Løgne Satan fortæller os (og skrifterne der modbeviser ham)

Løgne Satan fortæller os (og skrifterne der modbeviser ham)

For enhver løgn anklageren fortæller dig, er der et Guds ord der modbeviser ham!

13 min. ·

Løgne Satan fortæller os

Anklageren er en af mange navne bibelen kalder Satan, siden han elsker at prøve at stjæle vor håb og glæde ved at anklage os for alt muligt. Han plejede at være i stand til at gå direkte til Guds trone, pege fingre af noget på jorden og sige “Så du den synd, de lige begik?” Men siden Jesus kom ned på jorden, tog menneske-naturen på sig og døde på korset for vore synder, har Satan ikke længere tilladelse til dette (Johannes’ Åbenbaring 12:10).

Satans adgang til himlen er blevet stoppet, men indtil den tid kommer hvor Gud vil binde ham i tusind år, har hans ånd magt på jorden, og hans mål er at tage så mange af Guds børn som muligt (Johannes’ Åbenbaring 20:1-3). En af måderne han gør dette på er at hviske anklager i dit øre – anklager om fristelser hvor du ikke fik sejr, synden som ligger i din natur og såkaldte “mangler” i din personlighed.

Disse er løgnene, Satan fortæller os. Han er en meget snedig løgner, fordi han ofte blander lidt sandhed med løgnen for at bedrage dig. Men til enhver løgn han fortæller dig er der mindst ét Guds ord, du kan bruge for at afsløre hans bedrag og forhindre ham i at stjæle din glæde og håb. Her er nogle af hans mest almindelige løgne og de skrifter, du kan bruge til at aflede dem.

“Du er meget værre end alle andre”

“Dit kød er meget værre end alle andres,” siger han. “Du burde skamme dig over, hvad der ligger i din natur.”

Selvfølgelig skal du sørge over synden i dit kød (Andet Brev til Korintherne 7:10). Hvis du ikke hadede det, hvad ville så overhovedet motivere dig til at døde det? Men du behøver ikke føle dig beskidt eller håbløs, på grund af de tendenser der ligger i din natur – ligemeget hvad slags de er.

“De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelig …” Første Brev til Korintherne 10:13.

Tro på dette ord! Den dårlige synd du måske blev fristet til for lidt siden er en almindelig fristelse. Du er ikke den eneste som nogensinde er blevet fristet til noget så modbydeligt. Langt fra!

Der er ikke en eneste synd i dit kød, som Jesus ikke kan fri dig fra eller som vil få ham til at elske dig mindre. Apostlen Paulus forfulgte de kristne og var selv medskyldig i mord, hvis ikke en egentlig morder, før han blev omvendt. Og Jesus tilgav ham for det hele og var i stand til at forvandle ham til et godt, retfærdigt menneske som var hans værdifulde medarbejder til at bygge menigheden.

“Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.” Hebræerne 7:25. Jesus kan frelse hvem som helst fra enhver synd. Ingen begrænsninger.

Når Satan forsøger at gøre dig modløs ved at pege på synderne i dit kød, kan du med sikkerhed svare ham, “Sig mig, hvilke af disse synder døde Jesus ikke for?” Han kan ikke svare dig, fordi det eneste sande svar er “ingen af dem.”

“Du faldt igen. Der er ingen håb for dig”

Vi tror på fuld sejr over synder, og dette er helt opnåeligt, men sandheden er at et kristenliv er en udvikling, og der kan være tider – specielt når du er relativt ny på vejen – hvor du falder i synd. Dette er en del af en normal kristen udvikling, og det forandrer ikke Jesu kærlighed til dig eller hans håb og tro for dig. Jesus ser dit hjerte. Han ser, hvor meget du ønsker at være som ham, og når du falder, vil han med det samme give dig hånden og hjælpe dig, hvis du bare tager den.

“For den retfærdige kan falde syv gange og rejse sig igen.” Ordsprogenes Bog 24:16. Selvom manden i dette vers falder flere gange, beskrives han som retfærdig. Hvorfor? Fordi han rejser sig igen!

Jesus vidste, at Peter, i et svagt øjeblik, ville forråde ham. Peter svarede, “Om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig.” Matthæusevangeliet 26:34-35. Og så, før solen var stået op, havde han fornægtet Jesus tre gange. Betød dette, at Peter var et håbløst tilfælde? Absolut ikke! Vi kan se det liv, han kom til, ved at læse Apostlenes Gerninger og hans breve.

“Men det var Peter, den store apostel,” tænker du måske. Peter var ikke en stor apostel i starten. Han var bare en ung person med et svagt kød og et hjerte som ønskede at følge Jesus. Helt ligesom dig. Det var ikke håbløst for ham, og det er ikke håbløst for dig.

“Du har ikke et kald. Hvis du havde det, villle det ikke gå sådan her”

Elsker du Jesus og ønsker at følge ham på vejen og blive som ham? Så har du et kald, ligemeget hvad anklageren siger. Gud kaldte ikke menneskene baseret på deres talenter og evner; han kaldte de hvis hjerte, han vidste kunne blive grebet af dette kald.

“For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme.” Første Brev til Korintherne 1:26-27.

Føler du, at disse vers beskriver dig? Perfekt! Så er du præcis den Gud ønsker og har kaldt. Han har planer om at bruge dit liv – ligemeget hvor bemærkelsesværdigt eller ligegyldigt det kan se ud – for at vise det utrolige værk han kan udføre i en svag person. Ligesom den svage unge mand Peter med sit liv gør ledere i hans tid til skamme, kan du blive stærk i Gud og bevise med dit liv, at sejr er mulig for alle – helt ned til den svageste af alle.

“For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus.” Efeserne 1:4-5.

“Du er for svag. Du er ikke stærk nok til at sejre over synden.”

De samme vers som ovenfor kan afsløre denne løgn, men lad os lægge noget til. Guds ord har så meget at sige om dette emne!

“Men han svarede: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.” Andet Brev til Korintherne 12:9-10.

“Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt.” Andet Brev til Korintherne 9:8. Dette vers taler om gavmildhed, men det er lige så sandt på ethvert område.

“Ingen vil kunne holde stand imod dig, så længe du lever. Ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig; jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.” Josvabogen 1:5. Her taler Gud til Josva, men vi kan se hvor trofast han er til at hjælpe alle hans børn. Jeg garanterer at hans hjerte for dig er præcis det samme.

“Hvem er Gud om ikke Herren? Hvem er klippe om ikke vor Gud? Gud er den, der væbner mig med styrke og gør min vej fuldkommen. Han gør min fod let som hindens og giver mig fodfæste på højderne. Han opøver mine hænder til krig og mine arme til at spænde kobberbuen. Du giver mig din frelse som skjold, din højre hånd støtter mig, din hjælp giver mig styrke.” Salmernes Bog 18:32-36

Bliv opmuntret af disse vers! Det er den Gud som bad lyset om at skinne i mørket, som bogstavelig talt kan skabe noget ud af ingenting som giver dig den styrke, du har brug for, for at sejre over synden.

Dine menneskelige begrænsninger kan ikke begrænse dig i din kamp mod synd, når du beder Gud om styrke, fordi han “giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser” (Jakobs Brev 1:5). “Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.” Matthæusevangeliet 7:7.

“Du bliver stadig draget til verden og af dine lyster, så du er selvfølgelig ikke en discipel”

Dette er en af anklagerens mest indviklede løgne. Da du gav hele dit hjerte til Jesus, erklærede du, at du var færdig med denne verden og færdig med synden. Dog er du her og bliver fristet til seksuelle lyster eller til at se op til ugudelige mennesker. Du er åbenbart ikke en rigtig kristen, vel?

Forkert!

Husk at du har et kød, hvor der ikke bor noget godt! (Romerne 7:18). Dette kan lyde trist, men faktisk er det det modsatte! Det er en stor trøst. Det dårlige du bliver fristet til er synden i dit kød, ikke i dit hjerte. Ligemeget hvor stærkt du føler dig tiltrukket af disse lyster i kødet, er du stadig en discipel, hvis dit hjerte og sind stadig vil følge i Jesu fodspor!

“Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind …” Romerne 7:21-23.

Paulus kæmpede så hårdt i Romerne kapitel 7 for at gøre dette klart, fordi han forstod hvor let, vi kan blive fristet til modløshed, når vi ser denne “anden lov i vore lemmer.”

Dog, hvor ville frelsen fra synden være uden denne anden lov? Hvilket arbejde ville der være for os at gøre, hvis vi stoppede med at blive fristet, når v omvendte os? Hvis der ikke var noget for Gud at frelse os fra, hvordan kunne vi så vise hans herlighed, hans evne til at frelse til det yderste?

Fristelse er ikke synd! Det er en mulighed for at komme fri fra synden ved at se den, hade den og døde den. Jakob siger, “Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én; når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død.” Jakobs Brev 1:14-15.

Det kan føles som om der kommer uendeligt mange fristelser til dig i dit tankeliv, men de er ikke synd, med mindre de er undfanget – med andre ord, med mindre du bevidst er enig med den tanke i dit sind og tillader den at komme ind i dit hjerte. Så længe du ikke gør det, bliver din ånd og dit hjerte ikke besmittet af fristelsen. Tværtimod har du vundet en stor sejr – enhver lille sejr er stor – og du er et skidt nærmere at blive som Jesus, hvilket burde gøre en discipel som dig meget glad.

“Det skal lykkes for dig!”

Dette en ikke en løgn fra anklageren – det er et løfte fra Gud. Tro på det!

Begynd ikke at diskutere med Satan, når han kommer til dig med hans løgne. Du kommer ikke til at overbevise ham. Bare kast et Guds ord efter ham og bliv færdig med det. Guds ord er fyldt med Guds ånd, og Satan flygter fra den ånd. Han kan ikke matche Gud, og han ved det.

“Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb … jeg er at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne.” Jeremias’ Bog 29:11-14.

“Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.” Efeserne 3:20-21.

“… og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.” Filipperne 1:6.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.