Så og høste: at tage de rigtige valg

Så og høste: at tage de rigtige valg

Livet er fuld af valg. Du skal høste, hvad du sår – vælg derfor livet!

5 min. ·

Gud sagde til Moses, “Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve.” Femte Mosebog 30:19.

Livet er fuld af valg. Der står også skrevet i Ordsprogenes Bog, at “Giv agt på den vej, du går … hold din fod fra det onde!” Ordsprogenes Bog 4:26-27. Vi skal tænke over vore valg, og hvad konsekvenserne af vore valg er. De kan føre til fordærvelse eller til evigt liv.

“Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste: Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.“ Galaterbrevet 6:7-8.

Du vælger i fristelsens stund

Alt i livet går nøjagtigt efter, hvad der står skrevet i Guds ord. Der er ingen undtagelser. Dette er livets lov, der gælder alle mennesker, hvad enter man er troende eller ej. Du skal høste, det du sår. Al korruption som er i verden kommer fra lysterne (Andet Petersbrev 1:4). Jakob spørger, “Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke, fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer?” Jakobsbrevet 4:1.

Al synd begynder i tankelivet. En fristelse kommer op som en tanke, og hvis jeg er enig med den, føder den synd: og når synden er fuldvoksen (udført) avler den død (Jakobsbrevet 1:14-15). Denne død er at høste syndens løn; en åndelig død, hvor ens samvittighed bliver forhærdet og man kan ikke skille mellem godt og ondt. Man lever i synd.

Der står skrevet om at nyde synden en stakket stund, som Moses afviste. Det mennesker ikke beregner er, at efter syndens nydelse, vil fordærvelsens høst komme. Det høstes ved ægteskabsproblemer og skilsmisse. Det høstes ved finansielle vanskeligheder. Det høstes i tankelivet med billeder af tidligere syndig opførsel. Man kan blive plaget med tanker af anger, angst, mistanke, utaknemlighed, bitterhed, utilfredshed og alle slags dårlige minder. Men Jesus kan sætte os fri fra alt dette og gøre os vireklig frie! (Johannesevangeliet 8:34-36)

Guds ord er løsingen

Vi kan sejre, selv når vi skal høste, ved at tage kampen op i tankelivet, tage tankerne til fange og bringe dem ind under Kristi lydighed (Andet Korintherbrev 10:3-5). Disse tanker skal mødes med en fast og urokkeligt “nej”, og så skal vore tanker så hurtigt som muligt bringes ind i Guds ord og i tro adlyde ordet. Paulus skriver i forbindelse med bekymring, at lægge vind på det som er ædelt, rent, kærligt godt, værdifuld og prosværdigt (Filipperbrevet 4:8). I løbet af noget tid, kommer man til hvile fra at høste i tankelivet.

Der står skrevet om at blive hærdet af syndens bedrag (Hebræerbrevet 3:13). Synden kan vildledende, og Satan kan få det til at se meget attraktivt og appellerende ud for vor forstand. Bare se dig omkring og du vil se frugterne af denne vildledelse. Du vil se syndens følger. Politikere, entertainere, sportsstjerner og bare mennesker i dit daglige omgangskreds skal høste fordærvelse. De bliver fornedret på grund af stolthed.

Vælg livet!

Hvorfor ikke vælge livet og undgå al disse unødvendige lidelser og elendighed? Så i ånden og i stedet høste evigt liv! Paulus skriver i Romerbrevet, at hvis man er åndelig, har man liv og fred (Romerbrevet 8:6). Hvis vi vandrer i ånden, fuldfører vi ikke kødets begæringer (Galaterbrevet 5:16-17). Der er kamp i tankelivet. Ånden begærer imod kødet og kødet imod ånden. De er modsætninger. Men ved kraften af en evig ånd kan vi sejre over lysterne i kødet! Paulus skriver, at hvis vi giver efter for kødets arbejde, kommer vi ikke til at arve Guds rige. Det rige består af retfærdighed, fred og glæde i Helligånden, som er frugterne af et sejrende liv.

Paulus skriver også om åndens frugter “… kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse ” Galaterbrevet 5:22-23. Og han formanede Timotheus til at fly disse verdens ting og kæmpe troens gode strid og gribe det evige liv (Første Timotheusbrev 6:11-12). Jesus kæmpede også denne kamp. Kampen resulterede i fuldkommenhed som et resultat af at lære lydighed i lidelserne (Hebræerbrevet 5:8). Al Guds fylde tog bolig i hans ånd. Han åbnede vejen for os, så vi kunne følge ham. Det er en kamp, der er værd at kæmpe. Så i dine daglige situationer – vælg livet! Du vil ikke fortryde det.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.