«Jeg er underfuldt skabt»

«Jeg er underfuldt skabt»

En livslang sygdom kan ikke rokke Jessicas tro på disse ord.

«Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud! Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje;
alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet.
 Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud!!» Salmernes Bog 139,13-17.

Tro på Salmernes Bog 139

Da jeg blev født, havde spiserøret ikke sat sig fast i min mave. Resultatet var, at jeg tilbragte de første fem år af mit liv ind og ud af sygehuset, med en ernæringssonde. Jeg har fået flere operationer og nu i en alder af 25 år, venter jeg endnu en. Dette har gjort det vanskeligt at spise, og gjort at jeg har været syg meget af mit liv.

Men disse vers i Salmernes Bog har for nyligt fået en meget speciel betydning for mig, mens jeg venter på min næste operation. For tiden er jeg ofte træt og syg, men selvom jeg har måttet tage det mere roligt fysisk, arbejder Gud stadigvæk i mit hjerte.

Gud planlagde vore liv, før verdens grundvold blev lagt (Efeserbrevet 1,4). Han havde en fuldkommen plan for hver enkelt af os – også med hvordan han skabte vore kroppe. For min del tror jeg, at han lavede min krop som dette med vilje. Når jeg tænker på ordene, «fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger», og, «Hvor er dine tanker dyrebare for mig», så ved jeg, at Gud ikke lavede fejl, når det gjaldt mig, og jeg har ingenting at klage over. Dette er en situation, han har skræddersyet for mig.

Aldrig tænk, «Hvorfor mig?»

Det kan være let at tænke, «Hvorfor mig?» Da jeg var yngre, blev jeg mobbet af folk der ikke kendte min historie, for at være tynd, eller de sagde, at jeg havde anoreksi. Ofte følte jeg mig ikke godt tilpas. Der dukkede tanker op: «Hvorfor ville Gud vælge dette for mit liv?» Men hvis jeg tænker på alt det andet, som Gud har gjort fuldkomment i mit liv, og som jeg er glad og taknemlig for, så ved jeg, at ikke noget af dette var en fejl, så hvordan kunne Gud så have lavet en fejl i denne situation?

Alle har forskellige forhold. For nogle er det økonomiske vanskeligheder, eller hvad det kan være. Men pointen er, at vi skal få noget ud af disse situationer. De er perfekte for os, og det er op til os at tage dem på den rigtige måde. Guds hensigt med at tillade forskellige situationer som dette er for, at vi kan blive gjort lig med hans søns billede!

«Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre.» Romerbrevet 8,28-29.

Når vi tror på disse vers, forstår vi, hvorfor vi skal igennem vanskelige situationer. Alle blev født med et kød, hvor der ikke bor noget godt i (Romerbrevet 7,18). Det kan vi se, når vi møder tvivl, bekymring, misundelse, bitterhed og alle disse andre ting som kommer op i vore liv. Men meningen er, at vi skal forvandles til Guds søns billede! Med andre ord bruger vi de situationer, som Gud har givet os til at erkende, at det vi ser, er synden i vort kød, og vi sejrer over den ved Helligåndens kraft. Så bliver de synder, som vi ser sagte men sikkert erstattet af åndens frugt. Kærlighed, tro, glæde, taknemlighed, osv. På denne måde får vi guddommelig natur og bliver mere og mere som Jesus! (Andet Petersbrev 1,3-4). Vi har brug for situationer som viser os disse ting, sådan at vi kan overvinde dem.

Midlerne til frelse

Når jeg tror på det, er det let at tro, at « jeg er underfuldt skabt». Gud elsker mig så højt, at han så, at hvis jeg skulle sejre over synden i mit kød og blive som Jesus, så var denne sygdom blandt andet nødvendig for at dette arbejde skulle blive fuldført i mig. Det ville ikke have været det rette for alle; forskellige mennesker har brug for forskellige typer prøvelser. Men det er det, som gør det så utroligt. Gud elsker og kender og så godt, at han ved lige præcis hvad der er bedst for hver enkelt af os.

Når vi kan se det sådan, så må alle spørgsmålene om «hvorfor mig?», eller om Gud straffer os af en eller anden grund, bare forsvinde. Hvis jeg klager eller er bitter på situationen, går jeg glip af noget der har uvurderlig værdi. Disse prøvelser er midler til min sjæls frelse! Vi kan se, hvor fuldkomment Gud virker i hver af os i disse vers:

«Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse.» Første Petersbrev 1,6-9.

Det er faktisk utroligt, når du har tro på dette og kan se dine situationer i dette lys. Livet kan forvandles fra at være tungt og hårdt til at være fyldt med taknemlighed og glæde!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.