Pagten og løfterne: Hvorfor lydighed mere end lønner sig

Pagten og løfterne: Hvorfor lydighed mere end lønner sig

Når du indgår en pagt med Gud, som Jesus gjorde, da han var på jorden som menneske, får du utrolige løfter for dit liv!

3 min. ·

«Husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden.» Efeserne 2,12.

Israel havde en pagt med Gud, og den pagt gav dem mange herlige løfter. Men hvis de svigtede pagten, så kom straffen – tugten – over dem. Gud havde ved Sinai givet dem en del bud at holde.

En ny type pagt oprettes

Jesus blev født ind i menneskeheden, og han siger idét, han trøder ind i verden: «Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig; brændoffer og syndoffer ønsker du ikke. Da siger jeg: ›Se, jeg er kommet – i bogrullen er der skrevet om mig – for at gøre din vilje, Gud‹.» Hebræerne 10,5-7.

Dette var en pagt, Jesus oprettede med sin fader. Det var ikke bare at holde nogen bud, men at gøre faderens vilje. Der var der ingen grænse. For at lære lydighed måtte han frembære sig selv som et offer (Hebræerne 5,8; Hebræerne 9,14). Han skulle opgive sin vilje – han skulle dø for at gøre faderens vilje (Johannesevangeliet 6,38). Og i kraft af en evig pagts blod førte Gud fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde (Hebræerne 13,20). Denne pagts løfter er meget større end den gamle pagts løfter.

Denne nye pagt kunne Gud ikke oprette med et helt folk, men Jesus siger: «Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig.» Johannesevangeliet 10, 27. Dette gælder ikke kun jøderne, men ved forkyndelsen af Kristi evangelium samles disse får fra alle folk og lande. Dåben er et vidnesbyrd om det. «Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død?» Romerne 6, 3-5. Det er døden over vor egen vilje, så vi kan vandre på en ny måde – efter faderens vilje, sådan som Jesus. Så bliver Jesus vor hyrde, og vi får del i samme pagtens blod der også giver os ret til opstandelsen fra de døde. Det bliver oprykkelsen, hvor vi skal møde Jesus i skyen (Første Brev til Thessalonikerne 4, 16-17).

Pagtens løfter

Hvis vi er tro i pagten, så bliver alle pagtens løfter opfyldt for os – vi har ret til dem. Læs om dem og du vil blive varm om hjertet, hvis du tror. Først behøver du ikke bekymre dig mere for dit jordiske liv. Det vil tilfalde dig, når du gør Guds vilje (Matthæusevangeliet 6, 31-34). Så får du del i guddommelig natur og undgår al fordærvelse i verden (Peters Andet Brev 1, 4). Du bliver Guds arving og skal herliggøres med Jesus (Romerne 8, 17). Du skal sidde på tronen med ham, sådan som han har sat sig med din far på hans trone (Johannes' Åbenbaring 3, 21). Sådan kan vi fortsætte. «Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham.» Første Brev til Korintherne 2, 9.

De som elsker ham, er de som holder hans bud (Johannesevangeliet 14, 15). De er tro i pagten sådan som fårenes store hyrde var, og de skal leve med ham i herlighed (Andet Brev til Timotheus 2, 11-12).

Artiklen blev først publiceret med titlen «Pagten og løfterne» i bladet «Skjulte Skatte» i september 1964.
©Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.