Jesus Kristus kan hjælpe dig!

Jesus Kristus kan hjælpe dig!

Fra himmelen så Gud og hans Søn menneskeheden i nød. Deres hjerter brændte med kærlighed for menneskene, mere end nogen overhovedet kan forestille sig.

3 min. ·

Fra himmelen så Gud og hans Søn menneskeheden i nød. Deres hjerter brændte med kærlighed for menneskene, mere end nogen overhovedet kan forestille sig. De så hvordan folk led under syndefaldets følger, at de var blevet opsatte imod Guds gode livslove. Denne opsethed bestod af lyster og begær i os. Bibelen kalder det «synden i kødet», og intet menneske er stærkt nok til at styre det.

Guds Søn kom til jorden for at hjælpe os, bevæget af medlidenhed. Jesus blev født som Menneskesøn.

Bibelen beskriver meget klart at han virkelig var på jorden som et menneske, helt ligesom du og jeg. Med et følelsesliv og med sin egen karakter. Og endnu vigtigere: Nu kunne han i sig selv mærke hvilke lave og mørke kræfter der befinder sig i et menneske på grund af syndefaldet. I bibelen står der, at han blev fristet i alt ligesom os (Hebræerbrevet 4,15). Det betyder ikke at han de nøgagtigt samme ydre forhold, men at han indeni sig selv oplevede de samme følelser og tanker som han fik i forholdene, og som gik imod Guds love. Disse tanker og følelser bankede på døren til hans hjerte, mens han af hele sit hjerte levede for Gud og for at gøre Guds vilje. Bibelen kalder dette fristelse. Hvis han ikke skulle synde i fristelserne, måtte han tage kampen op, selv om han var Guds Søn.

Derfor står det også at mens Jesus var på jorden, bad han med høje skrig og tårer til Gud, som kunne frelse ham fra døden (Hebræerbrevet 5,7). Og takket være Gud skete dette også; i bibelen står der ikke bare at han blev fristet, men også at han ikke har syndet. Hvis han havde syndet, ville han som alle andre menneker dø og ikke blive levende igen. Men Gud i himmelen var med ham når han blev fristet, og besvarede hans bønner, sådan at han aldrig gjorde synd. Derfor fik døden ikke magt over ham.

Og derfor kan han nu hjælpe dig og mig! Du mærker hvad der banker på døren til dit hjerte; du mærker hvad der vil herske iver sig. Det kan være alt muligt, som du tidligere lagde under for og måtte blive tilgivet for at forsone dig med Gud og mennesker. Det dukker op i dine tanker igen, samtidigt som du overhovedet ikke vil have noget med det at gøre længere. Og i dette kan Jesus have medfølelse med dig. Tænk da på ham, hvordan han selv har ført krig imod dette. I løbet af ca. 30 år, mens hans var et menneske, brugte han dagene til at tage et opgør med synden der boede i ham, og som også kunne friste ham.

Nu er han i himmelen og følger med dig. Han beder for dig hos Faderen, at det skal lykkedes for dig, helt ligesom det lykkedes for ham. Netop fordi du ved dette, kan du frimodigt bede om at få den samme kraft som hjalp Jesus da han var et menneske som dig og mig. Du kan få kraft fra himmelen lige præcis når du behøver hjælp til ikke at give efter, når du bliver fristet. Sådan at du kan sige «Nej!» i fristelserne. Det bliver et helt nyt liv, hvor synden ikke længere har noget magt.

(Læs Hebræerbrevet 4,15-16, og kapitel 5,7-8.)

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.