Lydighed af hjertet: Lære af Jesus selv

Ingen kan presses eller tvinges til et liv i lydighed.

Skrevet af AktivKristendom
Lydighed af hjertet: Lære af Jesus selv

Lydighed af hjertet

“Slaver, adlyd jeres jordiske herrer, som var det Kristus, med frygt og bæven og af et oprigtigt hjerte,  ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der af hjertet gør Guds vilje …” Ephesians 6:5-6.

Ingen kan presses eller tvinges til et liv i lydighed. Det er kun lydighed af hjertet som behager Gud, og han giver Helligånden til alle som adlyder ham (Apostlenes Gerninger 5:32). Så hvad er det egentlig der forhindrer os i at være lydige af hjertet?

Vort eget “jeg”

Det er vor egen menneskevilje, som vil noget, kender den bedste måde at gøre tingene på, osv. Dette “jeg.” Alt som er egocentrisk og drejer sig om os og ønsker at blive vigtig. Ofte siger reklamer, køb dit eller dat til dig selv; “du fortjener det!” Og vi tror på det. Vi ønsker at være nogen, have betydning, gå op og op og op, og vi fortjener ting. Men faktisk er det helt forkert.

Antikrists ånd indfanger mennesker med det sind. Men Jesus havde et andet sind. Han ønskede at blive som sin far. Antikrist ønskede også at være som Gud, men han ophøjede faktisk sig selv og måtte kastes ned. Jesus ydmygede konstant sig selv og sagde, “Dog, ske ikke min vilje, men din.” Lukasevangeliet 22:42. Han blev født af jomfru Maria, så han havde en menneskevilje, men han var også en gudesøn. Han blev undfanget med Helligånden, så han havde ikke trang til at gøre sin egen vilje, som de fleste mennesker har. Hans trang var at gøre Guds vilje, fordi han elskede faderes. Jesu lydighed var af hjertet, helt fra begyndelsen.

Hvordan Jesus tog det

Derfor er der en forskel på os og Jesus. Fordi vi har syndet og er blevet svækket af det, men det skete aldrig for Jesus. Han var som et lam: rent, helligt, uden plet eller rynke for Gud og mennesker. Derfor står der også skrevet, at Jesus kom “i syndigt køds lighed (Romerbrevet 8:3). Han havde de samme fristelser som os, men kødet bliver ikke syndigt, før du begynder at leve efter dets begær. Jesus gav aldrig efter for kødets begær, så det blev aldrig syndigt.

Jesus burde aldrig være død, men fordi han elskede os, valgte han at dø i ort sted, som et lydeløst lam, så vi kunne få tilgivelse for vore synder. Og det er en kæmpe nåde. Så da burde vi tjene ham. Jesus, som gav sit liv for dig og mig, mens vi stadig var syndere. Han er den eneste som er værd at tjene.

Opgiv alt

Hvis kongen for eksempel kom, og han sagde, “Kan du gøre mig en tjeneste?”, ville vi forstå, at det er en stor ære at gøre noget for kongen. Men når kongernes konge kommer og spørger, “kan du gøre det eller det? Det vil gøre dig lykkelig og glad,” så finder vi modstand i os selv. Præcist fordi synden er kommet ind i verden, så vi har vor egen menneskenatur, og Satan har fået magt.

Så, vi skal hade vort eget liv i denne verden, for at være i stand til at gøre Guds vilje. Men så er det muligt. Absolut, fuldstændigt muligt at blive lydig – af hjertet! Vi skal opgive os selv og alt af vort eget liv. Fuldstændig, totalt og uden at holde noget tilbage. Så vil Gud åbenbare ham selv for os, og vi vil se herligheden ved at gøre hans vilje, så vi kan se Guds søn som der står skrevet i bibelen: “Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.” Johannesevangeliet 1:14.

Lydighed af hjertet: Gøre Guds vilje

Så kan vi se klart og sige “ja” til Jesus og blive ved med at sige “ja” til ham og hans vilje, så længe vi lever på denne jord. Dette er lydighed af hjertet! Og så bliver vi helt igennem lykkelige og tilfredse, og der er ikke andet der betyder noget.


Denne artikel er inspireret af en tale af Kåre J. Smith d.
21. maj 2019.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Den nye pagt og lovløshedens hemmelighed

Skrevet af Sigurd Bratlie

Den nye pagt er en personlig pagt, som vi indgår med Gud, hvor vi forpligter os til at adlyde al hans vilje og til gengæld forpligter han sig til at udstyre os med alt, vi behøver for at gøre dette. Lovløshedens hemmelighed er at de fleste folk bortforklarer denne del af nåden, som Jesus har overleveret os, og i stedet forvender de Guds nåde til en tilladelse til at synde.