Kan du sige, at du er nidkær for Herren?

Kan du sige, at du er nidkær for Herren?

Nidkærhed er ikke et almindeligt ord i disse dage. Dog er det nødvendigt for at kristen i den verden, vi lever i!

4 min. ·

“Dette siger Hærskarers Herre: Jeg brænder af stor nidkærhed for Jerusalem og for Zion. Zakarias' Bog 1:13-14.

Gud er en nidkær Gud og alle hans sande sønner og døtre burde være i stand til at sige det samme. Der står skrevet om Jesus – vor forløber og eksempel: “Nidkærhed for dit hus fortærer mig.” Salmernes Bog 69:10. Alle sande Jesu efterfølgere kan sige: “Kom med mig, og se min nidkærhed for Herren!” Anden Kongebog 10:16.

Kan du sige, at du er nidkær for Herren?

Nidkærhed er et krav

Vi skal se ting som ekstraordinære, store og dyrebare for at være nidkære for det. Paulus sagde, da han så den herlighed, han kunne opnå i Kristus Jesus, regnede han alt andet for skarn og tab (Filipperbrevet 3:7-11). Det er nidkærhed! Kristus og menigheden var hans eneste interesser i livet. Han havde fået lys og oplyste øjne, hvilket betød at kunne se og forstå, hvor stort livet er som en Kristi discipel. Han var helt opslugt af sin kærlighed til Kristus, så han vidste altid, hvad han arbejdede for, og han kæmpede nidkært for det. Han bad også inderligt for andre, så de også kunne få hjertets oplyste øjne, så de både kunne se og forstå deres sande kald (Efeserbrevet 1:18).

Nu er det livsvigtigt for os, at forstå vort kald og så leve det nidkært. Vi er omringet af alle slags onde åndskræfter som ønsker at slavebinde os og holde os tilbage. Ånder som ligegyldighed, dovenskab og urenhed ønsker at få magt over os. Hvis vi ikke er årvågne og kæmper med tilstrækkelig nidkærhed, føler vi os hurtigt hjemme i denne verden og ønske jordiske ting. Så ser vi ikke synden så alvorlig, som den faktisk er, og vi bliver ikke bekymret for en lille smule urenhed, bitterhed, utaknemlighed, have noget imod nogen, osv. Jesus sagde, det ville være bedre at rive sit øje ud eller at skære sin hånd af, end at synde (Matthæusevangeliet 5:27-30). Han havde en klar vision.

Hele vor interesse skal være Kristis og at forberede menigheden til hans komme. Det er her, vi skal bruge alle vore resourcer. Uden nidkærhed får vi ikke del i den visdom som kommer til at regere i al evighed. Herren er meget nidkær for dig og mig, for at hjælpe os i alle slags situationer—hvis vi er iblandt de helhjertede. Han forsikrer, at ikke en eneste fristelse er for vanskelig for os; han giver os alt som tjener til liv og gudsfrygt.

Tiden er kort

Nattens mørke spreder sig hurtigt over jorden. Tiden vi har tilbage er kort, og vi skal være klar, når Kristus kommer for at hente de som tilhører ham. Han renser sit eget specielle folk til sig selv, nidkær til gode gerninger (Titusbrevet 2:14).

De fleste mennesker er nidkære til at forsvare deres egen ære og tjene penge, så de kan købe alt, hvad de ønsker. Hvis du taler med dem om, hvor herligt det er at fornægte sig selv og lide uret med glæde, kan de for det meste ikke se noget herligt over det, overhovedet.

Dog, hvis vi elsker Kristus mere end vore lyster, skal vi have en nidkær kærlighed. Det giver ikke en millimeter efter for nogen slags svaghed. Den elsker, det Gud elsker og hader, det Gud hader, og den vil altid være der, hvis Gud er.

“Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund.” Johannes' Åbenbaring 3:16. Hvis vi er i Kristus og ikke ser noget specielt herligt der, så det holder os fra at være lunkne og søge efter ydre ting, så er vi heller ikke værdige til at være der.

Tiden bliver kortere, så vi skal opmuntre hinanden endnu mere til nidkær kærlighed og gode gerninger (Hebræerbrevet 10:24-25). Vi skal prøve os selv og være sikker på, at vi altid har en inderlig kærlighed til Jesus. Hvordan kunne vi tillade den mindste synd at have magt i vore liv, når vi ved, at enhver synd adskiller os fra Kristus?

Nidkærhed vil føre til sejr, vækst og udvikling, og vi får fællesskab med faderen, sønnen og med hinanden i lyset. Vi kan glædeligt se efter “vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed.” (Titusbrev 2:13).

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.