Kammeret: Hvor du udløser Guds nådes kræfter

Kammeret: Hvor du udløser Guds nådes kræfter

I vort “hemmelige” bønnekammer, har vi fællesskab med Gud og forbindelse til stor kraft!

3 min. ·

Forbindelse med himmelske kræfter i dit kammer

Der er enorme kræfter i bønnen – langt udover det vi forestiller os. Der står, at Gud vil gøre langt udover det, vi beder om eller forstår (Efeserne 3,20). Det er derfor vigtigt at hengive sig i bøn ustandseligt. Jesus giver i forbindelse med bønnen en god vejledning i Matthæusevangeliet 6,6: «Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.»

Bønnens store virkninger

Mange glemmer kammer-bønnen og går derved glip af store velsignelser. Ved bøn kommer vi i forbindelse med de himmelske kræfter.

Et eksempel fra det jordiske kan belyse hvor vigtigt det er at bruge kammeret, hvor der kan udrettes en stor skjult tjeneste: Elektricitet produceres ofte ved hjælp af vand der kommer ned i turbiner på kraftstationen. Her findes et bestemt rum. Her kan en enkelt mand dreje på et håndtag. Det er en meget enkel handling, men med store virkninger idét el-kraften slippes ud i ledningerne. Et håndtag åbner strømmen til tognettet, så togene kan sættes i bevægelse. Ved at åbne et andet håndtag kommer strømmen til en hel by så den bliver strålende oplyst.

Den tjeneste der foregår inde i kraftstationen – det er en skjult tjeneste – og der er ikke mange som tænker over dette.

Som et sådant rum i kraftstationen er vort bønnerum. I henhold til Guds enorme love, udløses Guds nådes kræfter – dirigeret derhen, hvor du vil. Til din kone ved din side – til en ven i en anden by, til din søn som er langt væk. Ligesom manden på kraftstationen ikke til fulde forstår, hvad der sker, når han drejer på håndtagene, er du lydig mod Guds love og det udløser store virkninger.

Læs mere: Bøn: Et mægtigt hemmeligt våben

Forbindelse med Gud i dit kammer

Det er godt at give sig tid til en stund alene med Gud. Døren er lukket, og kontakten er åben til Gud. Det kan være når som helst i døgnets timer. Her kan du komme frem med din bøn for Herrens åsyn. Det bør være en enfoldig og enkel bøn. Så er Gud i dit lønkammer, og englene er der. I Første Brev til Korintherne 6,17 står der, at den som holder sig til Herren er én ånd med ham. Du kan her lægge dine børn frem og menighedens lemmer, de syge og de skrøbelige. Vi får mere og mere at bede om. Selvom vi føler os elendige, kan ingenting knække os, når vi holder os til ham. Er du aktiv her i styringsrummet, så er du med til at opfriske dine medmennesker. Der er normalt kun én tilsynsmand i en menighed, men hvor mange bønnelemmer er der?

Bøn er en åndskamp. Stir dig ikke blind på vanskelighederne. Dagens uro og små problemer skygger for os. Det er så let at blive besnæret. Men vend dig til Gud og hent din hjælp fra ham, præcis som i Salmernes Bog 121,1-2: «Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber.» Resultatet af bøn er ny kraft og en fornyet ånd, og fremgangen bliver åbenbar for alle.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.