Min elskede, min brudgom, min ven

Min elskede, min brudgom, min ven

Kender du Jesus på denne måde?

“Den, der har bruden, er brudgom …” Johannesevangeliet 3:29.

Det kan virke som et underligt koncept, at Jesus er min brudgom. Men det er en enkel måde at illustrere et tæt, meningsfyldt forhold til ham. Et forhold bygget på tro på Jesus. Et forhold der vokser sig dybere ved at følge hans eksempel i lydighed mod Guds ord. Et forhold der vil føre til at blive forenet med ham i al evighed.

Min elskede

“Vi elsker, fordi han elskede os først.” Johannes Første Brev 4:19. Af kærlighed til dig og mig forlod Jesus himlens bekvemmelighed og skønhed, en sted uberørt af ondskab og gennemsyret af Guds dyder: kærlighed, fred, renhed og retfærdighed. Han kom til jorden i et legeme som kunne mærke smerte og blive fristet i alle ting ligesom vi! (Hebræerne 4:15).

Han oplevede at blive fristet til ting som var helt modsat hans ædle trang til at hjælpe menneskeheden fra syndens byrde. Han oplevede situationerne så forskellige fra det trygge fredelige hjem hjemme hos sin fader. Jesus gennemgik ekstraordinære lidelser og tjente utrætteligt, gav aldrig efter for modløshed og bitterhed eller gik træt af at gøre det gode. Han var trofast i enhver situation og prøvelse, triumferende over synden. Dette åbnede en vej for mig til at sejre over synden i min menneskenatur og blive genforenet med Gud. Når jeg tænker over, hvad Jesus ofrede for mig og hvad hans liv betyder for mig, så vokser kærligheden og respekten for ham. Jeg ønsker at gengælde hans kærlighed ved at efterfølge hans eksempel.

Jesus er den eneste, jeg afhænger af. “Hvem er hun, der kommer op fra ørkenen, lænet til sin elskede?” Højsangen 8:5. Ørkenen er de fristelser og situationer der kommer i livet. Fristelser til ting vi ved er forkerte. Fristelser som er sorgfulde, fordi jeg kun ønsker at være god. Situationer som jeg ikke forstår og prøver min tro på Gud. Situationer som fører mig til mine grænser. Jesus forstår, hvad jeg går igennem, og de fristelser jeg møder, fordi han engang blev fristet ligesom mig (Hebræerbrevet 4:15) og lærte lydighed af det, han led (Hebræerbrevet 5:8). Når jeg vender mig til ham og søger hans vejledning, hjælper han mig til at sejre og vælge det gode. Hans kærlighed gør mig stærk i livets prøvelser.

Min brudgom

Jesus er “kongen” af mit hjerte; han er den, jeg ønsker at behage mest. Hans kærlighed for mig og eksempel i fuldkommen lydighed har vundet mit hjerte. Jeg ønsker at lære ham bedre at kende ved at læse i Guds ord, gennem bøn, og efterfølge hans eksempel. Jeg ønsker at høre hans stemme igennem dagen. Han taler til mig gennem tanker som opmuntring, rettelser og påmindelser om Guds ord. Tilskyndelser som vejleder mig til hvad der er sandt og rigtigt ifølge Guds vilje.

“For jeg våger skinsygt over jer med en skinsyge som Guds, fordi jeg har trolovet jer med Kristus, og kun med ham, for at føre jer til ham som en ren jomfru.” Andet Brev til Korintherne 11:2. At være Jesus værdig er det højeste kald. Det kræver, at jeg holder mig ren fra verdens synd og kærlighed. “For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden.” Første Johannesbrev 2:16. Dette kræver en daglig kamp og afhængighed af Guds hjælp. Jeg ønsker ikke at mishage Jesus, min brudgom, hvilket motiverer mig til at vælge det gode og afvise det onde. Når en fristelse virker for vanskelig eller et offer for stort, beder om mere kærlighed og tro på at han vil styrke min vilje til at gøre det gode. Des kærere Jesus bliver for mig, des mere vil materielle goder, kortvarige forhold og ære falme i forhold til at vinde ham.

Min ven

Jesus er min konstante følgesvend og største supporter. Han er min klippe. “Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.” Hebræerne 13:8. Når mine følelser går op og ned, og livet forandrer sig omkring mig, beder jeg til ham og modtager fred og tillid. Jeg mærker, at han er nærmest, når jeg har brug for hans hjælp og erkender, at jeg er svag og let bliver fristet til synd. “For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes.” Hebræerne 2:18. Jeg får samfund med Jesus og min ånd bliver forenet med hans, når jeg fornægter syndige tanker og begærer og opgiver min egen vilje, ligesom han gjorde, da han var på jorden.

Jesus ønsker at dele himlen og sin far med sande venner, som har den samme længsel efter alt som er godt og rent og en kærlighed til andre. Et forhold med ham begynder med omvendelse: lukke Jesus ind i dit hjerte, modtage tilgivelse for begåede synder og lægge dit liv i hans hænder. Efterfulgt af en ny start hvor vi får tingene i orden ifølge Guds bud. Så søger vi tro på Jesus og et liv i sejr over synd og fortsættende i troens lydighed. En stor løn venter hans venner. Vi kommer til at møde vor elskede, vor brudgom og vor ven på den perfekte dag for aldrig at blive adskilt i al evighed. Som udtrykt i en sang i forventningens ånd om denne fantastiske dag, “Vi skal altid være der, hvor vor kære frelser er. Hvilken dag!” (Fra BCC's sangbog Herrens Veje #415).

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.