Instruktionsmanualen du skal bruge for at sejre over synden

Instruktionsmanualen du skal bruge for at sejre over synden

Gud har kaldt os til et liv i sejr, og her kan du læse, hvordan vi kan herske over synden!

5 min. ·

“Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft.” Andet Brev til Korintherne 2:14.

Altid sejr! Sådanne ord kan ikke andet end at tænde vore hjerter i brand! Altid have Satan, vore lyster, og verden under vore fødder! Dette er muligt, og dette er vi kaldt til (Lukasevangeliet 10:19; Peters Første Brev 2:21).

Sejre over synden: Guds kald over vore liv

Dette er Guds kald over vore liv, at leve et i fuldkommen sejr. Guds ord handler om et liv i fuldkommen sejr – med andre ord, sejre over synden – er i årtier blevet erklæret for menneskeheden, men for flertallet er det stadig kun et lys der skinner i mørket. Ordets løfter er ikke blevet oplevet i livet. Det er Guds vilje, at vi skal give agt på det profetiske ord, indtil dagen kommer og morgenstjernen står op i vore hjerter. Kristus skal være vort lys, fordi vi kun kan få sejr “i ham.” Guds ord kan forjage mørke og vantro.

Læs mere her: 14 bibelvers som beviser at Gud vil, at vi skal have sejr over synd

Gud har allerede talt til de første mennesker om sejr. “Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.” Første Mosebog 4:7. Kain lyttede ikke på Gud; han vendte sit hjerte fra det og handlede efter sit begær. Han kunne have fået kraft til at herske over synden, men han valgte ikke at gøre det. Må vi begge høre og gøre ifølge det ord, Gud taler, for han har ikke forandret sig. I Romerne 5:17 læser vi om den store nåde og retfærdighedens gave hvormed vi skal leve og regere sammen med Jesus Kristus. Gud kræver sejr af os, og han giver os også kraft til det sidste. Disse mægtige kræfter vi har brug for, får vi del i ved troen, fordi vor tro er den sejr som har overvundet verden.

Vi har sejr, og vi er velsignet, hvis vi ikke fuldbyrder kødets begæringer, men give afkald på alle dets fristelser. Hvis vi holder ud på denne vej, får vi livets krone, som Gud har lovet dem som elsker ham. Her ligger dog vanskeligheden: Det er den smalle vej – men det er også den kongelige vej som fører til livet.

Våg: den første betingelse for sejr

“Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Våg!!” Markusevangeliet 13:37. Det er den første betingelse for sejr. En som våger og beder sejrer altid og undgår unødvendige fristelser. Når vi gør dette, bliver vi ikke fristet over vor evne. Så vil Gud også skabe en udvej af fristelsen, så vi kan bære den. Det er ikke så svært at opgive tingene i verden, hvis vort sind er i Gud; men hvis vor vision ikke går udover de jordiske ting, og vi kun har synlige ting for øje, er det ikke så let, når Satan og lysterne kommer stormende. Dog, hvis vort sind er fyldt af ting som er gode i Guds øjne, er vi usynlige; vi er på vagt, og den onde vil ikke røre os. Så lever vi med Kristus, regerer over synden med ham og får altid sejr – over synden! (Første Brev til Timotheus 2:3; Johannes’ Første Brev 5:18).

Guds ord udpeger altid det fuldkomne, og ånden fører os i den samme retning. For at nå dette mål skal vi kæmpe og stride. Al modstand fra kødet mod ånden skal overvindes. Det er da – når vi overvejer Gud fuldkomne krav om at være retfærdig og god, som han er – at vi skal tænke på, at Guds langmodighed er for vor frelse, så vi ikke bliver trætte (Peters Andet Brev 3:14-16). Vi har desperat brug for Guds langmodighed, specielt når det kommer til at blive renset for pletter og rynker for at blive fremstillet perfekt for ham!

Gud er uendelig god!

Herren er meget passioneret og barmhjertig (Jakobs Brev 5:11), og han er langmodig med mennesker, fordi det er hans vilje at ingen skal gå fortabt. Alle de som vil kan komme og modtage livets vand frit. Han holder dem oppe som falder (Salmernes Bog 145:14). Han følger nøje med alle sammen, “Nej, han gengælder mennesket, hvad det har gjort, han lader manden få igen for sin færden.” Jobs Bog 34:11. Utroskab og de som undgå ansvar får deres rette løn. Gud vil aldrig mindske sine krav, når han har oplyst os om et liv i sejr. Moses fik ikke lov til at komme ind i landet, fordi han slog stenen i stedet for at tale til den. “Også mig blev Herren vred på for jeres skyld, og han sagde: »Heller ikke du skal komme derind!” Femte Mosebog 1:37. Så præcise er Guds krav om, at vi holder hans bud (Anden Mosebog 23:20-21).

En eneste ulydighedsgerning – ligemeget hvor lille kan medføre evigt tab.

Gud er uendelig god; han kan udføre utrolige ting i syndige, men ydmyge mennesker. Hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Han kan gøre dig til sejrherre, stærk i hans kraft, urokkelig på Zions bjerg. Din sol vil aldrig mere gå ned. Altid sejr!

“Din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af, for Herren er dit evige lys, og dine sørgedage er forbi.” Esajas’ Bog 60:20.

Denne artikel er blevet oversat fra norsk og blev først publiceret med titlen “Sejr” i tidsskriftet Skjulte Skatte i August 1935.
© Copyright Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.