Salige er de, som sørger

Salige er de, som sørger

Er du træt af synd—ikke kun af dens konsekvenser, men også fordi at du bliver ved med at synde? “Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.” Matthæusevangeliet 5:4

3 min. ·

Er du træt af synd—ikke kun af dens konsekvenser, men også fordi at du bliver ved med at synde? Sørger du, fordi dit ønske om at gøre det gode ikke altid kommer frem, i det du gør og siger? Hvordan kan du “blive fyldt med glædens olie”?

“Salige er de, som sørger, for de skal trøstes” – Matthæusevangeliet 5:4

I Andet Korintherbrev 7:10 skriver Paulus, “For bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes, men bedrøvelse i verdens forstand virker død.” Bedrøvelse efter Guds vilje kommer, når vi oprigtigt ser os selv i Guds ords lys, og ser hvor hurtigt vi kommer til kort i forhold til guddommelig natur—Guds natur.

Sørger du, fordi du er en træl for synden der bor i dig?

Bedrøvelse efter Guds vilje hænger sammen med erkendelsen af min egen synd eller mangel og resulterer i omvendelse, som hjælper mig fremad på frelsens – og forvandlingens vej. Hvis jeg er bedrøvet over dette, vil det drive mig til at arbejde på min frelse, så min natur mere og mere kan blive som Guds natur. Derfor står der skrevet i Prædikerens Bog 7:2, “Hellere gå til sorgens hus end til festens hus.”

Den tryghed Jesus tilbyder, til alle de som er bedrøvede efter Guds vilje, er at den synd de sørger over, kan blive tilintetgjort i deres liv. I Esajas Bog 61:3 står der, at Jesus kom med et glædeligt budskab: “for at give Zions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod.” Er du en af Zions sørgende? Er du træt —ikke kun af syndens konsekvenser, men også fordi at du bliver ved med at synde

Din guddommelige bedrøvelse vil resultere i omvendelse, som leder til handling!

Er du sønderknust over din utilstrækkelighed til at være god imod andre? Kan du se, hvor langt du er fra at leve det liv, der er beskrevet i bibelen? Sørger du over, at du er bundet, og er en træl for synden der bor i dig? Hvis du kan svare ja, vil du blive trøstet fordi din bedrøvelse efter Guds vilje vil resultere i omvendelse, som leder til handling, til lydighed og i sidste ende til frelse—til liv. Derfor står der skrevet i Prædikerens Bog 7:3, “Hellere græmmelse end latter, for hjertet kan være glad, selv om ansigtet er mismodigt.” Din sorg bliver skiftet ud med glædens olie og lykke (Esajas Bog 61:3 og Hebræerbrevet 1:9).

“Salige er de, som sørger, for de skal trøstes” – Matthæusevangeliet 5:4

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.