Korsets kraft

Korsets kraft

Paulus var i stor frygt for, at korset ikke skulle miste sin kraft. Læs om hvad kraften er, og hvordan den kan beholdes.

4 min. ·

«For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft.» Første Brev til Korintherne 1,18.

Både for jøder og grækere kan vi forkynde Guds kraft og Guds visdom (v. 24). «… ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale.» Første Brev til Korintherne 1,17.

Korsets kraft: En kraft til at sætte alt i rette skik

Den kraft som er givet os ved ordet om korset er en kraft til at sætte alt i rette skik efter Guds visdom. Kloge tanker og diskussioner kan ikke føre nogen ind i en fuldkommen enhed, men det kan ordet om korset. Jøder og grækere som er vidt forskellige mennesker og har levet i had til hinanden kan frelses i den grad ved korsets ord om, at de kan blive nye mennesker i ægte broderskab som varer evigt.

Paulus var i skrøbelighed og under stor frygt og bæven, når han tænkte på at mesterskab i tale og kloge mennesketanker skulle trænge ind i menigheden og svække ordet om korset ved Guds kraft og visdom (Første Brev til Korintherne 2,1-5).

Ordet om korset er død over alt der har med syndens behov at gøre i alle retninger, og det nye menneske bliver født frem til sejr, gavn og glæde. Jesus blev salvet med glædens olie fremfor sine med-brødre, fordi han elskede ret og hadede uret (Hebræerne 1,9).

Lær Jesus at kende ved ordet om korset

Jesus var den første som hver dag tog korset op, hvor han placerede kødet med dets lyster og begæringer. På denne korsvej har han igennem tiderne fået medbrødre der hører ham til, i samme ånd og samme sind. De er blevet forbrødret med Jesus som er den største og ypperste, og med alle dem som har hadet synden og elsket sandheden i Jesus Kristus.

Elsker jeg ordet om korset, så kommer jeg også til at «kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død.» Filipperne 3,10. «For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans.» Romerne 6,5.

De ugudelige ser det som en dårskab at fornægte syndens lyster og begær. De går på dødens vej og tror det er livets vej. Syndens løn er døden (Romerne 6,23; Romerne 8,13).

Ordet om korset et skarpt skille mellem ondt og godt, mellem livets vej og dødens vej og kan forene mennesker fra alle nationer i et nyt og velsignet liv. «Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.» Kolossenserne 3,11.

Sand frelse ved korsets kraft

Hvis ordet om korset ikke får gjort en radikal udskillelse og sammensmeltning med livets ord, så bliver det bare religiøsitet.

Uden kors, ingen fred og enhed i hjem og menighed. Uden kors i kærligheden bliver det kun menneskelig kærlighed, der ikke holder mål med den kærlighed der udøses i vore hjerter ved Helligånden, og som tror alt, håber alt og tåler alt. Sådan kan vi tage enhver dyd frem. Hvis ikke ordet om korset får skilt det uædle fra det ædle, så kan kødet leve. Der bliver ingen død over selvets krav.

Med retfærdighed følger der så egen-retfærdighed og med visdommen følger menneske-tanker der forenes med den visdom nedenfra som er jordisk, sanselig og djævelsk (Jakobs Brev 3,15). Med barmhjertigheds-gerninger følger æresyge og selvhævdelse. I stedet for sand gudsfrygt så bliver det gudfrygtigheds skind uden kraft. I stedet for den ædle og fine ydmyghed som gåver nåde fra Gud, så bliver det ydre fromhed og hykleri, som Gud hader.

Alt kan se så fint ud udefra, men Jesus siger i Lukasevangeliet 12,1: «Tag jer i agt for farisæernes surdej, deres hykleri.»

Hvis ikke dyderne udspringer fra et rent hjerte, så bliver alt urent.

Ved korset er verden korsfæstet for os, og vi for verden (Galaterne 6,14).

Ved korsets udskillelse bliver kun det ægte, sande og rene stående for Gud og til hans ære.

Ordet om korset er i sandhed en Guds kraft til frelse for hver den som tror.


Artiklen blev først publiceret i BCC’s menighedsblad «Skjulte Skatte» i oktober 1986.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.