Ingen kan tjene to herrer

Ingen kan tjene to herrer

Hvem følger du? Vær ærlig imod dig selv. Vidste du, at dit svar på dette centrale spørgsmål er afgørende for din evighed?

Der er en vandring efter kødet, og der er en vandring efter ånden. «De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred.» Romerbrevet 8,5-6. Man kan være i kødet (Romerbrevet 7,5), og man kan være i ånden (Romerbrevet 8,9). Nu er det op til os selv. Er vi i kødet, eller er vi i ånden? Lever vi efter kødets lyster, eller lever vi efter Helligånden?

Vi står ikke i gæld til kødet, så vi skulle lever efter det (Romerbrevet 8,12). Hvis vi lever og vandrer i ånden, så er kødet med dets lyster taget ud af betragtning, det er korsfæstet. Men hvis vi lever efter kødet og dets lyster, så træder vi samvittigheden under vore fødder, og han som taler fra himlen bliver ikke hørt. Hvor er øret nu vendt? Til krav fra lysten i kødet eller mod ham der taler fra himlen og mod samvittigheden?

Her er det enten eller. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten elske den ene og hade den anden, eller holde sig til den ene og foragte den anden. Hvem er nu din herre? Kristus eller Belial? Hvem elsker du mest? Hvem holder du dig til? Disse spørgsmål er afgørende for evigheden. Giv dig selv et oprigtigt svar.

Har du indtil i dag levet efter kødet og gjort kødets og tankernes vilje, så vend om og sæt en stopper for alle krav fra kødets side, og åben dit hjerte og dine ører for Guds kald og Guds røst. For tjener for nogen skal man nødvendigvis være. Enten tjener man synden og uretfærdighed til død, ellers så tjener man retfærdigheden til liv og fred. Der eksisterer ikke nogen mellemting. Enten skal døden herske, eller også nåden og retfærdigheden (Romerbrevet 5,17). Enten skal den enes fald være mig til fordømmelse, eller også skal den enes retfærdige gerninger være mig til livsens retfærdiggørelse (Romerbrevet 5,18). Enten skal troen virke, eller også vantroen.

Men Gud ske tak, at vi nu er frigjort fra synden og er trådt i Guds tjeneste. Frugten af dette bliver helliggørelse og udgangen et evigt liv (Romerbrevet 6,22).

Vi skal selv bestemme os for, hvem vi vil tjene. Det ligger i viljen. Vi kan, hvad vi vil. Ingen kan sige, at han ikke kan tjene Herren, hvis han virkelig vil. Gud møder øjeblikkeligt en god vilje, og hjælper en sådan en person til rette på alle mulige måder. Hvis han ikke gjorde det, så kunne ingen af os nå frem til at tjene ham. Men nu står der skrevet: «og den, der vil, skal få livets vand for intet» Johannes Åbenbaring 22,17.

Artiklen blev først publiceret i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i juli 1929
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.