Mahatma Gandhis møde med »kristendom«

Mahatma Gandhis møde med »kristendom«

I sin søgen efter sandheden kom Mahatma Gandhi også i kontakt med kristne mennesker. Men var det sand kristendom han så?

4 min. ·

I sin søgen efter sandheden kom Mahatma Gandhi også i kontakt med kristne mennesker. Men var det sand kristendom han så?

Mahatma Gandhi er kendt fra historiebøgerne som den mand der stod i spidsen for Indiens kamp for befrielse fra den britiske kolonimagt, hvilket førte til Indiens selvstændighed. Det der måske er mindre kendt er denne mands livslange søgen efter sandheden. I hans skrifter er der tre hoveddyder som han søger tilbage til: Sandhed, kærlighed og renhed (Satya, Ahimsa og Bramacharya).
Gandhi er opvokset med den hinduiske tro, og den bekendte han sig til i hele sit liv. Imidlertid havde han flere års ophold i England i forbindelse med sin juridiske uddannelse, og senere flere år i Sydafrika, hvor han praktiserede som advokat. I disse lande, og specielt i Sydafrika, mødte han kristne mennesker som han kom i samtale med. Med et oprigtigt og sandhedssøgende sind lyttede han til disse mennesker uden fordomme, og læste også mange bøger om den kristne tro.

Søge frihed fra synden

I sin selvbiografi fortæller han:
Under et samvær med nogle kristne venner kom en af dem med en udtalelse som jeg ikke havde været forberedt på. 

 – De ser ikke skønheden ved vores religion. Efter hvad De siger lader det til at De til alle tider grubler over deres misgerninger, at De angrer dem og forsøger at bøde for dem. Men når De synder og angrer og synder igen, hvorledes tror De så at De kan blive forløst? De får aldrig fred. De indrømmer at vi alle er syndere. Men se nu på hvor fuldkommen vor tro er. Vores egne forsøg på at forbedre os og sone, er helt forgæves. Hvorledes kan vi bære byrden af vores synder? Vi kan ikke gøre andet end at lade Jesus bære den for os. Han alene er fri for synd og Guds søn. Han har lovet os, at hver den som tror på ham skal have evigt liv. Deri ligger Guds uendelige godhed. Vores egne synder binder os ikke, for vi tror på at Jesus har sonet dem for os. Vi er nødsaget til at synde, det er umuligt at leve syndfrit i denne verden. Derfor måtte Jesus lide og sone for menneskenes synder. Kun den der tror på at Han har forløst os, vil vinde evigt liv. Tænk på hvilket liv fuld af uro De lever og hvilket løfte om fred vi har fået.

Disse ord tjente absolut ikke til at overbevise mig. Jeg svarede ganske enkelt: »Hvis dette er kristendom, kan jeg ikke lade mig overbevise. Jeg søger ikke efter forløsning for følgerne af min synd. Jeg søger efter at blive løst fra synden selv, eller rettere – fra selve den syndige tanke. Før jeg kommer så langt vil jeg være tilfreds med at være hvileløs.» 

Om denne person skriver Gandhi fortsat: »Og han viste sig at være god for sine ord. Han syndede med åbne øjne, og viste mig at han ikke var det mindste bekymret ved tanken om det.« (Citat fra »An Autobiography or The Story of my Experiments with Truth«, af M. K. Gandhi, 1927-29).

Samvittighed i stedet for kristendom

Det blev aldrig til nogen omvendelse til den kristne tro for Gandhi. I stedet valgte han som Sokrates at lytte til den »indre stemme«. Han fik en politisk løbebane, og skriver et sted at han gjorde det at tjene menneskene til sin religion.

Det Gandhi hørte i sine unge år af sine »kristne venner« var ikke sand kristendom. Det var ikke det fulde og hele evangelium. Paulus skriver derimod om sand kristendom i Romerbrevet 6,11-12: »Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster.

Der står om Jesus at han er »blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd«, som viser at det er fuldt muligt for et menneske at vinde sejr over synden. Vi opmuntres så til at komme til ham for at finde hjælp og nåde, netop til at vinde denne samme sejr. Hebræerbrevet 4,15-16.

Er du interesseret i at komme i kontakt med mennesker der kan vidne om at det kristne evangelium har ført dem til forløsning fra syndens magt – til forløsning fra selve den syndige tanke? På disse sider kan du læse mere om sejr over synd og sand kristendom, og på linket nedenfor har du også mulighed for at tage kontakt med os.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.