At opleve Guds godhed

At opleve Guds godhed

Mange mennesker ønsker at opleve Guds godhed i sit liv, men ikke alle oplever det. Det kan se ud som om at Gud gør forskel på folk, men det gør han ikke.

3 min. ·

Ja, han har opvakt os med ham og givet os plads med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsaldre kunne vise os sin nådes overstrømmende rigdom ved godhed mod os i Kristus Jesus. Efeserne. 2,6-7.

Mange mennesker ønsker at opleve Guds godhed i sit liv. Gud er god, og han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige (Mattæus 5,45). Guds kærlighed er universal, den omfatter alle mennesker. Men mange mennesker føler sig ikke elsket af Gud eller oplever hans godhed. Det kan se ud som om at Gud gør forskel på folk, men det gør han ikke. Årsagen findes hos mennesket selv.

Man kan spørge: «Hvor kan jeg finde denne rigdom og godhed?» Vi kan læse i vers 10 i samme kapitel: Thi hans værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud lagde til rette, for at vi skulle vandre i dem.

Guds godhed forfølger mig!

Hemmeligheden er at komme til Kristus, og blive skabt til et nyt menneske i ham. Der, i Kristus Jesus, opbevarer Gud sin godhed som en skat af guld, i den livsgerning han han forberedt for mig. Det betyder, at hvis jeg vandrer i de gerninger Gud har forberedt for mig, og mens jeg gør dette også tjener Gud i enkel troskab og kærlighed, kan jeg opleve Guds nådes overvældende rigdom ved godhed mod mig. Jeg kan opleve det David skriver i Samle 23,6: Kun godhed og miskundhed følger mig alle mine dage, og i Herrens hus skal jeg bo gennem lange tider.

Holde sig til Guds godhed

Det gudebillede et menneske har, sådan man oplever Gud kan siges at være et spejlbillede af sig selv. Mod den fromme er du from, mod den retsindige er du retsindig, mod den rene er du ren, og mod den svigefulde er du vrang. Salme 18,26-27. Er du streng og nærsynet med lidt til overs for dine menmennesker, vil du også opleve Gud sådan. Hvis du gerne vil opleve Gud som varm og godhjertet, skal du selv praktisere disse dyder imod dine medmennesker. Der er kræfter til at forvandle et menneske fra at være ondt til at blive from, ren og retsindig, i det evangelium Jesus kom med.

Thi den, som vil elske livet og se lykkelige dage, skal holde sin tunge fra ondt og sine læber fra at tale svig; skal vende sig fra ondt og gøre godt; skal søge fred og jage efter den! Thi Herrens øjne hviler på retfærdige, og hans øren hører deres bøn. 1. Pet. 3,10-12. … der faldt, hans godhed mod dig, hvis du bliver i hans godhed … Rom.11,22. At holde fast ved Guds lov i troskab, og hans virkninger til det gode i sit liv, er at holde sig til hans godhed.

Guds godhed som drivkraft

Gud tvinger ingen mod deres vilje. Eller ringeagter du hans godheds og overbærenheds og langmodigheds rigdom og véd ikke, at Guds godhed leder til omvendelse? Rom. 2,4. I sin store godhed og langmodighed imod os mennesker trækker og lokker Gud for at få os ind på sin vej – sådan at han efter sine egne love kan øse sin rigdom ved godhed over os. Vil du være en af dem?

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.