Levende tro

Levende tro

Mange mennesker kommer ikke helt fri fra fortiden, men ved levende tro på Gud er det muligt ikke at lade sig plage af det, der har været.

2 min. ·

Mange mennesker kommer ikke helt fri fra fortiden, men ved levende tro på Gud er det muligt ikke at lade sig plage af det, der har været.

Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke agt på fortiden; nu skaber jeg noget nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke? (Esajas' Bog 43:18-19)

Ved levende tro på Gud er det muligt ikke at lade sig plage af det, der har været

Det er herligt at se fremad. Hvis vi har gjort vor sag op med Gud og med mennesker, hvor det er nødvendigt, skal vi ikke lade os plage af det, der har været. Da skal vi ikke give agt på fortiden eller det, der skete tidligere. Se, jeg gør noget nyt, står der.

Mange mennesker kommer ikke helt fri fra fortiden. Men straffen lå jo på ham, for at vi skulle have fred. Når man plages og er modløs – hele tiden modløs, forsagt, mismodig og så videre – så kommer det ganske enkelt af én ting: Man har ikke en levende tro på syndernes forladelse. Hvordan kan man være modløs hvis man tror på, at som østen er fra vesten, er ens synder langt væk fra én? Har du en levende tro på det? Ja, da er det slut med modløshed. Tak og lov og pris! Har du en levende tro på at han har kastet vore synder i forglemmelsens hav og aldrig ser dem mere? Tænk over dette, du der læser! Hav en levende tro på det! Hvor bliver da modløsheden af? Den forsvinder helt!

Hvordan kan man være modløs hvis man tror på, at som østen er fra vesten, er ens synder langt væk fra én

Vi må komme til en levende tro. Det er selve grundlaget. Selve begyndelsesgrundlaget er at vi tror på syndernes forladelse. Det er indledningen til hovedsagen, som er et sejrende, herligt liv i Jesus Kristus. Vi skal fyldes til al Guds fylde af visdom, godhed og barmhjertighed, således at denne visdoms sagtmodighed kan komme frem fra vort legeme. Det er et herligt liv! Det er et indre liv vi taler om i menigheden! Vi er ikke loviske. Vi forkynder ikke Moses og budene på stentavler. Vi forkynder Jesu bud, skrevet i vort hjerte og sind, og vi forkynder den kraft vi får til at lyde dem ved nåden i Jesus Kristus. Dette bliver et nådens værk!

Uddrag fra «Hyrde og profet», 2004
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.