Kvinder i Kristus: Ubegrænsede muligheder

Kvinder i Kristus: Ubegrænsede muligheder

Vi er med til at fejre kvinder i dag, og alle dage!

5 min. ·

Den 8. marts sætter hele verden fokus på kvinder, og på ActiveChristianity er vi med.

Kvinder i Kristus

Vi har alle kendt kvinder som er forbilleder i, hvad vi kan opnå, når vi giver vore liv i Guds hænder. Kvinder som viser, at et liv som leves efter Guds ord, er et liv som fører til sand lykke, glæde, fred og hvile. Liv som er rige og og interessante. Liv som har overvundet modgang, udvidet grænser, sat standarter, håndteret smerte og modgang og som altid vinder sejr i Kristus (Andet Korintherbrev 2,14). Dette er kvinder i bibelen, åndelige ledere, mødre, søstre, bedstemødre, tanter, venner, osv.

Vi er en del af et fællesskab som opmuntrer og styrker hinanden, midt i det liv vi lever, uanset vore omstændigheder, for at være sådanne kvinder. Ved Guds nåde over vore liv er dette noget, vi alle kan gøre.

Det spiller ingen rolle hvilken situation, du er i, om du er en offentlig person, om du er på arbejdspladsen, i din vennekreds eller familie: som en kristen kvinde er dine muligheder ubegrænsede indenfor Guds vilje for dig. Det vigtigste er ikke, at vi får vore egne idéer frem om, hvad vi ønsker at opnå. Det er, at vi finder, hvad Guds vilje er, og at vi bruger al vor energi og tid til at kæmpe for, at hans vilje sker på jorden som i himlen igennem vore liv (Matthæusevangeliet 6,10).

Søg visdommen ovenfra

Der er mange sager at kæmpe for, mange ting vi kan blive involveret i og mange gange, hvor uretfærdighed skal besejres, enten det gælder vort personlige liv eller i større skala. For at gøre det på rette måde har vi brug for visdom. Hvis vi bare slår til, sikker på vore egen forstand om hvad der er rigtigt, og hvad der skal gøres, opnår vi ikke retfærdighed (Jakobsbrevet 1,19-20). Hvis vi ønsker at opnå noget, skal vi søge visdommen som kommer ovenfra.

«Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig.» Jakobsbrevet 3,17.

Hver kvindes opgave fra Gud er forskellig. Vi kan kæmpe for ligestilling, respekt og retfærdighed, stå op mod diskriminering på arbejdspladsen, stræbe efter at være den bedste mor eller bare være optaget med at gå på vor egen vej i livet. Ligemeget hvad der er, skal vi ransage os selv, og sørge for at det vi gør er gjort i visdommens ydmyghed. Ikke for at ophøje os selv, men fordi vi tror at disse handlinger, er det som Gud vil, at vi skal udføre.

Visdom er at «finde sit liv og miste det» (Matthæusevangeliet 10:39). Med andre ord, at finde vore menneskelige reaktioner og impulser i en givet situation, impulser som er bundet til synden i kødet, for så at miste dem og opnå Guds vilje i stedet. Så kan vi begynde at se situationer, som Gud ser dem, ikke igennem vor menneskelige forståelse. Vi finder den visdom, vi har brug for ved at søge Gud i stedet for at søge vort eget.

«Hellere visdom end våben, men én synder kan ødelægge meget godt.» Prædikerens Bog 9,18.

«Du skal få tider med tryghed, en rigdom af frelse, af visdom og kundskab, frygt for Herren bliver din skat.» Esajas' Bog 33,6.

Kristendom baseret på Guds ord

Kristendommen som er baseret på Guds ord og ikke på menneskeskabte idéer og ideologier er lederen i ægte ligestilling, og er ikke diskriminerende. Kristendommen er præget af Kristi egenskabet, åndens frugt. Kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, ydmyghed, afholdenhed (Galaterbrevet 5,22-23). Det spiller ingen rolle, hvem du er; hvis du stræber efter at leve et liv, hvor du gør disse egenskaber til dine egne, så vil dit liv være et forbillede i retfærdighed. Der er diskriminering om, hvem der kan opnå dette i sit eget liv. Og hvis en kristen har dette som sin livsstandard, er hun eller han heller ikke diskriminerende, hadefuld, stolt eller en der mishandler eller undertrykker noget menneske, inklusiv sig selv. Kristendommen giver os selvtillid (jeg kan gøre alt igennem Kristus!), den styrker os og hjælder os til ikke at lade os blive undertrykket.

Ingen er blevet fuldkommen i disse dyder, men vi burde kunne sige sammen med Paulus: « Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus.» Filipperbrevet 3,12. Det er målet for en Kristi discipel.

Hvis hele verden ville give sig over til denne sande kristendom, ville alle verdens problemer med ulighed, misbrug, diskrimination, had osv. blive løst.

Her er altså udfordringen til hver enkelt af os! Stå op for alt hvad himlens rige repræsenterer: retfærdighed, kærlighed, respekt, fred, glæde, osv. Vær et lys i en mørk verden, og vis hvad Guds kraft kan gøre igennem mennesker der gør hans vilje.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.