i stedet for at trække det ud indtil mit problem var så stort, at jeg ikke havde noget andet sted at gå, end at råbe til Gud om hjælp. Jeg burde have været i forbindelse med ham fra starten.

Hvis jeg i sandhed forstår, hvor meget Gud elsker mig og følger mit liv præcist og kun venter på at hjælpe mig, så er det ikke svært for mig at vende tilbage til denne kærlighed. Det betyder, at mine tanker automatisk henvender sig til ham, både i fredstid og urolige tider. Det bliver så naturligt som at trække vejret. Han er min livline.

“Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler.” Salmernes Bog 46:1.

Gud er der helt sikkert til at hjælpe, og når jeg beder i prøvelsens stund, tror jeg på det. Men der er en bedre måde at leve på. Jeg burde ikke vente på prøvelser, for jeg beder til ham som skabte mig og har tanker om en god fremtid for mig.

En konstant samtale

Hvor meget bedre er det, at have en konstant samtale med min omsorgsfulde fader, min sjæls forløser! Dette betyder nødvendigvis, at jeg skal opgive alt og gå på knæ, men det er en skjult længsel og suk i mit hjerte, en stille bøn til Gud, en taknemligheds-tanke, en fornyelse i mit sind dag efter dag.

Forestil dig at være en som kan stå ud af sengen hver morgen, med denne stemme i hjertet, “Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den.” Salmernes Bog 118:24. Med dette sindelag ved jeg, at min ven Jesus er ved min side dagen lang, med al den hjælp jeg har brug for, for at leve et fuldkomment lykkeligt liv!

“Jeg vil råbe til Gud, og Herren skal frelse mig. Aften og morgen og middag
vil jeg klage og stønne, og han skal høre mig.
 Han skal udfri mig fra kampen, så jeg får fred, for mange er imod mig…” Salmernes Bog 55:16-18.

Dette indlæg er tilgændeligt på

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.