Vidner du for sandheden med dit liv?

Vidner du for sandheden med dit liv?

Det skal være muligt at tage på og føle Guds ord i vort liv.

3 min. ·

«Pilatus sagde til ham: »Så er du altså konge?« Jesus svarede: »Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst.» Johannesevangeliet 18,37.

Jesus er sandheden

Jesus var sig sit kald bevidst. Ingen kunne rokke ham. Han vidste, hvor han kom fra, og hvor han skulle hen. Han vidste, hvad han havde givet afkald på, og hvad han gik ind til, da han lod sig føde ind i denne verden. Han var født til at vidne for sandheden. Jesus er sandheden. Han var vejen, sandheden og livet.

Han var sandheds – og retfærds konge. Han kunne ikke være andet, for han var født til det. Han levede og herskede i sandheden. Det var der, han knuste Satan under sine fødder, løgnens far og mørkets fyrste. Men fordi han altid var sand og ærlig, blev han til lys og dom for alle de, han kom i berøring med. Derfor blev han også hadet, og han fik ikke nogen skikkelse, sådan at man havde lyst til ham. Han siger til disciplene: «Jer kan verden ikke hade, men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens gerninger er onde.» Johannesevangeliet 7,7.

Hvis man vil have, at alle skal lide en, kan man bare gå rundt med et smilende ansigt og smigre for alle mennesker, og man får venner i hobetal. Det koster altid at være sand og ærlig. Ja, det koster alt. Så får man ikke så mange venner; men de venner man får er så meget mere værd. Det bliver venner som ikke er dobbeltmennesker, som siger én ting og mener noget andet, men sådanne som man altid kan stole på. Det bliver trofaste venner som ikke forlader en så let.

Vandre i sandheden

Hvis vi siger, at vi bliver i ham, så er vi også skyldige til at vandre, som han vandrede (Johannes’ Første Brev 2,6). Hvis vi er kaldt og udvalgt i ham og født ved hans sandheds ord til at være en førstegrøde af hans skabninger, så er vi heller ikke født til noget andet end at vidne for sandheden. Guds ord skal blive kød i os. Guds ord skal kunne tages på og føles i vort liv. Vi skal vidne for sandheden med vort liv og vore ord. Vi skal også være vort kald bevidst. Vi skal vide, at når vi er født i ham, så er vi også født til at være sandheds konger. Som sådanne skal vi herske, regere og triumfere over al løgnens magt, al smiger og hykleri. Hvordan skulle man som sandheds konge kunne krybe og smigre for mennesker for at få en stilling i verden eller undgå sandheden for lidt ære og vinding? Nej, en sandheds konge kan ikke andet end at leve og vandre i sandheden, for han er født til det.

Hvis vi altid skal være sande og ærlige, bliver vi interesseløse for de allerfleste. Vi mister alt som hedder charme, for dette er af Satan. Vi bliver ægte, ligefremme og mister alt som det menneskelige øje beundrer og ser op til. Det er målet for en sand kristen at komme så langt tilbage med sin egen person, at man selv bliver et fuldstændig intet, og at Kristus kommer frem som den store i alt det, vi gør og siger. Vi er jo døde og vort liv er skjult med Kristus i Gud (Kolossenserne 3,3).

Artiklen blev først publiceret med titlen «Jeg er dertil født» i bladet «Skjulte Skatte» i maj 1934 og er lidt redigeret for at modernisere sproget.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.