Kraft til at overvinde dårlig selvtillid

Kraft til at overvinde dårlig selvtillid

Jeg var slave under min dårlige selvtillid, men evangeliet om frihed fra synd gav mig kraft til at overvinde den.

3 min. ·

Jeg var slave under min dårlige selvtillid, men evangeliet om frihed fra synd gav mig kraft til at overvinde den.

Jeg hadede min personlighed, og jeg hadede den måde jeg opførte mig på, når jeg var sammen med andre mennesker. Det vendte sig inden i mig, når jeg så hvordan jeg gjorde og sagde ting. Jeg ønskede at velsigne de andre; jeg ønskede at være den type person, som viste hvor fantastisk det er at være kristen. Men jeg blev forhindret, fordi jeg havde dårlig selvtillid; jeg troede ikke, at jeg var god nok. Dette stoppede mig fra at gøre og sige ting, som Gud faktisk havde mindet mig om.

Uden at vide det, sagde jeg: «Jeg er uenig med Gud som skabte alle ting, inklusiv mig.» Han skabte mig ligesom, jeg er, og så sagde jeg egentlig, at han havde gjort et dårligt stykke arbejde; at han havde skabt mig fejl. Da jeg indså dette, forstod jeg med det samme, at dette faktisk var synd. Det var utaknemlighed og vantro på at Gud havde en fuldkommen plan for mig, lige præcis som han havde skabt mig.

I Guds ord læste jeg meget om åndens frugter, om kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, ydmyghed og afholdenhed, og jeg vidste, at det var dette jeg virkelig ønskede i mig liv.

Et redskab i Guds hænder

Jeg bad til Gud, om at han måtte hjælpe mig til at se mig selv, sådan som han så mig. Men hans hjælp begyndte jeg en indre kamp for at overvinde denne utaknemlighed i mig – denne synd. Selvfølgelig tager Gud ikke bare alle disse negative tanker om mig selv væk, men da de kom op, gav han mig styrke til at bekæmpe dem.

Jeg klamrede mig til verset i Første Korintherbrev 6,20: «for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!» Hver gang jeg blev fristet til dårlig selvtillid, sagde jeg, «Nej. Jeg er dyrt købt af Gud. Han så noget værdi i mig.» Det at have lav selvtillid forårsagede passivitet. Det var ikke sandt, og tjente heller ikke til at ære Gud med mit legeme om min ånd, som tilhører Gud.

At synde medfører uro og elendighed. Jeg oplevede det selv. Men at få sejr over synd betyder, at jeg kan være i hvile og have glæde i mig liv, Det er et middel mod alt. Når jeg lever et liv i sejr, kan jeg være et redskab i Guds hænder (Romerbrevet 6,13), og han kan bruge og forme mig lige som han vil.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.