Mine dage behøver ikke være dedikerede til mine følelser

Nogle gange kan mine følelser virke helt tilfældige. Men jeg har lært hemmeligheden til at få den under kontrol, så de ikke har en negativ effekt på mig.

Skrevet af Josh Pang
Mine dage behøver ikke være dedikerede til mine følelser

“Jeg føler mig som en orm.”

Måske en mærkelig tanke at have, omstændighederne taget i betragtning. Det er bare en almindelig dag på arbejdet. Jeg er ikke blevet skældt ud, jeg har ikke lavet nogle store fejl og jeg har for det meste passet mig selv. Til trods for det kommer disse tanker.

For mig kan det jeg føler på et hvilket som helst givet tidspunkt virke delvist—eller fuldstændigt—tilfældigt. Nogle dage føler jeg måske at alt er fint og ingenting kan stoppe mig, selv hvis der opstår små forhindringer. Andre dage er det måske helt modsat. Hændelser som jeg typisk ville betragte som ubetydelige kan skabe tumult, angst og modløshed.

Hvorfor sker dette?

En aktiv og rastløs sjæl

Jeg er sikker på, at der er mange videnskabsmænd, filosoffer, psykologer og lige som ville have meget at sige om hormoner, genetik, hjernekemi og mere. Det kan jeg ikke sige så meget om. Men for mig selv har jeg fundet stor trøst i Guds ord.

“For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.” Hebræerne 4:12.

Vi kommer alle i situationer, hvor vores sjæl bliver aktive eller rastløse—nogle siger noget jeg finder stødende, eller jeg er usikker på, hvordan mine planer vil gå, eller nogen gør noget anderledes, end jeg ville gøre det. Sandheden er, at alt denne uro begynder med en tanke: “Hvorfor sagde hun det?” “Forstår de ikke, hvad jeg prøver at gøre?” “Det er så dumt!” Der begynder det, men hvis jeg ikke er vågen og opmærksom på disse tanker med det samme, er det så let for dem at vokse og blive til noget meget mere ødelæggende.

Vær bevæbnet med Guds ord!

Her er hvorfor det er så vigtigt at være bevæbnet med Guds ord—det er at have Guds ord i mine tanker. Ved at læse bibelen eller finder andre opbyggelige kilder at drikke af, er det som at samle våben før kampen begynder. Så kan jeg huske de ord, jeg har læst eller hørt, når jeg kommer i situationer og fristelser og vælge at tro på dem. Med andre ord, jeg trækker våben, som jeg har samlet på forhånd og bruger dem imod de ting, jeg bliver fristet til!

Her vil ordet altid adskille min sjæl—mine følelser, meninger og intentioner—og min ånd som ønsker at gøre Guds vilje.

Det kan virke som en meget kompliceret proces, men for mig har det faktisk været ret enkelt, selvom der helt klart har været kampe.

Når jeg læser bibelen og bruger andre ressourcer i forbindelse med Guds ord, er jeg i stand til at opdage, hvad Guds fuldkomne vilje er. For eksempel er Guds vilje “vær ikke bekymrede for noget,” som der står skrevet i Filipperne 4:6. Hans vilje er også, at jeg skal “sky de ungdommelige tilbøjeligheder” (Andet Brev til Timotheus 2:22), “stå urokkeligt fast” (Første Brev til Korintherne 15:58), “vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke” (Efeserne 6:10), og meget meget mere!

I de følgende dage kommer jeg helt sikkert ind i situationer, hvor disse ord jeg har lært, bliver gældende: en situation på arbejde hvor jeg bliver fristet til at blive bekymret for, hvad min chef vil tænke om mig, er et perfekt tidspunkt at tænke på verset “vær ikke bekymrede for noget!” Og når jeg husker det ord, er enig i det og tror på det, hellere end hvad mine følelser siger, så gør dette sværd sit arbejde med at adskille sjælen og ånden!

Et interessant og givende liv

Heldigvis behøver jeg ikke hele tiden gå rundt og tænke på alle bibelvers samtidigt! “Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.” Johannesevangeliet 14:26. Hvis hele min trang er at gøre Guds vilje, i de situationer jeg kommer i, kan jeg stole på at Helligånden vil minde mig om det vers, jeg har brug for, lige præcis når jeg har brug for det! Det er virkelig et interessant og givende liv at leve!

Som tiden går, og jeg bliver mere og mere vant til at stole på Guds ord hellere end mine egne følelser, bliver jeg også i stand til at se forskellen mere klart mellem mine følelser og Guds ord, og jeg kan lettere holde mig selv til Guds vilje. Jeg oplever i stigende grad, at skrifternes løfter af frihed og glæde, så mine dage ikke længere bliver dikteret af, hvad jeg føler. Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til en punkt, hvor jeg aldrig har negative følelser længere, men jeg tror på, at jeg vil komme til en punkt, hvor jeg ikke længere bliver påvirket af dem. Og det er jeg glad for!

“Din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af, for Herren er dit evige lys, og dine sørgedage er forbi.” Esajas’ Bog 60:20.

 

Måske er du interesseret i at læse mere på vor temaside for unge mennesker, eller i artiklerne herunder.

 

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

At være kristen

Skrevet af Elias Aslaksen

At være kristen er et meget dybere liv, end bare at bede Jesus om at komme ind i ens hjerte og tro på syndernes forladelse. Det er et liv i udvikling og vækst i det som er af Kristus. Dette hæfte præsenterer meget tydeligt og enkelt, det som er grundlæggende i et kristent liv.