Kristendom for unge!

Kristendom for unge!

Hvad har kristendommen at tilbyde en engageret, livsfrisk og handlekraftig ung? Hvilke muligheder findes for en, der så gerne vil gøre en forskel?

4 min. ·

Ungdomstid er blomstringstid. Unge er ofte radikale, idealistiske og handlekraftige. De fleste af verdens revolutioner gennem de sidste ti år, har været fremdrevet med hovedsageligt unge i frontlinien. Skal der gås til barrikaderne for en sag med idealistisk profil, er det ofte unge mennesker der stiller op.

Dette forstod vore store digtere også, da de i sin tid manede til indsats og engagement for menneskeværd og frihed. Da henvendte de sig ikke til de gamle og veletablerede, de skrev til de unge.

Store flokke med unge mennesker går i dag rundt med planer og ønsker om at udrette noget for menneskeheden. Løse kræftgåden. Kæmpe for miljøet. Bekæmpe sult og fattigdom. Tage sig af de svage i samfundet. Listen er lang, der mangler ikke områder for de, der gerne vil gøre en forskel. Nogle få finder en sag, som de kæmper for med et stærkt engagement, der varer livet ud. De fleste engagerer sig en tid, men bliver hurtigt desillutioneret eller opslugt af voksenlivets videreværdigheder. Eftersom årene går, bliver idealismen ofte overvundet af karrierejag og behov for penge og anerkendelse.

Hvad har kristendommen så at tilbyde en engageret, livsfrisk og handlekraftig ung? Hvilke muligheder findes for en, der så gerne vil gøre en forskel?

Evangeliet om Jesus – hans liv, hans død og hans opstandelse – åbner uanede perspektiver for alle, der har et brændende og helhjertet engagement for at udrette noget positivt i verden! Det indbyder til et liv, hvor man tjener medmenneskene, et liv hvor hver eneste dag indebærer en mulighed for at give noget af sig selv. Det inviterer til, at være med med til at afhjælpe nød, til at give de trængende hjælp, der får dem til at juble i taknemlighed gennem en hel evighed. Kan man tænke sig et mere meningsfyldt og givende liv at engagere sig i?

Kristendom er ikke kloge tanker, der skal læres eller forstås, eller frelsesteorier der skal terpes. Det er heller ikke enestående menneskelige præstationer eller mystiske ritualer. Kristendom er ikke en livsforsikring for dommedag, det er en livskraft for dagen i dag! Kristendom er et liv, hvor menneskets personlige udvikling går hånd i hånd med et stadigt øgende engagement for andre. Det er et liv i stadig dybere glæde over at kunne være et redskab for Guds omsorg og nåde imod menneskene.

Dette liv er ikke reserveret for mennesker med en speciel, karakterstyrke, uddannelse, kulturbaggrund eller begavelse. Det er åbent for alle. Imidlertidigt er der en indgangsport, der skal passeres – Gud vil have hele hjertet. Han vil have tankerne, fremtidsplanerne og engagementet. Dette vil han ikke dele med nogen. Får han midlertidigt dette, er der ingen grænser for, hvad han vil udrette i og gennem et menneske.

De der tager dette skridt oplever hurtigt, at blikket også skal vendes indad. Mennesket kommer til kort, fordi synden hurtigt kommer frem – midt i den stærke trang til at hjælpe de andre. Så er det, at livet for alvor bliver interessant! Der starter et krigstog mod egoisme, stolthed, avind og alle andre synder der hindrer vejen for at hjælpe de andre. Han, som har fået hele hjertet, følger nøje med og garanterer selv for sejren. Så går der ikke lang tid før glæden begynder at gennemsyre mennesket. En dyb taknemlighed spreder sig i hjertet, en kærlighed til frelseren, der øger og udvikles resten af livet. Trangen efter at være til hjælp for andre mennesker øger stadig og bliver mere dybfølt. Livet bliver meningsfyldt og interessant, og giver en langt større tilfredshed end mennesket nogensinde kan opleve ved at udleve egne drømme eller interesser.

Det er ikke nødvendigt at rejse til fjerne lande for at få udfyldt denne trang. Tvært imod er det ikke nok at løfte blikket og se på sine nærmeste omgivelser. Mon der ikke er rigelige opgaver at tage fat i for en, der har et brændende engagement, en der gerne vil være til hjælp?

Mon ikke dette er et budskab for unge, der gerne vil gøre en forskel?

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.