Lever du et “fromt” liv eller Jesu liv?

Lever du et “fromt” liv eller Jesu liv?

Vi behøver ikke vente, indtil vi kommer til himlen, med at få del i Jesu liv.

3 min. ·

Paulus skriver i Andet Brev til Korintherne 4:11, “Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop.” Vi behøver ikke vente, indtil vi kommer til himlen, med at få del i Jesu liv. Men hvor stor er forskellen på en som lever et almindeligt liv ifølge loven og en som har Jesu liv?

Fromhed ifølge loven

Forskellen er så stor som himlene er over jorden. Den første gruppe lever et jordisk liv, og de gør sit bedste for at leve efter loven. Og ved at leve efter loven, får de en ydre fromhed. De føler, de er bedre end andre mennesker. Det skete også for jøderne. De fik et bedre liv i de naturlige og jordiske ting ved at holde loven og budene.

Så, lad os sige du taler med en gavmild person om at blive mere gavmild, for eksempel. Hvis de lever ifølge loven og drager næring fra det, ser de måske på dig og siger i en fornærmet tone, “Hvorfor taler du sådan til mig? Du ved ikke, hvor meget jeg har givet. Du skulle bare vide, hvor meget jeg har givet i mit liv. Snak om lidelser. Du skulle vide, hvor meget jeg har lidt. Ingen har lidt så meget, som jeg har!” Og så videre. Denne reaktion er fordi deres gavmildhed er baseret på loven; de er kommet til et liv, men det er deres eget liv. De er ikke kommet til et nyt liv med Kristus og Gud; de er ikke kommet til Jesu liv.

Få del i Jesu liv

Men Paulus siger, at vi skal dø. Vi skal “overgives til døden for Jesu skyld”. Og at dø fra dig selv er en helt anderledes vej som Jesus banede for os. I stedet for at blive stor og stærk ved loven, kan vi mærke denne lyst, den trang, at føle at vi er bedre end andre og vil gøre ting bedre end andre, og det skal bringes i døden. Det er Kristi død. Lysten som er i vort kød, ønsket om at være noget og ville noget. Denne selv-forherligelse og egoisme. Jesus hadede det. Derfor kalder vi det Kristi død, eller “Herre Jesu død,” fordi han var den første til at bruge det (Andet Brev til Korintherne 4:10).

Og efter Jesus, Paulus, apostlene og andre troende kom til en forståelse af det. At gennem Helligåndens kraft, kan vi bringen synden i vort legeme i døden. “Thi Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når én er død for alle, er de alle døde …” Andet Brev til Korintherne 5:14. Og så når den fristelse kommer, hader du den, og du bringer den i døden i Helligåndens kraft.

Så vil du leve, og Jesu liv kommer mere og mere frem ved dit legeme, så det kan skinne. Det som var i Jesus Kristus kan begynde at stråle frem fra dig (Andet Brev til Korintherne 4:6). Det er ikke en krone på dit hovede som stråler, men de dyder som er kommet frem ved dit liv. Så vil du komme til et nyt liv og en utrolig velsignelse.

Denne artikel er baseret på en tale af Kåre J. Smith d. 30. Marts, 2019.

.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.