“På dit ord” – mottoet der giver resultater

“På dit ord” – mottoet der giver resultater

Adlyder du Guds ord og hans styrelse, uden forsinkelse eller fornuft? Prøv det og oplev hvordan det virkelig fungerer!

5 min. ·

“Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.« Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke.” Lukasevangeliet 5:5-7.

Simon Peter var fisker. De havde været ude og fiske hele natten uden fangst. Men da Jesus gav sin befaling, valgte Simon at tro og “på dit ord”, gjorde han hvad Jesus sagde – ingen hvorfor, måske eller hvad hvis. Denne simple troshandling medførte mirakuløse resultater og en frygt i Simon og de andre fiskeres hjerte, og de forlod alt og blev Jesu disciple (Lukasevangeliet 5:8-11).

“På dit ord” er et nøgleord i alle livets situationer. Alle de som har forstået dette er blevet rige og lykkelig i Gud. Deres livs “både” er rigt lastet med Gud visdom og evige rigdomme. Da Paulus kom, kom han i Guds fulde velsignelse. Han blev fængslet, pisket, slået og var i alle slags trængsler; men han glædede sig altid og var fuld af mod (Andet Korintherbrev 6:1-10). Han forstod betydningen af “på dit ord,” og alle disse ting endte lyst og godt. Han fik altid rigeligt med “fisk” op i sin “båd.”

Eksempler på troens lydighed – “På dit ord”

Abraham modtog et ord fra herren, at han skulle forlade sit land og folk og gå til et land, Gud havde forberedt for ham. Abraham sagde, “På dit ord” og rejste, og han blev velsignet rigeligt for det.

Vi bliver ikke rige af Guds herlighed på en dag. Gud prøvede Abraham for at se, om han virkelig elskede ham og holdt sig til hans ord. Kun efter Jesus havde sagt, “Det er fuldbragt!” på korset, havde han hele Guds fylde. Han tog til i Guds visdom, og Guds fylde tog bolig hos ham, og ordet blev kød og herlighed i ham (Lukasevangeliet 2:52; Kolossenserbrevet 2:9; Johannesevangeliet 1:14). Vejen går igennem lidelser og selvfornægtelse, og ved at være trofast i dem.

Noah sagde, “På dit ord” og byggede arken præcist efter herrens instruktioner. Han byggede i tro, for han havde aldrig set sådan en struktur, han havde heller ikke set nogen drukne i vand. Han proklamerede utrætteligt frelse ved arken, år efter år, som han blev ved med at bygge arken med største omhu. Til sidst oplevede han, hvad han havde profeteret og troet, efter hans tro var blevet grundigt prøvet. Han gav ikke slip på Guds ord, som han havde modtaget fra Herren.

Resultatet af lydighed – “På dit ord”

Velsignet er de som har et ord fra Herren i de mest prøvende omstændigheder i livet, og som holder fast ved det og handler ifølge det i levende tro. I Filippinerne havde de set vigtigheden af at holde Guds ord, og Jesus sagde til dem, “Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans.” Johannes Åbenbaring 3:11. Det de havde, var Guds ord. Alt andet er dårskab, hvilket vi skal opgive og fly fra, fordi tiden er kort.

Vort livs hus vil blive stående, hvis vi hører Guds ord og bygger på det. Guds ord er evigt, fast som en klippe og herlig. Det gør os til evige og herlige mennesker, der er fast som en klippe i al evighed.

Peter kæmpede hele natten og trak i tomme, mørke net. Vi vil også ende op i nattens mørke og kun trække modløshed og skuffelser i land, hvis vi handler ifølge vor menneskelige fornuft og følelser. Så er vejen for os, grundigt at skamme os over os selv, og at erkende os selv som syndere, som Peter gjorde (Lukasevangeliet 5:8).

Vi er i sandhed blevet kaldt og udvalgt til at deltage i et rigt og velsignet liv, og vejen til dette er: “På dit ord!” Hvor godt er det at være i stand til at sige, “På dit ord kaster jeg alle mine sorger på dig, for du har omsorg for mig!” i stedet for at tillade os selv at være undertrykt af angst og bekymringer om alle slags ting.

Nøgleordet er: “På dit ord!” – og det vil gå godt i dit liv og din gerning!

Dette er en redigeret version af en artikel først publiceret i det norske tidsskrift “Skjulte Skatte” i Juli 1966, med titlen “På dit ord.”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.