Sammenligning stjæler glæden

Sammenligning stjæler glæden

Man finder ingen glæde i at sammenligne sit liv med andres.

4 min. ·

Den tidligere amerikanske præsident Theodore Roosevelt sagde engang så slående, «At sammenligne sig selv med andre, stjæler lykken fra vore liv.» Personligt har jeg mange gange følt, at jeg ville komme til kort, hvis jeg skulle måle mig mod den ene eller den anden,

«Hvorfor er det så let for hende at snakke med folk? Alle elsker hende. Hvorfor er jeg ikke mere sådan? Jeg skulle ønske, jeg var mere udadvendt og populær.»

«Folk spørger altid ham om råd og hjælp. Jeg bliver altid overset. Den hjælp jeg har at give, er nok ikke noget værd.»

«Han er så selvsikker. Hvorfor skal hele tiden føle, at jeg har svært ved at finde ud af ting?»

«Jeg ville ønske. . . det må være fint. . . Det ville være lettere. . . hvorfor ikke mig. . .?»

Gud kender og planlægger alt

Disse tanker er som en støvsuger, der suger glæde ud af livet. En dag som var fuld af solskin, kan pludselig blive mørk og dyster. Hvorfor? Fordi jeg pludselig ikke duger i forhold til et andet menneske. Mit liv er ikke godt nok i forhold til en andens. Men Gud har ikke skabt os til at være kopier af en vis standard. Han skabte hver enkelt af os med en unik personlighed, unikke evner og gaver. Unikke omstændigheder. Og ja, det inkluderer mig. At benægte det, er at benægte, at Gud vidste, hvad han gjorde, da han skabte mig, da han planlagde mit liv. Hvis jeg tror på Gud, så tror jeg, at han skabte mig helt ligesom jeg er, og at han har personlig omsorg for mig.

«Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud!» (Salmernes Bog 139,16-17)

Det er nu op til mig, at bruge det Gud har givet mig til at tjene og velsigne. Og jeg kan ikke gøre det ved at se på andre og ønske, at jeg var mere som dem.
I Johannesevangeliet læser vi historien om, hvordan Peter spurgte Jesus om Johannes. Jesus svarede: «Hvad angår det så dig? Følg du mig!» (Johannesevangeliet 21,20-22). Det er faktisk så enkelt. Der er én ting som gælder, og det er, at jeg følger Jesus. Det spiller ingen rolle, hvad den ene eller den anden gør. Det er helt enkelt ikke min sag! Jeg følger Jesus. Hvis jeg virkelig arbejder med dette i mit liv, vil jeg opleve frihed fra misundelse og fra al lav selvfølelse, utilfredshed og uro som sammenligning bringer med sig.

De gerninger som Gud har beredt for mig

Så det jeg har brug for at gøre, er at stoppe med at sammenligne mig selv med andre mennesker, og bare være trofast mod Guds ledelse i mit eget liv. Jeg kan ikke prøve at rette mig efter den eller den – personer som synes at være den «rigtige» type person, eller en som ser ud til at «have alt». Det jeg kan gøre, er at leve mit liv efter Guds ord. Paulus skriver: «Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, hold fast ved det; for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig.» (Første Timotheusbrev 4,16) Så renses min personlighed fra synd, og jeg bliver som den person, Gud mente jeg skulle være, da han skabte mig. Jeg vil være i stand til at gøre de gerninger, som han har forberedt til mig at gøre. «For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i..» (Efeserbrevet 2,10)

Så når jeg fristes til at sammenligned mig med andre, ved jeg, hvad jeg skal gøre. Jeg beder til Gud, om at han skal styrke mig. «Tak Gud, for at du har skabt mig præcis, som jeg er. Hjælp mig til at være ydmyg, sådan at jeg kan se, hvordan jeg skal følge Jesus i de gerninger som er lagt til rette for mig.» Hvis jeg holder mit blik fast på at følge Jesus og ikke ønsker, at jeg er nogen, som jeg ikke er, så vil han give mig den styrke, jeg har brug for til at tjene og velsigne med det, han har givet mig, og helt enkelt at være mig selv i renhed, kun for hans ansigt.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.