Kan du skabe noget godt – ved hjælp af noget ondt?

Kan du skabe noget godt – ved hjælp af noget ondt?

Ligemeget hvilken religion, livssyn eller idé et menneske kæmper for – er det fra hans side sandsynligvis ment for at fremme noget, der er godt. Men hvis du skal skabe noget godt, skal du selv være frigjort fra det onde først.

3 min. ·

Ligemeget hvilken religion, livssyn eller idé et menneske kæmper for – er det fra hans side sandsynligvis ment for at fremme noget, der er godt, noget som giver frihed, glæde, fred, vækst og fremgang, noget der bygger et godt samfund, skaber bedre mennesker og giver gode relationer mellem mennesker og nationer.

Men hvis du skal skabe noget godt, skal du først selv være frigjort fra det godes modsætning – det onde. Hvis du skal overvinde det onde i verden, skal du først overvinde – det onde i dig selv.

Ond eller god kilde

Alt godt i denne verden har sit udspring fra en god kilde, og alt ondt fra en ond kilde. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt, siger apostlen Paulus i Romerbrevet 7,18. Det kristne budskab forkynder derfor kors over dette kød som en ond kilde. Galaterbrevet 5,24. Det gode fremmer vækst, glæde og kreativitet, det onde forårsager isolation, uhygge og passitivitet.

Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Matthæusevangeliet 7,18. På deres frugter kan I kende dem. Vers 16. Det himmelske budskab som Jesus kom med omskaber hele træet fra ondt til at blive godt. De gode frugter kommer fordi træet har fået forbindelse med en god kilde, som den trækker saft og næring op fra. Den gode kilde er Guds ord og Helligånden.

Positive eller negative virkninger

Mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke hårde mod dem, siger apostlen Paulus i Kolossenserbrevet 3,19.
Vi kan spørge: Hvilke positive virkninger fører ord udtalt i vrede og bitterhed med sig i ægteskabet, eller i hvilke som helst andre forhold? Bitre ord skaber en dyster og trykket stemning, og intet godt, der kommer heller ikke nogen løsning af problemerne ud af dem. Årsagen til problemerne er jo, at man ikke selv er frigjort fra det onde.

Ved erkendelse af sandheden finder man ud af, at det er egne lyster og krav, der begrænser. Frigjort fra egenkærligheden får man del i kærligheden, som er en positiv kraft, der smelter frosne hjerter, nedriver murer, forener de adskilte, skaber kontakt og åbenhed, giver tillid og fortrolighed! Altså – frem med det positive!! Frem med alt det, som er godt!!

Tungen som redskab

Liv og død er i tungens vold, de, der er venner med den, nyder dens frugt. Ordsprogenes Bog 18,21. Med tungen kan du dræbe glæden og freden, så tvivl og mistillid, og med tungen kan du skabe en god atmosfære, et godt samarbejdsklima, skabe håb og tro, give mod og opmuntring, skabe tillid og fortrolighed. Alle mennesker må spise (leve med) frugten (konsekvensen) af sine ord.

Hævn og gengældelse

Paulus skriver i Romerbrevet 12,17 og 21: Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker! … Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.

Gengældelse og hævn fra mennesker mod mennesker har aldrig skabt noget godt i denne verden. Hævnen hører Gud til. Den er hans sag, hans bord. Det hjælper derfor aldrig at give rum i sine tanker, og endnu mindre at give udtryk for ønske om straffedom eller hævn over noget menneske, lige meget hvad det menneske har gjort. Så kan det være godt at tænke på, hvad man selv er blevet tilgivet og at Jesus, Guds søn, har givet sit liv til soning for alle mennesker. Første Johannesbrev 2,2.

Du kan ikke skabe noget godt ved hjælp af noget ondt!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.