Nathanael: ærlig og oprigtig

Nathanael: ærlig og oprigtig

Jesus kunne se, hvordan Nathanael var, selv før han talte til ham. Hvad var det, der var så specielt med Nathanael?

Nathanael: Hvad Jesus så

Da Jesus så Nathanael, sagde han “Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.” Johannesevangeliet 1:47. Hvad mente han egentlig, og hvordan kunne Jesus vide, hvordan Nathanael var, uden at han nogensinde havde mødt ham?

Nathanael bliver kun nævnt én gang i bibelen, men Jesu enkle ord viste, at han var en mand, man kunne lære meget af. Hvad vil det sige at være uden svig, og hvorfor valgte Jesus at kategorisere ham på den måde?

I andre historier ser vi, at Jesus havde ganske andre ord om farisæerne. “Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I renser bæger og gryde udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og griskhed.  Du blinde farisæer, rens først bægeret for det, der er indeni, så vil det også være rent udenpå.” Matthæusevangeliet 23:25-26. Farisæerne var de uddannede jødiske mænd. De var kendt for at kæmpe for en god ydre facade ifølge de jødiske love. De elskede at gøre en forestilling ud af at understrege, hvor religiøse de var. Men i deres stolthed, mens de overholdt alle de ydre love, var de ligeglade med den synd der stadig var inde i dem. De tjente kun Gud for deres egen vinding, og slet ikke fordi de virkelig elskede ham.

Jesus mødte mange mennesker i hans liv, og han var ren og sand hele vejen igennem. Han kendte og overholdt alle de jødiske love, men han så også alle de ydre love som ikke kunne gøre noget med synden der stadig boede indeni.

I "Bjergprædikenen" gav Jesus nogle eksempler på, hvordan loven ikke kunne gøre noget med synden i hjertet. “I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen.‹  Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen.” Matthæusevangeliet 5:21-22. Og “I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.” Matthæusevangeliet 5:27-28. Med disse eksempler åbenbarede Jesus, at loven kun kunne straffe, hvis nogen begik mord eller utroskab. Men Jesus bragte synden i døden indeni – det had og det begær – så det aldrig fik chancen for at komme ud!

Hvad ser mennesker i mig?

Da Jesus mødte Nathanael, mærkede han, at han var en oprigtig mand. Det handlede ikke om at se godt ud for mennesker eller at gøre alle de rigtige ting for at få ære. Nathanael prøvede ikke at lave en forestilling for Jesus eller at skjule noget, og Jesus kunne se det, før de talte sammen.

Det fik mig virkelig til at tænke – hvis jeg mødte Jesus i dag, ville han så være i stand til at sige det samme om mig? Hvad ser de mennesker, som er sammen med mig hver dag egentlig? Ser de nogen uden svig? En som er ærlig og oprigtig og ikke har noget at skjule? En som behandler andre med respekt, lige meget hvem de er?

For nyligt hørte jeg nogle sige, at vi ikke er naturligt født ærlige i alle situationer. Da jeg hørte det, fik det mig til at tænke over farisæerne. De var så selvsikre på deres egen evne til at opretholde et godt ydre, at de slet ikke kunne se eller erkende, at de var fuld af synd indeni.

I Salmernes Bog 51:6 skrev David “Du elsker sandhed i det dunkle, du lærer mig visdom i det skjulte.” Hvis jeg ønsker at blive som Nathanael, så skal jeg virkelig se godt efter, hvad der er indeni, i det skjulte hvor ingen andre ser. Der er så mange muligheder, når en lille “harmløs” løgn kan virke passende, hvis den er til min fordel. Eller måske føler jeg mig tvunget til at opføre mig forskelligt, afhængigt af hvem jeg er sammen med. Fortæller jeg andre sandheden, selvom det er hårdt? Er jeg villig til at miste ære for at stå op for det, jeg ved er rigtigt?

Ærlig hele vejen igennem

Da jeg begyndte at tænke over disse ting, undrede jeg mig over, hvordan det overhovedet er muligt at sejre over alt dette? Hvordan kan jeg være ærlig hele vejen igennem, som jeg ønsker at være? At være frimodig til at sige sandheden, når jeg ved, jeg burde?

Der står skrevet: “Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.” Ordsprogenes Bog 4:23. Det hele begynder i hjertet! Hvis jeg vogter det og altid passer på det, så vil jeg også være uden svig! Det betyder, at jeg skal være helt ærlig, når jeg ser synden der bor i mig. Jeg skal erkende, at det er der, og bede Gud om at sætte mig fri. Jeg kan ikke prøve at benægte det eller gemme det væk. Når jeg er helt ærlig overfor mig selv og overfor Gud, så lærer jeg at elske sandheden om mig selv, fordi jeg ser, sandheden kan sætte mig fri fra synden, der bor i mig. Og som jeg lærer at være ærlig overfor mig selv og Gud, kan jeg også blive mere og mere ærlig overfor menneskene omkring mig.

Nu, i stedet for at søge ære og fordel fra “vigtige” mennesker, lærer jeg, at det eneste vigtige er hvad Gud tænker om mig. Når jeg skal fortælle nogen sandheden, så gør jeg det, fordi jeg ønsker at være ærlig og oprigtig uanset omkostningerne. Og jeg behøver ikke lyve for at prøve at vinde noget til mig selv, fordi jeg stoler på, at Gud vil velsigne mig, hvis jeg er retfærdig.

I Johannesevangeliet 8:32 sagde Jesus “I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.” Det er det bedste motto! Når jeg elsker sandheden, bliver jeg uovervindelig. Ingen situation og intet menneske kan separere mig fra Gud. Han står ved min side i enhver situation, klar til at give mig al den kraft og hjælp, jeg har brug for, for at sejre. Og så, uden ord, kan jeg være et eksempel som Nathanael – en om hvem Jesus kan sige, at dens hjerte er helt rent.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.