Så stor er Guds magt!

Har du tænkt på, at den samme kraft som delte Det Røde Hav – er tilgængelig for dig?

Skrevet af Janne Epland
Så stor er Guds magt!

Guds hånd rummer hele havet, og han skabte den jord, som vi står og går på. Den samme magt er til rådighed for os i dag! Ved den kan vi blive fri fra synden, som bor i os.

Hvem er Gud?

Gud er den kraft, der skabte himmelen og jorden. Da han sagde: «Bliv lys!» kom lyset til jorden, og han skabte dag og nat (Første Mosebog 1). Gud delte Det Røde Hav i to, og han lod Jerikos mure falde uden et eneste slag (Anden Mosebog 14,21; Josvabogen 6,20). Til og med solen og månen står stille på hans ord (Josvabogen 10,13).

Gud er uendeligt stor. Profeten Esajas gør et forsøg på at beskrive ham:

«Hvem har udmålt vandet i sin hule hånd, afgrænset himlen med udspændte fingre? Hvem har målt jordens støv i tønder, vejet bjergene på vægten og højene på vægtskåleEsajas’ Bog 40,12.

«…han spænder himlen ud som et slør, breder den ud som et telt til at bo i Esajas’ Bog 40,22.

Gud er evig

Dette er den samme Gud, som vi kan have kontakt med i vore personlige liv. Han er altid den samme. Han er evig.

«Ved du det ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforskeEsajas’ Bog 40, 28-29.

Ved hans magt vil forhindringer og mure falde, og det som er umuligt bliver muligt! Der hvor vi før faldt i synd gang på gang, kan vi med den evige Guds kraft blive stående!

Det betyder at den samme kraft, den samme ubeskrivelige magt der delte havet i to på et øjeblik, er tilgængelig endnu – for dig og mig! De fleste af os skal ikke indtage byer og lande eller krige imod fysiske fjender, men Gud har kaldt os til at gøre modstand imod selve synden, som bor i os. Ved Jesus gav han os muligheden for at komme fri fra slaveriet under synden, over egne lyster og begæringer. Alt dette som skaber uro og ufred.

Vi har brug for Guds hjælp hver dag, hver gang vi bliver fristet til at sejre over synden, der vil frem i os. Synden er stærk, men Guds magt er altid stærkere! Ved hans magt vil forhindringer og mure falde, og det som er umuligt bliver muligt! Der hvor vi før faldt i synd gang på gang, kan vi med den evige Guds kraft blive stående!

Hjertets oplyste øjne

Han kan skabe noget helt nyt i os, hvis vi lader ham få al magt og lægger al vor egen vilje til side. Så er vi i den rigtig stilling for forvandling. Når Gud får tilgang til vore liv, kan vi for alvor blive nye mennesker som ikke ligger under for synden længere. Der er et enormt stort håb! Kan vi se det? Paulus skriver i Efeserbrevet 1,17-18:

«Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er»,

Sådan som Paulus bad om, at Efeserne måtte se håbet endnu klarere, kan vi også bede om at få hjertets oplyste øjne. Vi kan bede om at se sådan, som Gud ser. Så vil Gud igen skabe lys der hvor der før var mørke, og situationer bliver helt forandret. Livet bliver meget interessant og meget håbefuldt!

Guds magt er nok

Det gælder om at gribe troen på Guds magt i vore personlige liv. Den er stor nok til at få os ud fra synden og ind i et liv i Guds vilje, som kun er håb og fremtid (Jeremias’ Bog). Troen på Guds kraft gør, at vi selv tør at slippe taget og lade ham, som har al magt over himmel og jord vejlede os i stedet. Så stor er Guds magt!

«og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrkeEfeserbrevet 1,19.

 

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.