Er din kærlighed til Jesus den ægte vare?

Er din kærlighed til Jesus den ægte vare?

Ifølge hvad Jesus selv sagde, er der en måde at vide helt sikkert, at vort forhold til ham er ægte.

Elsker du Jesus og regner dig selv som en af hans sande venner? Det er det forhold vi skal have til Jesus, hvis vi ønsker at gå ind i evigheden med ham.

Men hvad er forskellen fra at tro på ham og bekende hans navn til at have et ægte forhold til ham? Et forhold hvor han lever i vore hjerter, hvor vi hver dag bliver mere og mere ligesom ham?

“Elsker I mig, så hold mine bud”

Jesus says: “Elsker I mig, så hold mine bud … Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig … Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.” Johannesevangeliet 14:15-24.

Jesus har gjort det muligt for os at holde disse bud og få del i himmelske dyder og blive mere og mere ligesom ham for hver dag!

“Deraf ved vi, at vi er i ham.  Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede.” Johannes’ Første Brev 2:5-6.

Han har banet vejen for os og givet os Helligånden som hjælper. Vi kan holde alle budene ved at fornægte vores egen vilje og aldrig give efter for bevidst synd. Han vil give os al kraft og hjælp til dette, hvis vi giver os selv helt til ham.

Gøre faderens vilje

“Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I, som begår lovbrud!’” Mattæusevangeliet 7:21-23.

Det er meget alvorligt, at vi sikrer os, at vi ikke er de som kalder på Jesus, men praktiserer lovløshed – og ikke holder hans bud. “Den, der siger: »Jeg kender ham,« men ikke holder hans bud, er en løgner …” Johannes’ Første brev 2:4. Vi kan ikke sige, at vi elsker ham, hvis vi ikke opgiver vor egen vilje og holder hans bud. Hvis vi lever sådan, elsker vi os selv og ikke Jesus.

Ved at læse om Jesus og den måde, han levede, i hans tid på jorden, kan vi se, hvad hans bud er, som vi skal gøre for at følge ham. “Han sagde til ham: ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.’” Matthæusevangeliet 22:37-40. Guds bud for os i vor tid står tydelige i hans ord. Se for eksempel Matthæusevangeliet 5:28 og Johannes’ Første Brev 2:15.

Bibelen siger også, at Guds love vil blive skrevet i vore hjerter i stedet for på stentavler, som de blev i tiden, før Jesus kom til jorden. “Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger mine love i deres hjerte og skriver dem i deres indre.” Hebræerne 10:16. Vi er blevet givet Helligånden som en hjælper i vor tid, for at lære os Guds vilje og minde os om hans ord (Johannesevangeliet 14:26).

Løfter for de som holder hans bud

Ligesom disse er tydelige advarsler for de som kalder på Jesus, men ikke holder hans ord, er der også utrolige løfter, for de som i sandhed elsker ham (de som holder hans bud)! ’Men som der står skrevet: Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham.’ Første Brev til Korintherne 2:9.

Og som vi begynder at holde og leve hans ord, bliver vi langsomt i stand til at få del i flere og flere himmelske dyder hver dag. Så bliver vi lykkeligere og mere taknemlig for hans bud; de giver os sand hvile og en glæde, som verden ikke kan tilbyde os.

“Jeg ønsker at gøre din vilje, Gud, din lov er i mit indre.” Salmernes Bog 40:9. Så bliver hans bud ikke slet tunge for os! “For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.” Johannes’ Første Brev 5:3.

Vi skal lære at holde alle Jesu bud, hvis vi ønsker at arve sammen med ham; hvis vi ønsker at blive lykkelige og fri midt i det, som kommer på vor livs-vej.

Vi ved i vore hjerter, hvordan vi har det. Hvis vi ikke har taget det rigtigt, kan vi tage en ny beslutning om at forandre den måde, vi lever på og elske Jesus i stedet; ligesom han elskede os først.

“For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid.” Johannes’ Første Brev 2:15-17.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.