Jesus vil være din gode hyrde

Jesus vil være din gode hyrde

Lader du Jesus være din hyrde? Eller prøver du fortsat at styre dit eget liv?

5 min. ·

Jesus sagde i Johannes 10,11: «Jeg er den gode hyrde», og det er han virkelig – men ikke for alle! Vil han være en god hyrde for alle? Ja, det tror jeg han vil, og det er derfor han døde for hele verdens synder, og ikke bare for nogle få. Men sandheden er at folk flest ikke vil have Jesus som hyrde i dette liv, de vil hellere være i førersædet selv.

Da kan man stille spørgsmålet: For hvem er Jesus en hyrde? Eller: Hvem er hans får? Det er alle som har givet alt for at være hans disciple. »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. … Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. Lukas 14,26-27,33. Alle som betaler denne pris er kvalificeret til at være Jesu disciple, eller elever. En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Lukas 6,40. Står der virkelig at jeg kan blive ham lig? Ja, det er lige præcis det der står her. Og det stemmer overens med Romerne 8,28-29: Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Tænk at have en hyrde, vejleder og lærer som kan lære os at bruge alt så det virker til vor åndelige vækst både dag og nat!

Jesus er en mesterhyrde

Hyrdens opgave er at vogte, beskytte, fodre og værne fårene, og Jesus er en mester til dette. For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Hebræerne 4,15. Jesus som levede, åndede og gik på denne jord ved nøjagtigt hvad vi skal undgå og hvad der er godt for os. «Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand.» Salme 23,2. Jesus leder os til ægte mad. «Jesus siger til dem: Min mad er at gøre hans vilje som har sendt mig, og at fuldføre hans værk.» Johannes 4,34.

Vi finder også denne ægte åndelige næring når vi gør Guds vilje. Vort indre menneske bliver stærkere og stærkere når vi adlyder og gør det Jesus taler til vore hjerter. (Hebræerne 5,9; Jakob 1,25) Han slukker også vor dybeste tørst. «På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte: »Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften siger: ›Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.‹«» Johannes 7,37-38. Vi læser i Matthæus kapitel 4 at da Satan angreb ham med fristelser, brugte Jesus altid Guds ord for at bringe ham til tavshed. Han lærer os at gøre det samme, så vi oplever det som står i Romerne 16,20 for os selv. «Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under jeres fødder.» På vej til Emmaus, da disciplene lyttede til Jesus, brændte deres hjerter, og det er det samme i dag når vi hører vores velsignede Herre og Frelsers stemme gennem hans ord.

Lær af Jesus

Når lammene er unge, forsvarer og beskytter Jesus dem med iver. Men når de begynder at vokse op og blive modne, så er han trofast til at lære dem at forsvare sig selv mod enhver form for ondskab. De som kalder sig kristne i dag er for det meste lade og vil egentlig at Jesus gør alt for dem. De tror gerne på ham, så længe de ikke behøver at tage deres eget kors op og følge ham. «For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden…» Titus 2,11-12. Ja, nåden som er i Kristus Jesus skal lære os at fornægte enhver form for ondskab – og ikke bare fornægte den, men at besejre den.

I Matthæus 11,28-30 giver Jesus en invitation til alle som længes efter dette liv i sejr over al synd: «Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.»

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.