Jeg kan blive fuldkommen – en fantastisk sandhed!

Jeg kan blive fuldkommen – en fantastisk sandhed!

Da jeg voksede op, havde jeg mange spørgsmål om Jesus, som aldrig blev besvaret på en måde som tilfredsstillede mit hjerte.

5 min. ·

Da jeg voksede op, havde jeg mange spørgsmål om Jesus som aldrig blev besvaret på en måde som tilfredsstillede mit hjerte. Jeg spurgt min mor om ting som, “hvad betyder det, at Jesus døde for vore synder?” Jeg havde hørt det så mange gange, men hvad betød det? Det virkede som sådan en uafsluttet erklæring. Min mor prøvede sikkert at forklare, men hun kendte ikke rigtig svaret og igen blev mit hjerte efterladt utilfredsstillet. Der måtte være mere end det. Og jeg vidste, at det ikke kunne være sådan, at det var okay at blive ved med at synde heller.

Det var indtil, jeg fik kendskab om sandheden. Det var som et lys i mørket, da jeg fandt ud af, at Jesus døde for os, så vore synder kunne blive tilgivet – men selv mere end det, han åbnede også en vej for os ved at være et eksempel for os, så vi kan efterfølge ham.

Der står skrevet i Hebræerne 4:15-16, “For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.” Han er vor forløber som kom i kød og blod som os, blev fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Og fordi han blev født i kød ligesom os, er det også muligt for os, at blive fuldkommen, som ham. Hvilken fantastisk sandhed! Dette gav så meget mening for mig nu!

Jeg bliver fristet, men jeg behøver ikke give efter!

Selv når jeg bliver fristet til at være modløs, skal jeg huske, at det ikke sker på en dag. Måske er jeg faldet i fristelse, jeg har været utålmodig eller er blevet vred på de omkring mig, eller jeg har vrisset af min mand eller mine børn, men hvis jeg fortryder og beder om tilgivelse, tilgiver Gud mig med det samme, fordi han kender mit hjerte! Jeg skal have konstant kontakt med Jesus, fylde mig med hans ord, huske ham, bede til ham om kraft og det vil lykkes for mig!

Jeg har en sygdom, som gør mig ganske træt, svag, øm og deprimeret nogle gange. Nogle dage har jeg kæmpet mange tårer og har kæmpet med bare at opretholde dag-til-dag husholdnings-opgaver. Men jeg ønsker ikke at lade det forhindre mig, og det ved Gud. Jeg ønsker at min familie oplever mig som en lykkelig person, og jeg vil give ham al æren. Så når følelserne bliver så overvældende, at jeg bliver nødt til at forlade rummet, er jeg blevet som den stædige enke som bad til Gud om hjælp (Lukasevangeliet 18:7). Jeg har fortalt ham, at jeg ønsker at være lykkelig, og han har givet mig den styrke, jeg har brug for! Og ja, jeg er faldet og nogle gange føles det som for mange gange at tælle, det kan gøre mig modløs. Men Gud har ikke lavet nogen fejl og har skabt mig på denne perfekte måde, så jeg kan bruge mine situationer til det gode; jeg kan bruge dem til at blive forvandlet ved at efterfølge Jesu eksempel og tænke på, hvordan han ville have gjort. Og ved du hvad? Mine følelser overtager ikke så meget, som de plejede at gøre. Med Guds hjælp kan og vil jeg blive en fuldstændig lykkelig person, en person med fred, hvile og tillid til ham og ikke længere behøve at give efter for mine følelser! Det er faktisk ret spændende!

Meget hjælpsomme vers:

“Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.” Filipperne 3:12-14.

“Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus: at vidne om evangeliet om Guds nåde.” Apostlenes Gerninger 20:24.

Jeg er så taknemlig, at Gud har talt til mig fra sådan en ung alder og har udvalgt mig fra før verdens grundvold blev lagt (Efeserne 1:4). Jeg kan komme fri fra den måde, jeg er på, og ikke have krav til de andre!
Hvilket lykkeligt liv!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.