Nyt år = nye muligheder!

Nyt år = nye muligheder!

En positiv og håbefuld opmuntring for året der ligger foran os.

4 min. ·

Ved Guds nåde er vi gået ind i et nyt år, og vi har allerede skrevet de første sider i vor livsbog for året som kommer.

Hvis du er utilfreds med de år, du har levet, så ligger der nye muligheder foran dig. Det kan virkelig blive et nyt år med et nyt liv til Kristi ære. Alle livets knuder kan løses. Jesus kom netop til verden for at hjælpe menneskene ud af synd og elendighed. Han kom for at løse de bundne og sætte undertrykte i frihed, ja, han kom for at sætte alt i rette skik, højlovet være hans hellige navn! Han kom for at gøre dig lykkelig, du som er ulykkelig. Året der kommer kan blive et rigt og velsignet år for dig, ligemeget hvordan dit tidligere liv har været.

Gå frem til en lys fremtid

Skynd dig at gøre din sag op med Gud og mennesker, for tiden herefter er kort. Er dit forhold i orden, så lad ikke dine tanker dvæle ved fortidens elendighed, så din fremtid også bliver ødelagt. Satan har fået mere end nok af din kostbare livstid. Løft dit hovede i tro og tillid til Gud og gå fremtiden lyst i møde. «Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.» Esajas' Bog 40,31. Halleluja! De løber utrætteligt frem i de gerninger som forud er lagt færdige, indtil herlighedsmålet er nået.

«Nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken.» Esajas' Bog 43.19. Højlovet være Gud! Strømme af levende vand kan trænge ind i dit ørkenliv og gøre det til en frugtbar have. Dette kan ske hurtigt.

Men vi indbydes ikke til et liv uden kamp og vanskeligheder. Nej, det er netop til et troens kampløb vi er indbudt. «Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os …» Hebræerbrevet 12,1. Men Jesus har garanteret, at vort kampløb skal blive et sejrsløb, hvis vi fra stund til stund vil modtage den kraft, han vil give os.

Gud gør dig til en helt

Det er under livets mange og store prøvelser, at helte fremstår. Dette gælder denne verdens helte, og det gælder Guds riges helte. Hvis mænd som Noah, Abraham, Josef, Moses, Gideon, Barak, Samuel, Jefta, David, osv. ikke havde mødt store prøvelser, så var deres navn aldrig blevet kendt.

Nu har Gud udset noget endnu bedre for os, og vi skal træde ind i rækkerne blandt den nye pagts troshelte. Nu er det vor tur til at udvise troskab i småt og stort, og den der sejrer over sig selv er større end den, der sejrer over en stor by. Det var kun den nye pagts helte der magtede at besejre sig selv, fordi værket er fuldbragt og Kristi ånd bor i deres hjerter. Her er Jesus den største og første helt, og Gud er klar til at gøre hver den som vil, til helte – ikke med heltenavn i denne verden, men i den kommende.

Må Herren rigeligt velsigne det nye år for os alle, så det bliver det mest velsignede og frugtindbringende år vi har levet, og lad os leve i forventningen af Kristi komme.


Dette er en redigeret version af en artikel der først blev publiceret i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i januar 1947.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.