Jeg er på rejse her, i et fremmed land

Jeg er på rejse her, i et fremmed land

Alle mennesker ved, at der en dag kommer en afslutning på deres liv. Hvad har man da samlet sig?

4 min. ·

Ethvert menneske ved, at der kommer en afslutning på deres liv. Det er bare en rejse. På denne rejse samler man sig oplevelser og indsigt i mange ting. Når man skal afslutte sin rejse og kommer til sit endelige opholdssted, afhænger det af, om man har samlet sig den visdom, man har brug for.

Sådan er de med de, som tager på studietur. Mange af dem tænker kun på at have det sjovt, når de kommer til udlandet. Når rejsen er afsluttet har de spildt alt sit gods og sine kræfter. Den visdom de har samlet sig, er fra tom underholdning og tidsfordriv. Altså, intet om den opgave og det kald de var bestemt til, da rejsen var afsluttet. Sådan er også resultatet af manges liv her i verden. De er kaldet til at være sammen med Jesus i al evighed, men de tænker kun på at være store mennesker på rejsen her i verden. Når de så afslutter sit liv og skal gå ind i evigheden, har de hverken skatte eller visdom, som passer ind i himmelen.

Hvilke værdier samler vi på?

Vi ser et lille barn som ikke har oplevelser eller forståelse for hverken godt eller ondt. Det har det himmelske kald i hjertet, men fristelserne i verden er mange. Eftersom det vokser til, bliver det åbenlyst, om det vælger det gode eller det dårlige. De som vælger det dårlige går til grunde på rejsen; men de som vælger det gode får livsvisdom igennem alle prøvelser. De velsigner i stedet for at forbande, elsker i stedet for at hade, tjener i stedet for at herske, glæder sig over at give i stedet for at tage, osv. Når så rejser er afsluttet, har de samlet skatte og visdom for sit kald og sin opgave i evigheden sammen med Jesus.

«For tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den»
Første Timotheusbrev 6,7.

Når mennesket kommer ind i verden, har det ikke forstand på nogen ting; men når det skal ud af verden, så har det forstand på mange ting. Det har opsamlet erfaringer, kundskab og visdom i sin ånd. Vi kom nøgne ind i verden, og vi skal gå nøgne ud af denne verden. Vi kan ikke få nogle af de jordiske ting med os. Millionæren og den fattige bliver ens. Men det vi har opsamlet i vor ånd, det får vi med os. Det bliver vor rigdom i evigheden. Hvor sørgeligt er det så, når mennesket kun har opsamlet sig syndige erfaringer og visdom i forgængelige ting. Man kan ved afslutningen af deres liv kun snakke med dem om hus, møbler, tøj og mad; ting de ikke har spor brug for, når rejsen er afsluttet.

Jesus kender rejsen

Vågn derfor op for dit kald og lev for dit endelige opholdssted. Hellige Jesus som Herre i dit hjerte. Han kender rejsen. Han har selv gennemlevet et menneskes fristelser og vanskeligheder, og nu sidder han ved faderens højre hånd. Han bor i hjerterne på de som tror, og han leder dem ved sin ånd. De afslutter alle sin rejse med rigt udbytte for himmelen.

De som har sejret i fristelserne får livets krone. Retfærdighedens krans får de, som har fuldendt Guds vilje på jorden og ærens uvisnelige krans får de, som har ofret sig for andre.

Andet Timotheusbrev 4,7-8: «Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig – og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.»

Tilpasset fra traktaten «Jeg er på rejse her, og det i et fremmet land» , 1960
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.