Retfærdighed: En investering med utrolige, langsigtede resultater

Retfærdighed: En investering med utrolige, langsigtede resultater

Har du tænkt over, hvad retfærdighed indeholder og hvad dens fordele er?

8 min. ·

Al Guds ord og al Guds visdom er gennemsyret af retfærdighed. “Din trone, Gud, står til evig tid, dit kongescepter er retfærdighedens scepter.” Hebræerbrevet 1:8.

Jesus var den lykkeligste mand på jorden, fordi han elskede retfærdighed (Hebræerbrevet 1:9). Retfærdighed medfører velsignelse. Det medfører fred og glæde. Det er en af Guds riges love, så det at lære retfærdighed er en stor investerings-mulighed både for dette liv og al evighed. Det berører ikke kun os, men menneskene omkring os og det samfund, vi lever i. Retfærdighed har utrolige fordele! Her er nogle af dem:

(Artiklen fortsætter under videoen)

En glæde og tilfredshed over at vide hvad som kommer

Helt enkelt, at være retfærdig, er at gøre det som er ret og godt for ens fremtid. Derfor kan det, at være retfærdig, føles ubehageligt i øjeblikket, fordi det virker svært at tage det rigtige valg. Men i det lange løb har det den modsatte effekt.

Du kan for eksempel tage en ishockey-spiller. Han ved, at han skal træne specifikke øvelser en holde sig fra noget bestemt mad for at blive en god ishockey-spiller. Selvom det virker som om, det ville være fantastisk at forkæle sig selv i dag, tænker han på målet, hans vision; så bringer valget om at gøre det som er rigtigt for hans mål faktisk glæde og tilfredshed, som ikke var kommet ved at tage det forkerte valg.

Det er det samme på alle områder. Retfærdighed medfører tilfredshed, som går langt dybere end at være gået med til en midlertidig, overfladisk tilfredsstillelse. Det er en forventnings-glæde, som er langt dybere end et liv med dårlige valg og vente på høsten. Retfærdige gerninger er investering for fremtiden!

Fuld hvile og fred som ikke kan rystes

Jesus blev fredsprinsen, og før han forlod denne jord, sagde han til sine disciple, “Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver.” Johannesevangeliet 14:27.

Tænk over da Jesus stod for Potius Pilatus. Hvordan kunne han stå der i fuld hvile, når alle anklagede ham? (Matthæusevangeliet 27:11-14) Hvordan kunne han tænke på sin mor og Johannes, selv da han hang på korset? (Johannesevangeliet 19:25-27). Hvordan kunne han det?

Det var fordi, han opnåede fred ved at ofre sin egen vilje – hans egne præferencer, hans egne fordele. Retfærdighed, efter Jesu sind, var offer. Retfærdighed var ikke at tage ære til sig selv, fordi al ære tilhører Gud. Jesus ofrede sig selv som retfærdig for uretfærdige og ved at gøre det, kunne han føre os til Gud (Første Petersbrev 3:18).

Som disciple har vi nu chancen for at gå den samme vej, som Jesus gik, og derved få del i den samme glæde og fred som Jesus havde, som ikke kunne rystes af noget eller nogen under nogle omstændigheder! (Johannesevangeliet 15:11)

For eksempel kunne jeg tænke, “Jeg er retfærdig, når det kommer til pengesager.” Jeg har betalt mine regninger; jeg har alt i orden. Men samtidig kunne jeg være fuld af krav, fuld af forventninger om at andre skulle være på den ene eller anden måde. Jeg kunne være fuld af uro på grund af andre menneskers uretfærdighed. Men den retfærdighed som Jesus kom med er ikke en menneskelig form for retfærdighed. Det er derfor freden og hvilen der kommer fra retfærdigheden fra Gud grundet på troen, (Filipperbrevet 3:9) ikke kan sammenlignes med den glæde eller tilfredshed der kommer af blot at gøre det som er lovmæssigt eller moralsk korrekt.

Jeg giver afkald på en stor mængde stress og jag på denne måde, fordi jeg ikke længere skal kæmpe for noget til mig selv – om det er ære, penge eller mine egne selvretfærdige tanker. Hvilken befriende fordel! Og den langsigtede løn? “Du gode og tro tjener.” Matthæusevangeliet 25:23. At høre, at en dag vil være langt ud over alt det, vi kan forestille os nu.

Retfærdighed nedbryder vor destruktive menneskelige egenvilje

Det væsentlige i retfærdigheden er, at den nedbryder vor egenvilje, og det er den utrolige fordel og mål for en discipel; at have det samme sind som Jesus havde, da han vandrede her på jorden: “Se, jeg er kommet – i bogrullen er der skrevet om mig – for at gøre din vilje, Gud,” og: “… Dog, ske ikke min vilje, men din.” Hebræerbrevet 10:7; Lukasevangeliet 22:42. Vi ser af dette, at vor egenvilje og Guds vilje ikke har noget til fælles. De blandes ikke eller overlapper ikke hinanden overhovedet. Den ene skal væk, før den anden kan udføres.

Den menneskelige egenvilje er alt som prioriterer min fordel og ganske ofte er det på bekostning af nogen andre. Det er den vilje, vi er født med. Næsten alle mennesker vokser aldrig ud af det stadie. De forfiner deres udtryk for uretfærdighed, så det lyder bedre. Men hvorfor er der konflikt? Hvorfor er der ufred? Hvorfor er der krige og vanskeligheder?

Min vilje er mættet af uretfærdighed, ligemeget hvordan jeg pynter det. Du har din vilje, og jeg har min vilje, og så tænker jeg, “Hvis du bare kunne gøre min vilje, så kunne vi være gode venner.” Men det er ikke sandt. Det er der konflikterne opstår (Jakobsbrevet 4:1-2). Den menneskelige egenvilje er en plage; det er en byrde. Det nedbryder samfundet.

Når jeg begynder at se, hvor stort en handicap den menneskelige egenvilje er, så bliver det, at være i stand til at nedbryde den, en enorm fordel både for mig selv og de omkring mig. Hvis jeg har omsorg for mennesker, hvis jeg har en trang til at opbygge mit hjem, mit lokalsamfund, det samfund jeg bor i, så bliver vækst i denne retfærdighed – ved at ofre min egen vilje – en enorm fordel for min familie, mine naboer, mine venner, mine kollegaer, menneskeheden generelt og min fremtid.

Fuldkommen enhed og harmoni med hver eneste person

Tidligere blev det nævnt om at have en vision. Det som denne vision virkelig indeholder er at fra min side, i mit liv nu og i evigheden, kan konflikterne og splittelsen imellem andre personer og jeg blive fuldstændig taget væk af retfærdigheden. Hvilken måde at leve på! Det er fuldt muligt at have den indstilling: “For min del kan alle andre være ligesom de er.” Når du tænker over visionen om at blive en person som ikke har nogen konflikter med nogen eller noget – ingen indre konflikt – så giver den vision os kraft til at gøre det som er nødvendigt i dag, at fornægte os selv og følge Jesus (Lukasevangeliet 9:23).

Det er den samme vision, som Jesus havde. Han havde set ned på jorden og så denne enorme konflikt. Indenlandske konflikter, verdensomspændende konflikter. Disse skabninger, skabt i hans eget billede, dræbte hinanden, fornærmede og disrespekterede hinanden. Der må være noget som kan gøres! Derfor kom han til jorden og åbnede en ny og levende vej, og viste ved hans eget eksempel at vi, ved at døde vor egenvilje, skal blive et legeme som fungere i harmoni (Efeserbrevet 4:1-6; Efeserbrevet 4:11-16; Johannesevangeliet 17:20-23; Efeserbrevet 2:14-16; Første Johannesbrev 1:6-7).

Den glæde han så frem til, var at han så brødre som havde det godt sammen i al evighed (Hebræerbrevet12:2; Salmernes Bog 133). For de fleste mennesker skaber forskellighed konflikter (Jakobsbrevet 3:16; Jakobsbrevet 4:1-2). Men i Guds rige skaber forskellighed harmoni og produktivitet, som ikke før er set i denne verden.

Den ultimative fordel er den bøn, som Jesus bad i Johannesevangeliet 17:21-23, at vi skal blive ét ligesom faderen og sønnen er ét. Tænk over hvad denne fuldkomne enhed kan  udrette!

Retfærdighed er en investering

Retfærdighed er det som vil regere i evigheden. Det er katalysatoren for vækst; det er nøgleloven i Guds rige. Så du kan tale om investeringen af muligheder til retfærdighed – den er enorm, både i dette liv og for al evighed. Det er faktisk alt.

Dette indlæg er tilgændeligt på

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.