Lignelsen om de kloge og de tåbelige jomfruer

Lignelsen om de kloge og de tåbelige jomfruer

Et udsnit af lignelsen om de ti jomfruer, hvor Jesus sammenligner kristne med fem kloge og fem tåbelige jomfruer.

7 min. ·

«Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.» Matthæusevangeliet 25,1-4.

Alle ti jomfruer gik brudgommen i møde. De havde sagt farvel til verden for at søge det deroppe, hvor Jesus sidder. (Kolossenserbrevet 3,1-2) Alle tog lamper med. Der var bare én forskel: De kloge tog olie i deres kander sammen med lamperne. Olie i kanderne havde de tåbelige ikke forstand på at tage med.

«Giv israelitterne besked om at skaffe dig ren olie af knuste oliven til lysestagen, så man altid kan sætte en lampe på.» 3. Mosebog 24,2.

Lamperne er bekendelsen af vor tro. (Matthæusevangeliet 10,27; Matthæusevangeliet 5,15) For at få olie skal noget stødes, og uden olie kan lamperne ikke lyse. Lamper, der kan lyse – liv og lære – savnes i høj grad. Hvis jeg bekender, at jeg skal vandre i Jesu fodspor – «han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud» (1. Petersbrev 2,21-23) – så lyser den lampe ikke, hvis jeg svarer med skældsord. Og hvis jeg ikke skal svare med skældsord, skal noget knuses i mig. Det er min egenvilje – min ære. Hvis den knuses, så lyser lampen.

De fem tåbelige havde haft lidt olie i lampen, for de siger: «Vores lamper slukker!» Altså var der også blevet knust noget hos dem.

Kødets gerninger

«Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags.» Galaterbrevet 5,19-21.

De gerninger og lignende er åbenbare. Alle ved at det er synd. Gør vi sådan, er det ikke let at tro på vores kristendom. Alle ti havde knust så meget at de var jomfruer. De kloge derimod, tænkte ikke kun på at få lamperne til at lyse i øjeblikket. De tænkte også på kanderne.

«Kødets gerninger» vil komme frem i det daglige liv, i de forskellige prøvelser, når vi står over for mennesker. Det er der lampen skal lyse. Også de fem tåbelige vil fornægte sig selv i de prøvelser, så lampen lyser, så mennesker ikke kan dømme dem. Men så er de tilfredse. De tænker ikke over, at den lille smule olie de får der, brænder op samtidig. De kloge derimod, tænkte på at samle olie i kanden. Når prøvelsen var ovre, holdt de eftertanke. Der i stilhed for Guds åsyn så de sig selv, deres menneskelige væsen, som de knuste. Der er ingen, de skal lyse for nu, så de har brug for lamperne. Den olie de nu får, samler de op i kanden. Det er det skjulte liv med Kristus i Gud.

De tåbelige jomfruer er tilfredse, når mennesker ikke kan dømme dem. I det ydre er der masser af gode gerninger. Det bliver ved. Ro og stilhed for Guds åsyn? Nej, der skal gøres noget. De kan i sandhed ligne Marta. Hun var menneskelig i al sin iver for at tjene Jesus. Hun forstod ikke Maria, som sad ved Jesu fødder og samlede olie til kanden.

At knuse olie til kanden

At aflægge synden som tynger samvittigheden, giver olie på lampen. Den forfængelighed, æresyge, prædikesyge, personsanseelse og gerrighed som alle kan se, skal knuses – aflægges – hvis lampen skal lyse. Så er de fem tåbelige jomfruer tilfredse. Den, der bliver tilfreds med sin åndelige tilstand som den er, han er blandt de tåbelige jomfruer, hvilket stadie han end er på. Men Åndens ransagelse går langt dybere. Vil du også have olie på kanden, må du komme til ro i dit indre, så du kan høre Åndens røst. Så skal den lyse op for dig og vise dig forfængelighed, æresyge, prædikesyge osv. i langt dybere grad, end du selv kunne tænke. Her gælder det om at vandre i Ånden (Galaterbrevet 5,25) og erkende og knuse. De fem kloge har sans for «kandelivet»; de elsker det, og de får olie både på lampen og på kanden.

Mennesker kan kun se lampen. Kanden er ikke synlig for dem. Derfor kan de ikke se forskel på jomfruerne, selvom de sikkert kan mærke, at der er lidt olie på nogle lamper, som ikke brænder så klart.

At sejre over de synder, hvor Ånden giver dig dybere lys i det skjulte, betyder at du ikke gør din gerning for at blive set, men fordi du elsker Jesus, og alt det du gør, er for Jesu skyld. Ja, så er du i sandhed klog. Så skal du være med når Jesus kommer som en tyv for at hente dem, der er klar. Og du skal blive iklædt hvide klæder og vandre med Jesus, og han skal kendes ved dit navn for sin Fader og hans engler.

Den dybe nat og vækkeråbet

«Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn.» Matthæusevangeliet 25,5. Her var alle ens, og de bebrejdes ikke for at de sov. Derfor betyder søvnen ikke at de er blevet lunkne eller frafaldne, men det kan betyde at der kom en tid, hvor de ikke kunne arbejde. (Johannesevangeliet 9,4) De måtte holde sig i ro.

«Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!» Matthæusevangeliet 25,6. Så vågnede alle. Nu fik de brug for lamperne. Der blev råbt til jomfruerne i mørket. De havde alle øre til at høre det med. Nu skulle de sige det i lyset, de skulle forkynde det på tagene. De gjorde deres lamper klare; men for at lyse midt om natten skal der mere olie til end kun på lamperne. Nu oplever de tåbelige det frygtelige at deres lamper slukker. Nu gik det op for dem, hvad de havde forsømt, og de ville have olie fra de kloge. Men de kloge havde ikke mere end til sig selv. De kunne ikke dække over de tåbelige. Nej, de tåbelige måtte først gå til købmændene – leve livet – tage sig tid til at knuse oliven for at få olie i kanderne.

Livet er menneskenes lys. Derfor kan ingen låne lys fra andre. Også i dag finder vi nogen som lever i synd, men forsøger at skjule sig blandt de kristne. De får tillid, fordi de går på kristne møder, hvor der er så gode mennesker. Men tiden kommer, hvor de bliver åbenbaret.

Da råbet lød, var det for sent at købe olie. Brudgommen kom, og dem der var klar, gik med ham ind. «Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke!» Matthæusevangeliet 25,11-12. De havde vandret for menneskers åsyn, og brudgommens vidnesbyrd havde de ikke tænkt på. Han havde ikke fået dem i tale, som han gjorde med Maria. Han kendte dem ikke.

Måtte vi derfor alle vågne op og få mere sans for at samle olie på kanden. Da skal vi være i stand til at undfly alt dette som skal komme og til at blive stående for Menneskesønnen! (Lukas 21,36)

Læs hele lignelsen om de ti jomfruer i Matthæusevangeliet 25,1-13.

Dette er en redigeret version af kapitlet «De ti jomfruer» fra bogen «Bruden og skøgen og de sidste tider», publiceret i september 1946 af Skjulte Skattes Forlag.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.