Kan man have tro uden lydighed?

Kan man have tro uden lydighed?

Hvor vigtig er lydighed når det gælder tro? Læs dette bibelstudie om lydighed og tro.

4 min. ·

Lydighedens vej er livets vej; for Kristus blev ophav til årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham (Hebræerbrevet 5,9). Altså: ingen frelse, intet evigt liv, uden lydighed! Døden kom ved ulydighed. Liv og uforkrænkelighed kom igen ved lydighed. Ved Kristi lydighed blev livets vej banet for os. Denne vej er nu åben.

Tro bringer lydighed frem. Ved vor lydighed vandrer vi på vejen, skridt for skridt. Gud giver Helligånden til de som lyder ham (Apostlenes Gerninger 5,32). Og kun ved denne ånd får vi lys og kraft til at vandre på livets vej, skridt for skridt.

Vi kommer på ingen måde frem på livets vej ved Kristi stedfortrædende lydighed alene. Med den som grundvold, ophav og kilde skal der absolut – som Hebræerbrevet 5,9 utvetydigt udtaler det – vises personlig lydighed, skridt for skridt. Vi kommer ikke et eneste skridt frem på vejen, uden ved personlig lydighed!

Apostelembede for at virke troens lydighed

Hvad var det Paulus fik nåde og apostelembede til at udvirke? Jo, «føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære». Romerbrevet 1,5. Det er til lydighed sjælene skal føres, ikke bare til at tro på og glæde sig over Kristi lydighed. Det er netop ved personlig lydighed, at vi i ånd og sandhed tager ethvert skridt på livets vej. Den dag man omvender sig til Gud, påkalder hans navn, kommer til troen på Jesus, bekender sine synder – da er man begyndt på lydighedens vej; for det er det første evangeliet befaler os at gøre. Så gælder det da at fortsætte som man er begyndt, at være lydig punkt for punkt.

Evangeliets ord er – trods det nok af og til synes anderledes – tindrende klare og gode ord! Er det noget uklart, så er det kun os, selv som er uklare. Hvem vil forlange en tydeligere besked end den som for eksempel findes i Matthæusevangeliet 28,20? «… og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.» At være lydig mod hvert eneste ord!

Tænk for eksempel på «Bjergprædiken»! Der er det nok at tage af! Der er ikke nogen særlig fare for arbejdsledighed! Her er der brug for tro og kærlighed! Her er der brug for bøn! Her er der brug for ånd og kraft! Og alt det vi har brug for, for at kunne være lydige, det er givet os i og ved Jesus Kristus, og står nat og dag til rådighed for os. Lovet være Gud!

Lydighed fører til gerning

Og hvem vil spørge efter noget mere tydeligt og utvetydigt end Jakobs velsignede ord om lydighed? De er klare som krystal! «Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? … Sådan er det også med troen: i sig selv, uden gerninger, er den død. … Det tror de onde ånder også … Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar. … For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.» Jakobsbrevet 2,14-26.

Det er vel ingen der er i tvivl om meningen? Det nytter ikke, absolut ikke, uden lydighed! Du kan tænke, sige og mene hvad du vil. Der skal lydighed til. Uden den, ingen frelse. Uden mere lydighed, ingen videre fremgang. Ikke ét skridt kommer du frem på livets vej, uden ved lydighed.

Gud giver nåde, men til hvad? Til netop dette ene – til lydighed! Tænker vi noget andet, så bedrager vi os selv, og kommer bitterligt til at fortryde det engang. Hvad du end siger eller gør, på hvilket trin du end er, så vid dette, at det eneste der fungerer, det er troens lydighed.

Alt hvad vi har brug for, for at gennemføre lydighed er at finde og få i Kristus Jesus, så vi har ingen undskyldning. Lad os derfor sætte alt ind på at være lydige i alt! (Andet Korintherbrev 10,5-6; Andet Korintherbrever 2,9).

Artiklen er en redigeret version af kapitlet «Lydighedens vej» i hæftet «Guds veje til himmelen» der blev publiceret i november 1935.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.