Kærligheden bærer ikke nag

Kærligheden bærer ikke nag

Kærligheden bærer ikke nag. (Første Korintherbrev 13:5) Det er umuligt at elske og tænke godt om nogen og samtidig have alle de dårlige ting de måske har gjort i fortiden imod dem, som et register af ubetalt gæld.

3 min. ·

Kærligheden bærer ikke nag. (Første Korintherbrev 13:5)
Det er umuligt at elske og tænke godt om nogen og samtidig have alle de dårlige ting de måske har gjort i fortiden imod dem, som et register af ubetalt gæld.

Når du tænker på den person, husker du den og den hændelse, og Satan nyder helt sikkert at plage dig med at minde dig om disse hændelser i deltaljer. Du ved, at Gud vil have dig til at tilgive dine medmennesker, og du vil selv have dine overtrædelser tilgivet, men det kan du ikke hvis du har noget imod andre, og Gud kan heller ikke tilgive dig og kaste dine synder i havet, fordi du fører regnskab med gamle fejl og bliver ved med at grave i fortiden!

Der er forskel på at huske hændelser fra fortiden og have noget imod andre. Når nogle er blevet traumatiseret gennem misbrug eller vold, smertefulde minder kan vare mange år, men at være i stand til at tilgive er en del af helningsprocessen, og modsiger ikke behovet for at folk tager ansvar og håndterer konsekvenserne af deres forbrydelser.

At bære nag er langt væk fra Guds kærlighed

Det bliver mere almindeligt at folk bærer nag efter andres fejl fordi deres stolthed er blevet fornærmet, eller deres ejendom ødelagt. Så vil de have hævn eller se den anden person blive ydmyget på en eller anden måde, selvom det som er sket, er sket i uvidenhed eller uheldigt. Dette er langt væk fra Guds lov og den spænding og glæde der er i himmelen, når en synder angrer og ikke vil synde igen. Jesus kunne sige på korset: “Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.” (Lukasevangeliet 23: 34)

Josef blev ikke bitter – tværtimod

De som har bitre tanker er aldrig glade, fordi deres tanker ikke er Guds tanker, og han kan ikke velsigne dem. De tror ikke på Guds love og visdom, som Josef i Første Mosebog 50:19-20, da hans brødre var bange for at han ville hævne sig for det de havde gjort mod ham nogle år før.

De som tilgiver sådan som Jesus tilgav, ser og oplever Guds godhed

Josef vidste i sit hjerte, selv før loven, at hævnen tilhørte Gud. Guds børn overlader det til sin far. Josef sagde “I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket: holde mange mennesker i live.”
De som har holdt sine egne hjerter rene midt i alt det onde, de kan have oplevet fra andre mennesker, og tilgiver sådan som Jesus tilgav ser og oplever Guds godhed, og er i stand til at overvinde det onde med det gode. “Og han trøstede dem og talte kærligt til dem.”

Elske hinanden som Kristus elsker os

Den kærlighed vi har set i Jesus Kristus, som døde for os, har ledt os til omvendelser fra vor hårdhed, egoisme og stolthed. Så kan også vi være med til at forsone—ikke renge på folks overtrædelser, ikke bære nag og konstant huske disse hændelser—men vise menneskene hvor velsignet det er at elske hinanden sådan som Kristus elskede os (Andet Korintherbrev 5:19-20, Første Johannesbrev 4:7-8). Hvilken velsignelse det er, at blive frelst fra selv fra bitterhed og had, og modtage barmhjertighed og nåde fra Gud for at komme ind i hans retfærdigheds, freds og glædes rige!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.