Påske: En ny tid er begyndt

Påske: En ny tid er begyndt

Man kan forbinde mange ting med påsken. Fra påskeferie med sol, sne og ski til påskeæg. Fra påskemiddag til … ja, forhåbentligvis stopper du og jeg også op for påskens virkelige betydning.

3 min. ·

Man kan forbinde mange ting med påsken. Fra påskeferie med sol, sne og ski til påskeæg. Fra påskemiddag til … ja, forhåbentligvis stopper du og jeg også op for påskens virkelige betydning.

Påske: Nogen døde for os for at forsone os med Gud igen

Der findes knap nok nok nogen, der vil gå i døden for en retfærdig person, skriver Paulus i sit brev til romerne. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig; måske vil man vove livet for en, som er god; men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Romerbrevet 5,7-8.
Deri består kærligheden:, skriver apostlen Johannes, ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Første Johannesbrev 4,10.

Påske: Nogen er stået op fra graven

Hvorfor kunne døden ikke holde Jesus Kristus? Alt hænger selvfølgelig sammen med det liv han levede på jorden. Jesus blev født som et menneske og fik en krop ligesom os. Han måtte derfor lide i fristelser, sådan at han aldrig gjorde sin egen vilje, men sin himmelske faders vilje. At Gud oprejste ham på den tredje dag var et bevis på, at han aldrig havde syndet. Den dag var en sejrsdag – dagen der gjorde en ende på en lang nat, hvor synd og håbløshed havde hersket over menneskeheden. En sejrsdag over døden og dødsriget.

Påske: En ny tid er begyndt for alle der tager imod Jesus som Herre i sit liv

Moses og profeterne havde lang tid i forvejen annonceret at Kristus måtte lide, når han, den først opstandne fra de døde, skulle forkynde lys for både folket og hedningerne. Apostlenes Gerninger 26,23.

Jesus er nu vor ypperstepræst i himmelen, der kan sympatisere med vore svagheder; en ypperstepræst der lever for at gå i forbøn for os. Derfor kan vi nu, helt ligesom ham, lide i fristelserne i stedet for at give efter for synd. Dermed kan syndens og håbløshedens nat også ende i vore liv. (Læs Hebræerbrevet 2,5-18!)

Påske: Så højt har Kristus elsket os …

Ja – hvornår går det op for os! Hvor højt Gud elskede os, at han ikke engang sparede sin enbårne Søn, men overgav ham til os alle (Johannesevangeliet 3,16). Se hvor højt Kristus elskede os! Hvis det går op for os, opstår der jo et inderligt ønske om at bevare Faderens og Jesu kærlighed med en brænnende genkærlighed. Lad os svare på Jesu offer og hans tro ved nu kun at gøre hans vilje, og leve til hans ære hver dag i vort liv.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.